Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) informuję o możliwości zapoznania się w dniach od 18.04.2016 r. do 20.05.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, pok. Nr 29, w godz. 800 do 1500 z:

  1. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefowo obejmującego obszar działek nr 15/4, 15/8 i 15/9 w Józefowie;
  2. projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny uchwalonego uchwałą Nr XLI/490/05 Rady Gminy Lubicz z dnia 16 listopada 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2006 r. Nr 23, poz. 338) obejmującej obszar działek nr 67/6cz., 69/4cz. i 375 w Lubiczu Dolnym;
  3. projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia i Mierzynek uchwalonego uchwałą Nr XIX/179/08 Rady Gminy Lubicz z dnia 19 marca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 71, poz. 1181) obejmującej obszar działki nr 152/6 w Mierzynku;
  4. projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo uchwalonego uchwałą Nr XLII/440/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 22 lutego 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 139, poz. 1746, Nr 139, z 2014 r. poz. 1869 i 1870) obejmującej obszar działki nr 356/11 w Lubiczu Dolnym;
  5. projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Młyniec Drugi (rejon kościoła i drogi do Ciechocina) uchwalonego uchwałą Nr XLIII/515/05 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 76, poz. 1283) obejmującej tereny w rejonie ulic: Dolina Drwęcy, Piaskowa, Żwirowa i droga powiatowa nr 2036C w Młyńcu Drugim,

prognozami oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz: Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, w terminie do dnia 6 czerwca 2016 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Olszewski

drukuj (


OGŁOSZENIE)

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2016-04-06 12:43

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 29573
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-11-03 10:40

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5718790
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-04-14 09:32

Stopka strony