Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Zawiadomienie

OŚW. 7624-20(1)/09                                             Lubicz, dn. 12.05.2009 r.

Zawiadomienie

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz na podstawie art. 74, ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. -  o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) w związku z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, że:

w dniu 07.05.2009 r. z wniosku złożonego przez Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu, ul. Toruńska 36A, 87-162 Lubicz , nr rej. 4741

zostało wszczęte postępowanie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi gminnej Nr 100810C-ulicy Widokowej w Lubiczu Górnym, działki pod projektowaną inwestycję: 153,34/23,34/13,36/1- obręb Lubicz Górny, Gmina Lubicz.”

W związku z powyższym oraz w związku z art. 73 § 1 KPA informuję, że:
- strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia
- akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz, pok. 31, godz. 7.15.-15.00.

Otrzymują:
1) Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej, ul. Toruńska 36a, 87-162 Lubicz
2) strony postępowania poprzez publikację na tablicy ogłoszeń
3)a/a KK
 

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2009-05-13 13:21
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2009-05-13 13:22

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 126343
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-10-25 13:11

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4580564
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-13 13:32

Stopka strony