Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Obwieszczenie

ROŚ.6220.28.2013                                                                Lubicz, dn. 2014.06.09

 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Lubicz

            Wójt Gminy Lubicz na podstawie art. 33  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zmianami) zawiadamia, że w dniu 21.11.2013 r.  z wniosku złożonego przez Pana Dariusza Kisielewskiego, Młyniec Drugi,ul. Dolina Drwęcy 32,87-162 Lubicz ,  nr rej. 16291 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na  wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego ,,MŁYNIEC XXXX” – w miejscowości Młyniec Pierwszy, na działkach nr geod.73/9 – obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy jest wójt, a organem właściwym do dokonania uzgodnień warunków środowiskowych realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy , natomiast opinię wyraża właściwy organ Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej.

            Informuję jednocześnie o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, tj. do dnia 07.07.2014 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

            Zgromadzona w trakcie postępowania dokumentacja jest do wglądu w Urzędzie Gminy Lubicz w godz. 7.15.-15.00. w dniach pracy urzędu, pok. 31, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz.

 

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2014-06-09 14:14

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 23582
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-11-21 14:54

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5339430
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-01-22 18:53

Stopka strony