Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


OBWIESZCZENIE

GP.6721.1.2015.BF                                                  Lubicz Dolny, 2015.04.15

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz uchwał Rady Gminy Lubicz: XXVII/310/2012 z dnia 28 września 2012 r., zmienioną uchwałą Nr XXXI/357/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. oraz uchwalą Nr XXXIX/426/2013 z dnia 24 lipca 2013 r., Nr L/601/2014 z dnia 30 maja 2014 r., Nr L/602/2014 z dnia 30 maja 2014 r., Nr LI/615/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r., Nr LI/616/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r., Nr LI/617/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r., Nr XLII/625/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r., Nr XIII/647/2014 z dnia 12 września 2014 r., Nr LIII/656/2014 z dnia 12 września 2014 r., Nr LIV/683/2014 z dnia 17 października 2014 r., Nr II/11/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r., Nr II/12/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r., Nr II/18/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r., Nr IV/32/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r., Nr V/38/2015 z dnia 13 lutego 2015 r. zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania:

 1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz obejmującej tereny pod eksploatację kruszywa, dla obszaru o szerokości 250-300 m przylegający od północnego - zachodu do drogi powiatowej nr 2009 c, między działkami nr 155/5 i 155/7( od południa) a 179 (od północy) w miejscowości Młyniec Drugi,
 2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek, dla obszaru obejmującego działki nr: 255/1, 255/2, 354/3, 254/2 i 279/1 i część działki nr 280/7 w miejscowości Krobia,
 3. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny w rejonie ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej, dla obszaru obejmującego działki: 35/1, 35/2, 38, 39, 40, 42/3, 42/2, 585/2, 585/1, 37/6 oraz części działek nr 612/2, 36/2, 36/4, 37/4, 44, 43 położone w miejscowości Lubicz Dolny,
 4. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia, dla działki nr 440 w Lubiczu Górnym,
 5. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grabowiec, dla działki nr 4/12 w miejscowości Grabowiec,
 6. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny, dla całego obszaru objętego w/w planem,
 7. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny – Małgorzatowo, dla obszaru leżącego przy ul. Antoniewo w Lubiczu Górnym i obejmującego części działek nr 414/6, 414/10, 414/8 i 414/2,
 8. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin, dla całego obszaru objętego w/w planem,
 9. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny dla obszaru obejmującego działki nr 635/11 i 635/12 w miejscowości Lubicz Dolny,
 10. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin, dla obszaru obejmującego działkę nr 565/10 w Grębocinie,
 11. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grębocin i Jedwabno – tereny komercyjne, dla obszaru graniczącego od zachodu z autostradą A1, od północy obejmującego drogę gminną (działka nr 527/3 w Grębocinie i nr 5 w Jedwabnie) oraz drogę powiatowa nr 2035C, od wschodu drogę gminną (działka nr 40/1 w Jedwabnie), a od południa graniczy z drogą gminną (działka nr 776 w Lubiczu Dolnym), granicą administracyjną z Toruniem i drogą wojewódzką nr 552,
 12. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarze wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo dla obszaru obejmującego działki nr: 37/21, 37/20, 37/19 oraz części działek nr 33/13, 33/15, 33/16, 30/18, 35/5, 35/7, 36/2, 33/14, 33/5, 33/12, 37/9, 37/11, 37/7, 37/18, 152/4 w miejscowości Rogówko,
 13. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny w rejonie ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej, dla obszaru obejmującego działki nr 107/7 i 107/22 w miejscowości Lubicz Dolny,
 14. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin dla obszaru obejmującego część działki nr 432/11 i 424 w miejscowości Grębocin,
 15. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny, Mierzynek, dla obszaru obejmującego działki nr: 171/19, 171/18 i części działek nr 171/8, 171/9, 171/10 w miejscowości Krobia.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz : Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, pokój nr 9, w terminie do dnia 11 maja 2015 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

 

                                                                          WÓJT GMINY LUBICZ

                                                                           MAREK OLSZEWSKI

 

drukuj (


OBWIESZCZENIE)

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-04-15 10:42

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18151
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-11-03 10:50

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4383966
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-12 06:58

Stopka strony