Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


OGŁOSZENIE

GP.6721.2.2014.WS                                                              Lubicz Dolny, 2015.04.28

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Grębocin

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz uchwał Rady Gminy Lubicz: Nr L/598/2014 z dnia 30 maja 2014 r., Nr L/597/2014 z dnia 30 maja 2014 r., Nr L/600/2014 z dnia 30 maja 2014 r. i Nr II/13/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

1)   projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin obejmującego obszar działki nr 541/12 i części działek nr: 347/1, 349, 368/1, 369/1, 372/1, 373, 374, 375, 376, 377, 379, 461/2, 463/6, 466/2, 541/4, 541/11, 781/4, 782, 783 i 934 położonych w miejscowości Grębocin;

2)   projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz w pasie terenu pod gazociąg wysokiego ciśnienia DN500 p nom 8 Mpa uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/325/96 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Toruńskiego z 1997 r. Nr 7, poz. 44) obejmującej obszar części działek nr: 446, 447, 448/2, 449/2, 455/3, 457, 466/2, 479/1, 521/1, 522/1, 523/1, 523/5, 526/3, 527/1, 541/6, 541/11, 545/6, 546/4, 549/1, 550/3 i 552/4 położonych w miejscowości Grębocin;

3)   projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarze wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo uchwalonego uchwałą Nr VI/72/99 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 stycznia 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 37, poz. 284) obejmującej obszar części działek nr: 452/5, 463/6, 464/1, 464/2, 464/3, 464/4, 464/5 i 464/9 położonych w miejscowości Grębocin,

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 12.05.2015 r. do 12.06.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, pok. Nr 30, w godz. 800 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektach zmian planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 09.06.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w sali nr 4, o godz. 1000.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego i projektach zmian planów miejscowych, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lubicz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.06.2015 r.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Olszewski

 

 

 

GP.6721.2.2014.WS                                                              Lubicz Dolny, 2015.04.28

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) informuję o możliwości zapoznania się w dniach od 12.05.2015 r. do 12.06.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, pok. Nr 30, w godz. 800 do 1500 z:

1)   projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin obejmującego obszar działki nr 541/12 i części działek nr: 347/1, 349, 368/1, 369/1, 372/1, 373, 374, 375, 376, 377, 379, 461/2, 463/6, 466/2, 541/4, 541/11, 781/4, 782, 783 i 934 położonych w miejscowości Grębocin;

2)   projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz w pasie terenu pod gazociąg wysokiego ciśnienia DN500 p nom 8 Mpa uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/325/96 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Toruńskiego z 1997 r. Nr 7, poz. 44) obejmującej obszar części działek nr: 446, 447, 448/2, 449/2, 455/3, 457, 466/2, 479/1, 521/1, 522/1, 523/1, 523/5, 526/3, 527/1, 541/6, 541/11, 545/6, 546/4, 549/1, 550/3 i 552/4 położonych w miejscowości Grębocin;

3)   projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarze wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo uchwalonego uchwałą Nr VI/72/99 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 stycznia 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 37, poz. 284) obejmującej obszar części działek nr: 452/5, 463/6, 464/1, 464/2, 464/3, 464/4, 464/5 i 464/9 położonych w miejscowości Grębocin,

prognozami oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, w terminie do dnia 29 czerwca 2015 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Olszewski

 

drukuj (


OGŁOSZENIE)

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2015-04-30 13:03
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2015-05-07 08:48

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15444
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-11-03 10:50

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3821359
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-21 14:51

Stopka strony