Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefowo oraz projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Lubicz Dolny, Krobia i Mierzynek, Lubicz Dolny - Małgorzatowo oraz Młyniec Drugi (rejon kościoła i drogi do Ciechocina)

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz uchwał Rady Gminy Lubicz: Nr XXXII/374/2013 z dnia 22 lutego 2013 r., Nr XLIII/507/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r., Nr XLI/465/2013 z dnia 25 października 2013 r., Nr XLIII/505/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. i Nr XXVIII/318/2012 z dnia 26 października 2012 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

  1. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefowo obejmującego obszar działek nr 15/4, 15/8 i 15/9 w Józefowie;
  2. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny uchwalonego uchwałą Nr XLI/490/05 Rady Gminy Lubicz z dnia 16 listopada 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2006 r. Nr 23, poz. 338) obejmującej obszar działek nr 67/6cz., 69/4cz. i 375 w Lubiczu Dolnym;
  3. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia i Mierzynek uchwalonego uchwałą Nr XIX/179/08 Rady Gminy Lubicz z dnia 19 marca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 71, poz. 1181) obejmującej obszar działki nr 152/6 w Mierzynku;
  4. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo uchwalonego uchwałą Nr XLII/440/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 22 lutego 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 139, poz. 1746, Nr 139, z 2014 r. poz. 1869 i 1870) obejmującej obszar działki nr 356/11 w Lubiczu Dolnym;
  5. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Młyniec Drugi (rejon kościoła i drogi do Ciechocina) uchwalonego uchwałą Nr XLIII/515/05 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 76, poz. 1283) obejmującej tereny w rejonie ulic: Dolina Drwęcy, Piaskowa, Żwirowa i droga powiatowa nr 2036C w Młyńcu Drugim,

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 18.04.2016 r. do 20.05.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, pok. Nr 29, w godz. 800 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego i w projektach zmian planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17.05.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w sali nr 4, o godz. 1000.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lubicz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.06.2016 r.

 

Wójt Gminy Lubicz

Marek Olszewski

drukuj (


OGŁOSZENIE)

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2016-04-06 12:41

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 29601
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-11-03 10:40

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5723903
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-04-16 07:44

Stopka strony