Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


OGŁOSZENIE

GP.6721.1.1.2015.BF                                           Lubicz Dolny, 2016.09.20
GP.6721.1.3.2015.BF

OGŁOSZENIE

    Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) informuję o możliwości zapoznania się w dniach od 03.10.2016 r. do 03.11.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, pok. Nr 29, w godz. 800 do 1500 z następującymi projektami:

  1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz obejmującej tereny pod eksploatację kruszywa, dla obszaru o szerokości 250-300 m przylegający od północnego - zachodu do drogi powiatowej nr 2009 c, między działkami nr 155/5 i 155/7( od południa) a 179 (od północy) w miejscowości Młyniec Drugi (nr 1),
  2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny w rejonie ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej, dla obszaru obejmującego działki: 35/1, 35/2, 38, 39, 40, 42/3, 42/2, 585/2, 585/1, 37/6 oraz części działek nr 612/2, 36/2, 36/4, 37/4, 44, 43 położone w miejscowości Lubicz Dolny (nr 3),

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, w terminie do dnia 18 listopada 2016 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

drukuj (


OGŁOSZENIE)

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2016-09-20 08:51

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 29706
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-11-03 10:40

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5739455
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-04-20 12:02

Stopka strony