Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Obwieszczenie

 

OŚW.7624-5(7)/09                                                                           Lubicz, dn. 08.04.2009 r.

 

 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Lubicz

 

            Wójt Gminy Lubicz na podstawie art. 33  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) zawiadamia, że w dniu 11.02.2009 r.  z wniosku złożonego przez Toruńskie Wodociągi sp. z o.o., ul. Rybaki 31-35, 87-100 Toruń, nr rej. 1651 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.          Przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji stacji uzdatniania wody „Drwęca-Jedwabno” w zakresie gospodarki osadowej, w tym adaptacji budynku koagulacji i zainstalowania stacji odwadniania osadu z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi, w zakresie wskazanym w załączonym raporcie o oddziaływaniu na środowisko, na nieruchomości oznaczonej działka nr 17/9, 17/10 – obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz.

            Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy jest wójt, a organem właściwym do dokonania uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia jest regionalny dyrektor ochrony środowiska, natomiast opinię wyraża właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

            Informuję jednocześnie o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, tj. do dnia 29.04.2009 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt gminy Lubicz.

            Zgromadzona w trakcie postępowania dokumentacja jest do wglądu w Urzędzie Gminy Lubicz w godz. 7.15.-15.00. w dniach pracy urzędu, pok. 31, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz.

Metryka

  • opublikował: Rolnictwo i Ochrona Środowiska
    data publikacji: 2009-04-08 09:56
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2009-04-23 08:12

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 126320
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-10-25 13:11

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4575176
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-13 13:32

Stopka strony