Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


OGŁOSZENIE

GP.6721.1.2014.WS                                                                 Lubicz Dolny, 2015.11.04

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania części wsi Kopanino oraz projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi: Grębocin, Krobia, Lubicz Dolny, Lubicz Górny i Młyniec Drugi

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz uchwał Rady Gminy Lubicz: Nr XLIII/506/2013

z dnia 13 grudnia 2013 r., Nr XXVI/291/2012 z dnia 20 sierpnia 2012 r., Nr XXVII/310/2012 z dnia 28 września 2012 r., Nr XXXII/373/2013 z dnia 22 lutego 2013 r., Nr XLIII/504/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r., Nr XLV/543/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. i Nr XXXIV/382/2013 z dnia 22 marca 2013 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

 1. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kopanino obejmującego obszar działek nr 134/3, 136/1cz., 141/1, 141/2, 141/3 i 141/9 w Kopaninie;
 2. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz obejmującej tereny pod eksploatację kruszywa uchwalonego uchwałą Nr XLIII/651/02 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 63, poz. 1271) obejmującej obszar działki nr 59/1 w Młyńcu Drugim;
 3. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek uchwalonego uchwałą Nr XLIII/458/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 146, poz. 1820) obejmującej tereny w rejonie ulic: Dolina Drwęcy, Makowa, Osikowa i Długa w Krobi;
 4. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny uchwalonego uchwałą Nr XLI/490/05 Rady Gminy Lubicz z dnia 16 listopada 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2006 r. Nr 23, poz. 338) obejmującej obszar działek nr 858 i 859 w Lubiczu Dolnym;
 5. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin uchwalonego uchwałą Nr XLIV/465/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 23 kwietnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2010 r. Nr 149, poz. 1848, z 2013 r. poz. 2588, z 2014 r. poz. 1868 oraz z 2015 r. poz. 2316) obejmującej obszar działek nr 322/10, 322/20, 856 i 857cz. w Grębocinie;
 6. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo uchwalonego uchwałą Nr VI/72/99 Rady gminy Lubicz z dnia 27 stycznia 1999 r (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 1999 r. Nr 37, poz. 284 oraz z 2015 r. poz. 2437) obejmującej obszar części działek nr 457 i 934 w Grębocinie;
 7. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia uchwalonego uchwałą Nr XLVIII/566/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 kwietnia 2006 r.
  (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 106, poz. 1631) obejmującej obszar działek nr 48/11cz., 192, 274 i 275cz. w Lubiczu Górnym,

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 16.11.2015 r. do 16.12.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, pok. Nr 30, w godz. 800 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego i projektach zmian planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15.12.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w sali nr 4, o godz. 1000.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lubicz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.12.2015 r.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Olszewski

drukuj (


OGŁOSZENIE)

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-11-05 12:53
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-05 12:51

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15733
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-11-03 10:50

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3824916
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-26 11:09

Stopka strony