Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


OGŁOSZENIE

GP.6721.1.2014.WS                                                   Lubicz Dolny, 2015.11.04

OGŁOSZENIE

    Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) informuję o możliwości zapoznania się w dniach od 16.11.2015 r. do 16.12.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, pok. Nr 30, w godz. 800 do 1500 z:

 1. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kopanino obejmującego obszar działek nr 134/3, 136/1cz., 141/1, 141/2, 141/3 i 141/9 w Kopaninie;
 2. projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz obejmującej tereny pod eksploatację kruszywa uchwalonego uchwałą Nr XLIII/651/02 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 63, poz. 1271) obejmującej obszar działki nr 59/1 w Młyńcu Drugim;
 3. projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek uchwalonego uchwałą Nr XLIII/458/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 146, poz. 1820) obejmującej tereny w rejonie ulic: Dolina Drwęcy, Makowa, Osikowa i Długa w Krobi;
 4. projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny uchwalonego uchwałą Nr XLI/490/05 Rady Gminy Lubicz z dnia 16 listopada 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2006 r. Nr 23, poz. 338) obejmującej obszar działek nr 858 i 859 w Lubiczu Dolnym;
 5. projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin uchwalonego uchwałą Nr XLIV/465/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 23 kwietnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2010 r. Nr 149, poz. 1848, z 2013 r. poz. 2588, z 2014 r. poz. 1868 oraz z 2015 r. poz. 2316) obejmującej obszar działek nr 322/10, 322/20, 856 i 857cz. w Grębocinie;
 6. projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo uchwalonego uchwałą Nr VI/72/99 Rady gminy Lubicz z dnia 27 stycznia 1999 r (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 1999 r. Nr 37, poz. 284 oraz z 2015 r. poz. 2437) obejmującej obszar części działek nr 457 i 934 w Grębocinie;
 7. projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia uchwalonego uchwałą Nr XLVIII/566/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 kwietnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 106, poz. 1631) obejmującej obszar działek nr 48/11cz., 192, 274 i 275cz. w Lubiczu Górnym,

prognozami oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

 

Wójt Gminy Lubicz

Marek Olszewski

drukuj (


OGŁOSZENIE)

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-11-05 12:53
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-18 11:59

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13725
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-11-03 10:50

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00,

wtorek: 7:00 - 18:00

piątek: 7:00 - 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3629194
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-21 15:00

Stopka strony