Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


Obwieszczenie

 

OŚW.7624-14(4)/09                                                                         Lubicz, dn. 09.04.2009 r.

 

 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Lubicz

 

            Wójt Gminy Lubicz na podstawie art. 33  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) zawiadamia, że w dniu 12.03.2009 r.  z wniosku złożonego przez Państwa Sylwię i Roberta Wiśniewskich, ul, Rzemieślnicza 6, Lubicz Gorny,87-162 Lubicz, nr rej. 2713 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bioelektrowni zasilanej biogazem wyprodukowanym w instalacji przerobu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego ( pomiot kurzy) oraz biomasy roślinnej z kukurydzy i topinamburu, lub serwatki z pobliskich zakładów mleczarskich, w zakresie wskazanym w załączonym raporcie o oddziaływaniu na środowisko, na nieruchomości oznaczonej działka nr 198/2,199,  – obręb Mierzynku, Gmina Lubicz.

            Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy jest wójt, a organem właściwym do dokonania uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia jest regionalny dyrektor ochrony środowiska, natomiast opinię wyraża właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

            Informuję jednocześnie o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, tj. do dnia 30.04.2009 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt gminy Lubicz.

            Zgromadzona w trakcie postępowania dokumentacja jest do wglądu w Urzędzie Gminy Lubicz w godz. 7.15.-15.00. w dniach pracy urzędu, pok. 31, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz.

 

 

Metryka

  • opublikował: Rolnictwo i Ochrona Środowiska
    data publikacji: 2009-04-09 13:53
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2009-04-23 08:12

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 176705
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-10-25 13:11:33