Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącczerwiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


P O S T A N O W I E N I E

 

ROŚ.6220.17.2011                                                                                 Lubicz.2011.12.14.

P O S T A N O W I E N I E

          Na podstawie art.63 ust.2 ust.4,art.64 ust.1.art.65 ust 1,ust.2,ust.3 –ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) oraz § 3, ust.1 pkt. 40 a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz.1397 ze zmianami ) i w związku z art.153 ustawy z dnia 3 października 2008 r.-o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz..1227), a także art. 123 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zmianami) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz nr ORG.0153-6/10 z dnia 22 grudnia 2010 r. po wydaniu opinii w dniu 09.12.2011 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy nr WOO.4240.877.2011.BW.3 (nr.rej.12476) i w dniu 22.11.2011 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr N.NZ-402-L-87/11 (Nr.rej.11973) w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa ze złoża ,, Jedwabno I” na działce nr.geod.33/1-obręb Jedwabno, Gmina Lubicz o powierzchni obszaru górniczego 0.7508 ha. i projektowanym wydobyciu poniżej 20 tys.m3/rok. 

P o s t a n a w i a m

-orzec o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża ,,Jedwabno I” o powierzchni obszaru górniczego 0.7508 ha i projektowanym wydobyciu poniżej 20 tys.m3/rok na działce nr geod. 33/1-obręb Jedwabno, Gmina Lubicz.


U z a s a d n i e n i e

Na podstawie art.71ust.1, art.74 ust.1 i art.75 ust.1 ustawy z dnia 3 października 3008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr.199, poz.1227 ze zmianami) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe,, ELL-BET” Sp.J. E. Leczkowska, L. Czyżewski, Młyniec Pierwszy, ul. Toruńska 35 A,87-162 Lubicz-Inwestor wystąpiło do Wójta Gminy Lubicz z wnioskiem dnia 25.10.2011r. nr rej.10856 o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża,, Jedwabno I” o powierzchni obszaru górniczego 0.7508 ha i planowanym wydobyciu poniżej 20 tys.m3/rok na działce nr geod.33/1-obręb Jedwabno, Gmina Lubicz. Wójt Gminy Lubicz na podstawie art.3, ust 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października sprawdził kompletność złożonego wniosku, ustalił strony postępowania i zawiadomieniem ROS.6220.17.2011 z dnia 31.10.2011r. powiadomił o jego wszczęciu a także zgodnie z art.64 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 3 października organ prowadzący postępowanie wystąpił pismem nr ROŚ.6220.17.2011 z dnia 02.11.2011 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Wójt Gminy Lubicz wystąpił również do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wydanie stosownej opinii, chociaż na mocy art.64 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. organ ten został wyłączony z procedury opiniowania przedsięwzięć określonych w art.72 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne i może wymagać sporządzenia raportu zgodnie § 3, ust.1, pkt.40a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010. Nr.213,poz.1397 ). Upoważniony organ – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem WOO.4240.877.2011.BW.3 z dnia 09.12.2011r. (nr rej.12476) wyraził opinie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem N.NZ-402-L-87/11 z dnia 22.11.2011r.( nr.rej. 11973) wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko a raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko powinien obejmować ochronę środowiska przed hałasem, ochronę powietrza atmosferycznego, ochronę wód podziemnych i gruntu a także wpływ przedsięwzięcia na zdrowie ludzi. Wójt Gminy Lubicz po dokonaniu szczegółowej analizy treści złożonych dokumentów, planowanej lokalizacji inwestycji poza obszarem chronionego krajobrazu, braku możliwości kumulacji oddziaływania przedsięwzięcia w wypadku eksploatacji całości złoża ,,Jedwabno1” rodzaju wytwarzanych odpadów, treści opinii upoważnionego organu nie biorąc pod uwagę opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego stwierdził że w/w przedsięwzięcie jest zadaniem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne i nie należy przeprowadzać procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a także nie ustalił obowiązku sporządzenia przez Inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie, które można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz 
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. 

Otrzymują strony:

1. ,,ELL-BET”Sp.J E. Leczkowska, L. Czyżewski, Młyniec Pierwszy, ul. Toruńska 35 A, 87-162 Lubicz,
2. Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Polna 113,87-162 Lubicz,
3. pozostałe strony wg załącznika,
4. a/a MG

Do wiadomości;

1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
Ul, Szosa Bydgoska 1,
87-100 Toruń,
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska,
Ul. Dworcowa 63,
85-950 Bydgoszcz,
 

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2011-12-15 08:14
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2011-12-15 08:15

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 184718
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-11-02 07:45:03