Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


Obwieszczenie

 

 

ROŚ.6220.13.2012                                                                Lubicz, dn. 2012.12.14

Obwieszczenie

Wójta Gminy Lubicz

            Wójt Gminy Lubicz na podstawie art. 33  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) zawiadamia, że w dniu 17.09.2012 r.  z wniosku złożonego przez Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.,ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń,  nr rej. 8774 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.         Przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ,, Budowie małej elektrowni wodnej (MEW) wraz z przepławką na rzece Drwęcy km 12+300  w miejscowości Lubicz , gmina Lubicz. na nieruchomościach oznaczonych nr.geod.1/19,1/21,1/25,1/26-obręb Lubicz Górny, nr.geod.51/5, 51/7, 51/9, 413/6, 413/7-obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz” Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy jest wójt, a organem właściwym do dokonania uzgodnień warunków środowiskowych realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy , natomiast opinię wyraża właściwy organ Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej.

            Informuję jednocześnie o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, tj. do dnia 14.01.2013 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

            Zgromadzona w trakcie postępowania dokumentacja jest do wglądu w Urzędzie Gminy Lubicz w godz. 7.15.-15.00. w dniach pracy urzędu, pok. 31, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz.

drukuj (Obwieszczenie)

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2012-12-14 15:10

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 115378
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-04-22 08:36:31