Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


Obwieszczenie

OŚW.7624-1(12)/09                                                                          Lubicz, dn. 15.07.2009 r.

 

 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Lubicz

 

            Wójt Gminy Lubicz na podstawie art. 33  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) zawiadamia, że w dniu 11.02.2009 r.  z wniosku złożonego przez ”KAMETAL POLSKA” Sp. z o.o., ul. Włocławska 131,87-100 Toruń, nr rej. 988 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.          Przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcji konstrukcji stalowych z częścią biurowo- socjalną na działce nr geod. 247- obręb Grębocin, Gmina Lubicz.

            Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy jest wójt, a organem właściwym do dokonania uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia jest Starostwo Powiatowe, natomiast opinię wyraża właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

            Informuję jednocześnie o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, tj. do dnia 05.08.2009 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

            Zgromadzona w trakcie postępowania dokumentacja jest do wglądu w Urzędzie Gminy Lubicz w godz. 7.15.-15.00. w dniach pracy urzędu, pok. 31, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz.

Metryka

  • opublikował: Rolnictwo i Ochrona Środowiska
    data publikacji: 2009-07-22 13:49

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 176701
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-10-25 13:11:33