Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


Obwieszczenie

OŚW. 7624-28(67)09/10/11/12                                        Lubicz, 2012.04.02

Obwieszczenie

Wójta Gminy Lubicz

Wójt Gminy Lubicz na podstawie art. 10 §1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2000 r., Nr. 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 74. ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r., Nr. 199, poz. 1227) zawiadamia, że została wydana decyzja w prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji i udrożnieniu ekologicznym węzła wodnego związanym z jazem piętrzącym na rzece Drwęcy (km11+550) wraz z zagospodarowaniem potencjału energetycznego pietrzonej wody w miejscowości Lubicz Dolny na działkach nr.ew. 109,831,832/1,832/5,828/1,830/1-w miejscowościach Lubicz Dolny i Górny  przez Wójta Gminy Lubicz  nr. OSW.7624-28(66)09/10/11/12 z dnia 23.03.2012.

Treść decyzji została opublikowana na tablicy ogłoszeń UG Lubicz oraz strony mogą zapoznać się z jego treścią w godz. 7.15 – 15:00 w dniach pracy urzędu, pok. 31, ul. Toruńska 21, 87 – 162 Lubicz.

Niniejsze obwieszczenie zostanie opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubicz, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubicz oraz w wyznaczonych miejscach na terenie sołectw Lubicz Dolny i Lubicz Górny.

drukuj (Obwieszczenie)

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2012-04-02 09:37

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 115376
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-04-22 08:36:31