Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmarzec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


ZARZĄDZENIE NR 11 /2011 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY z dnia 15 czerwca 2011r.  w sprawie wyznaczenia szlaku turystycznego kajakowego na obszarze rezerwatu przyrody „Rzeka Drwęca”.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2012-03-14 12:37

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2012-03-14 12:37


ZARZĄDZENIE NR 18/2011 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY z dnia 20 października 2011r. w sprawie wyznaczenia szlaku turystycznego kajakowego na obszarze rezerwatu przyrody „Rzeka Drwęca”.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2012-03-14 12:39

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2012-03-14 12:39


POSTANOWIENIE

Rewitalizacja i udrożnienie ekologicznego węzła wodnego związanego z istniejącym jazem piętrzącym na rzece Drwęca (km 11+550) w Lubiczu Dolnym wraz z zagospodarowaniem potencjału energetycznego piętrzonej wody. 

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2012-03-09 12:41

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2012-03-09 12:42


OŚW.7624-19(40)08/09/10/11

OŚW.7624-19(40)08/09/10/11


OŚW.7624-19(41)08/09/10/11


P O S T A N O W I E N I E

ROŚ.6220.17.2011

Lubicz Dolny,  2011.11.25

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227, ze zmianami) informuję o podjęciu przez Radę Gminy Lubicz uchwałyNr XV/176/2011 z dnia 11 października 2011 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz.

Z treścią Studium oraz uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 21 w godzinach urzędowania.

Wójt Gminy Lubicz Marek Olszewski

Metryka

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2011-11-29 12:54
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2011-11-29 13:02


DECYZJA

ROŚ. 6220.14.2011


Obwieszczenie

OŚW.7624-31(9)10/11

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubicz

OŚW.7624-28(47)/09/10/11


Decyzja

ROŚ.6220.5.2011

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2011-07-28 10:30


ZAWIADOMIENIE


Obwieszczenie Wójta Gminy Lubicz


Obwieszczenie Wójta Gminy Lubicz

Wykaz stron postępowania administracyjnego nr OŚW. 7624-28(35)09/10/11

Odbudowa kanału ulgi wraz z energetycznym wykorzystaniem potencjału wody rzeki Drwęcy w miejscowości Lubicz Dolny 

 

Lp.

Nr działki 

1.

OBRĘB LUBICZ DOLNY:

58/5,55/22,69/3,47/3, 51/7,54/5,55/32,413/8, 58/9,58/10,55/22,55/40, 51/9,161,55/24,55/25, 55/28,55/29,55/69,55/31, 160,68,413/4,55/38,413/5, 110/1,54/4,821,822,823, 828,829,830,1/6,55/30, 48/3,54/6,159,413/2, 832/1,832/2,413/6,158, 156/2,156/4,832/3

2.

OBRĘB LUBICZ GÓRNY:

1/19,1/20,1/21,1/27, 69/2,70,2/5,1/16,1/17, 2/7,2/11,2/15,55/23,110/2,111/1

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2011-07-19 14:26
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2012-11-08 11:34


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ

ROŚ.6220.12.2011


DECYZJA

ROŚ. 6220.13.2011


Obwieszczenie

OŚW.7624-28(39)/09/10/11


DECYZJA

OŚW.7624-28(36)09/10/11


DECYZJA

ROŚ.6220.11.2011 MG


DECYZJA

ROŚ.6220.8.2011


Harmonogram kontroli

Harmonogram kontroli u mieszkańców niżej wymienionych sołectw w celu wykonania Zarządzenia nr 0050.1.19.2011 Wójta Gminy Lubicz z dnia 11.05.2011r.


ROŚ.6220.6.2011 - DECYZJA


ROS.6220.6.2011 - Obwieszczenie Wójta Gminy Lubicz


P O S T A N O W I E N I E

ROŚ.6220.9.2011                              Lubicz.17.05.2011r

P O S T A N O W I E N I E

          Na podstawie art.63 ust.1 ust.4,ust.5,ust.6,art.64 ust.1.art.65 ust 1,ust.2,ust.3 –ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) oraz § 2, ust.1 pkt. 42 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz.1397 ze zmianami ) i w związku z art.153 ustawy z dnia 3 października 2008 r.-o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz..1227 ze zmianami), a także art. 123 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zmianami) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz nr ORG.0153-6/10 z dnia 22 grudnia  2010 r. po wydaniu opinii  w dniu 04.05.2011 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy nr WOO.4241.2.2011.MT (nr.rej.5028) i w dniu 04.05.2011 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr N.NZ-402-L-38/11 (Nr.rej.4919) w sprawie ustalenia zakresu raportu  o oddziaływaniu na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejących budynków na stację demontażu pojazdów na nieruchomości oznaczonej działkami  nr.geod.254/2,255/2-obręb Krobia, Gmina Lubicz .

