Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącczerwiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


OŚW.7624-19(40)08/09/10/11

 

OŚW.7624-19(40)08/09/10/11                                                      Lubicz.2011.12.27.

 

                                                                                    Państwowy Powiatowy

                                                                                    Inspektor Sanitarny

                                                                                    Ul Szosa Bydgoska 1

                                                                                     87-100 Toruń,

               Dotyczy: prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji przedsięwzięcia pn,, Rewitalizacja  i udrożnienie ekologiczne węzła wodnego związanego z istniejącym jazem piętrzącym na rzece Drwęcy (km 11+550) w Lubiczu Dolnym wraz z zagospodarowaniem potencjału energetycznego piętrzonej wody ‘’ na działkach nr, ewidencyjny 109,831,832/1,832/5,828/1,830/1-obręb Lubicz Dolny ,Gmina Lubicz.

             Na podstawie art. 77 ust.1pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U z 2008 r, Nr.199.poz.1227 ze zmianami) oraz na podstawie decyzji organu II instancji tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu nr. SKO-60-33/11 z dnia 07.11.2011 r. wnioskuję o wydanie opinii uzgadniającej warunki środowiskowe  dla planowanej przez Inwestora- ,,ENERGUM-DRWĘCA” Sp z o.o., ul. Młyńska 12,Lubicz Dolny, 87-162 Lubicz. realizacji przedsięwzięcia pn, Rewitalizacja i udrożnienie ekologiczne węzła wodnego związanego z istniejącym jazem piętrzącym na rzece Drwęcy (km11+550) w Lubiczu Dolnym wraz z zagospodarowaniem potencjału energetycznego piętrzonej wody” na działkach nr. ewid. 109,831,832/1,832/5,828/1,830/1-obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz.

             W ostatecznej decyzji administracyjnej nr. SKO-60-33/11 z dnia 07.11.2011r. organ odwoławczy uznał, że Wójt Gminy Lubicz w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego nie uzyskał właściwej opinii uzgadniającej realizację przedsięwzięcia. gdyż  opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr. N.NZ-403-L-769-2009 wydana w dniu 31.12.2009 r, odnosiła się do przedsięwzięcia zdaniem kolegium realizowanego w innym kilometrażu rzeki, dotyczyła innej nazwy przedsięwzięcia oraz została wydana na postawie innego raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. W związku z powyższym Inwestor złożył stosowne wyjaśnienia dotyczące kilometrażu rzeki, sprecyzował nazwę przedsięwzięcia oraz precyzyjnie określił nieruchomości, na których przedsięwzięcie będzie realizowane. W związku z tym wnioskuję o wydanie wymaganej przepisami prawa opinii uzgadniającej upoważnionego organu tj, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu.

 

Załączniki;

1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko + wersja elektroniczna  

2. uzupełnienia i wyjaśnienia inwestora + wersja elektroniczna,

3. kserokopie decyzji i uzgodnień,

4. kserokopia decyzji SKO w Toruniu,

5. raporty ewidencyjne

6. pozostałe dokumenty zostały przekazane organowi do wydania opinii N.NZ-403-L-79-2009 z dnia 31.12.2009r.

 

Otrzymują strony postępowania; 

1.Toruńskie Wodociągi, Sp z o.o, ul. Rybaki 31-35,87-100 Toruń,

2.Energum Drwęca, Sp z oo, ul. Młyńska 12,87-162 Lubicz,

3. Gmina Miasta Toruń, ul. Wały  Gen . Sikorskiego 8,87-100 Toruń,

4. Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, ul. Toruńska 10,87-148 Łysomice,

5. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19,80-804 Gdańsk,

6. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Inspektorat w Toruniu, ul. Klonowicza   87-100 Toruń,

7. Przedsiębiorstwo Produkcji Rybackiej-Pstrąg Sp. z o o., ul. Nad Drwęcą 9, Lubicz Górny, 87-162 Lubicz,

8. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych i Autostrad w Bydgoszczy, ul. Polna 113,87-100 Toruń,

9 Polski Związek Wędkarski ,Oddział w Toruniu, ul. Słowackiego 80,87-100 Toruń,

10. Przedsiębiorstw Wielobranżowe ,,Paprocki” ul, Głębocka 11,87-162 Lubicz,

11  Spółka ,,Nesta” Bis, ul. Płaska 23 B,87-100 Toruń,

12. Toruńskie Towarzystwo im. Św. Brata Alberta, ul. Panny Marii 2,87-100 Toruń

13. pozostałe strony w drodze obwieszczenia,

14 . a/a MG 

 

 

Wykaz stron postępowania administracyjnego nr OŚW. 7624-28(40-41)09/10/11   

Rewitalizacja i udrożnienie ekologiczne węzła wodnego związane z jazem piętrzącym na rzece Drwęcy (km11+550) wraz z zagospodarowaniem potencjału  energetycznego piętrzonej wody” w miejscowości Lubicz Dolny na działkach 109,832/1,832/5,828/1,830/1-obręb Lubicz Dolny, 

Lp.

Nr działki

 

1.

OBRĘB LUBICZ DOLNY:

58/5,55/22,69/3,47/3,51/7,54/5,55/32,413/8,58/9,58/10,

55/22,55/40,51/9,161,55/24,55/25,55/28,55/29,55/69,55/31,

160,68,413/4,55/38,413/5,110/1,54/4,821,822,823,828,829,

830,1/6,55/30,48/3,54/6,159,413/2,832/1,832/2,413/6,158,156/2,156/4,832/3

2.

OBRĘB LUBICZ GÓRNY:

1/19,1/20,1/21,1/27,69/2,70,2/5,1/16,1/17,2/7,2/11,2/15,55/23,110/2,111/1

 

             

 

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2012-01-02 13:39
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2012-01-11 10:58

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 184727
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-11-02 07:45:03