Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącstyczeń 2022» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


POSTANOWIENIE

OŚW.7624-25(4)/09                                Lubicz, dn. 08.07.2009r.

P O S T A N O W I E N I E

          Na podstawie art.63 ust.1 ust.4; art.64 ust.1; art.65 ust 1,ust.2,ust.3; art. 69 ust.3 –ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) ,oraz § 3, ust.1 pkt. 84 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz.2573 ze zmianami) i w związku art.156 ustawy z dnia 3 października 2008 r.-o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz..1227), a także art. 123 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zmianami) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz nr ORG.0153-20/05 z dnia 20 września 2005 r. po wydaniu opinii  w dniu 29.06.2009 r. przez Starostę Powiatowego w Toruniu nr OŚ.III-7633-67/09 i w dniu 02.07.2009 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr N.NZ-402-L-126-2009 w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ubojni trzody chlewnej i bydła z biologiczną oczyszczalnią ścieków oraz siecią wodociągową i kanalizacyjną sanitarną wewnętrzną w ramach zagrody rolnej na nieruchomości oznaczonej działka numer geod. 203- obręb Mierzynek, Gmina Lubicz


P o s t a n a w i a m

-Stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie ubojni trzody chlewnej i bydła z biologiczną oczyszczalnią ścieków oraz siecią wodociągową i kanalizacyjną sanitarną wewnętrzną w ramach zagrody rolnej na nieruchomości oznaczonej działka numer geod. 203- obręb Mierzynek, Gmina Lubicz,
-Nałożyć na inwestora Hannę i Kazimierza Stawskich, ul. Dolina Drwęcy 9, Krobia, 87-162 Lubicz,  obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. Raport o oddziaływaniu na środowisko należy sporządzić w zakresie art.66 ustawy z dnia 3 października 2008  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr.199,poz.1227).

U z a s a d n i e n i e

Na podstawie art.71ust.1,art.74 ust.1 i art.75 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr.199,poz.1227) Inwestor- Hanna i Kazimierz Stawscy, ul. Dolina Drwęcy 9, Krobia, 87-162 Lubicz, wystąpił do Wójta Gminy Lubicz z wnioskiem dnia 09.06.2009 r. nr rej.6282 (17.06.2009r.-data wpływu) o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla  przedsięwzięcia polegającego na budowie ubojni trzody chlewnej i bydła z biologiczną oczyszczalnią ścieków oraz siecią wodociągową i kanalizacyjną sanitarną wewnętrzną w ramach zagrody rolnej na nieruchomości oznaczonej działka numer geod. 203- obręb Mierzynek, Gmina Lubicz.
Wójt Gminy na podstawie art.3, ust 1 pkt. 5  ustawy z dnia 3 października sprawdził kompletność złożonego wniosku oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960r.-Kodeks Postępowania Administracyjnego(Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz.1071 ze zmianami) dnia 24.06.2009r. pismem nr OŚW.7624-25(1)/09 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach korzystania ze środowiska naturalnego dla  przedsięwzięcia polegającego na budowie ubojni trzody chlewnej i bydła z biologiczną oczyszczalnią ścieków oraz siecią wodociągową i kanalizacyjną sanitarną wewnętrzną w ramach zagrody rolnej na nieruchomości oznaczonej działka numer geod. 203- obręb Mierzynek, Gmina Lubicz.
 Zgodnie z art.64 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października Wójt Gminy Lubicz wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego pismem OŚW.7624-25(2)09 z dnia 24.06.2009 r. o wydanie opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Na podstawie art. 64 ust.1 pkt 1, w związku z art. 156 w/w ustawy, organ prowadzący postępowanie wystąpił również pismem nr OŚW.7624-25(3)09 z dnia 24.06.2009 r. do Starosty Powiatowego w Toruniu o wydanie opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne i może wymagać sporządzenia raportu zgodnie § 3,ust.1, pkt.84 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. z 2004. Nr.257,poz.2573 ze zmianami). Upoważnione organy - Starosta Powiatowy w Toruniu postanowieniem OS.III.7633-67/09 z dnia 29.06.2009r. nr rej. 6799(01.07.2009r.-data wpływu) i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem N.NZ-402-L-126-2009 z dnia 02.07.2009r.  nr rej. 6926(06.07.2009r.-data wpływu) wyraziły opinie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a także opinie o zakresie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko naturalne.
Wójt Gminy Lubicz po dokonaniu szczegółowej analizy treści złożonych dokumentów, planowanej lokalizacji inwestycji, rodzaju wytwarzanych odpadów, treści opinii upoważnionych organów tj. Starosty Powiatowego w Toruniu (OS.III.7633-67/09) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (N.NZ-402-L-126-2009) stwierdził, że w/w przedsięwzięcie jest zadaniem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne i należy przeprowadzić ocenę przedsięwzięcia na środowisko, a także ustalił obowiązek sporządzenia raportu w zakresie określonym w sentencji.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.
 
 Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie, które można  wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia


Otrzymują:
1. Hanna i Kazimierz Stawscy
     ul. Dolina Drwęcy 9,
     Krobia, 87-162 Lubicz,
2. Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej, ul. Toruńska 36a, 87-162 Lubicz,
3. pozostałe strony wg załącznika nr 1,
4. a/a KK.

Do wiadomości:
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu ,
2. Starosta Powiatowy w Toruniu.

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2009-07-13 10:33

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 190948
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-10-25 13:11:33