 

P o s t a n a w i a m

 

-Określić  Inwestorowi; Pan Jerzy Suliński,ul, Dolina Drwęcy 63, Krobia,87-162 Lubicz dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejących budynków na działkach nr.geod.254/2,255/2-obręb Krobia, Gmina Lubicz zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko zgodnie z art.66 ust.1 pkt. 1-9, 11--20 oraz ust. 6  ustawy z dnia 3 października 2008  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr.199,poz.1227 ze zmianami).

-zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie do czasu przedłożenia przez Inwestora Wójtowi Gminy Lubicz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Na podstawie 69 ust.1 ustawy z dnia 3 października 3008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr.199, poz.1227 ze zmianami) Inwestor- Pan Jerzy Suliński, Krobia, Ul. Dolina Drwęcy 63,87-162 Lubicz,, wystąpił do Wójta Gminy Lubicz z wnioskiem dnia 06.04.2011r. nr rej.4017 o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejących budynków na stacji demontażu pojazdów na  nieruchomościach działki nr geod.254/2,255/2-obręb Krobia, Gmina Lubicz.  Wójt Gminy  Lubicz na podstawie art.3, ust 1 pkt. 5  ustawy z dnia 3 października sprawdził kompletność złożonego wniosku, ustalił strony postępowania i zawiadomieniem ROS.6220.9.2011 z dnia 18.04.2011 powiadomił o jego wszczęciu a także zgodnie z art.70 ust.1  pkt.1i 2 ustawy z dnia 3 października organ prowadzący postępowanie wystąpił pismem nr ROŚ.6220.9.2011 z dnia 18.04.2011 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii o  zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Wójt Gminy Lubicz wystąpił również pismem ROS.6220.9.2011 z dnia 18.04.2011 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wydanie stosownej opinii o zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko naturalne i wymaga sporządzenia raportu zgodnie § 2, ust.1, pkt.42 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010. Nr.213,poz.1397ze zmianami ).  Upoważniony organ – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem WOO.4241.2.2011.MT. z dnia 04.05.2011r. (nr rej. 5028)  wyraził opinię ustalającą zakres raportu o oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia a także określił elementy środowiskowe wymagające szczegółowej analizy w raporcie-postanowienie RDOŚ zostało przekazane Inwestorowi.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wyraził opinię o zakresie   raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, raport powinien obejmować  ochronę środowiska przed hałasem, ochronę powietrza atmosferycznego, ochronę wód podziemnych i gruntu a także wpływ przedsięwzięcia na zdrowie ludzi. Wójt Gminy Lubicz po dokonaniu szczegółowej analizy treści złożonych dokumentów, planowanej lokalizacji inwestycji w obszarze chronionego krajobrazu,  rodzaju wytwarzanych odpadów, treści opinii upoważnionych organów  ustalił obowiązek sporządzenia raportu w zakresie określonym w sentencji.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie  nie służy stronie zażalenie.

 

Otrzymują strony:

 

1. Pan Jerzy Suliński, ul. Dolina Drwęcy 63,Krobia,87-162 Lubicz,

2. Zarząd Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubiczu, ul. Toruńska 36 A,87-162 Lubicz,

3. Powiatowy Zarząd Dróg , ul. Polna 113,87-100 Toruń,

4. pozostałe strony wg załącznika,

5. a/a MG

 

Do wiadomości;

1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu

   Ul, Szosa Bydgoska 1,

   87-100 Toruń,

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska,

    Ul. Dworcowa 63,

    85-950 Bydgoszcz,

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2011-05-17 15:12
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2011-05-17 15:17
ROŚ.6220.6.2011


Z A W I A D O M I E N I E

ROŚ.6220.6.2011


DECYZJA

OŚW.7624-28(10)10/11


DECYZJA

ROŚ.6220.3.2011


ROŚ.6220.6.2011 (kanalizacja w Grębocinie)


DECYZJA

OŚW.7624-12(19)09/10/11


OŚW.7624-18(10)10/11


OŚW.7624-29(10)10/11


ROŚ. 6220.1.2011


DECYZJA

OŚW. 7624-01(15)/10


DECYZJA

OŚW.7624-12(14)09/10/11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 184385
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-11-02 07:45:03