Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


ZAWIADOMIENIE

 OŚW. 7624-23(3)/08                                                                         

 

W związku ze złożonym w dniu 22.08.2008 r., nr rej. 8693/2008 r. przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 8, 85-950 Bydgoszcz, wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi łączącej węzeł „Turzno” na planowanej autostradzie A1 z drogą krajową nr 15 na działkach nr 17, 18, 20/3, 20/5, 20/8, 21, 22, 23, 24/4, 26, 35, 36/1, 40, 64/2, 66/8, 66/15, 77/1, 77/2, 78/4 – obręb Brzeźno, w miejscowości Brzeźno, Gmina Lubicz.

 

            W związku z tym, że przedsięwzięcie będące przedmiotem wniosku spełnia wymogi § 3 ust. 1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z 3 grudnia 2004 roku ze zmianami) to zgodnie z art. 51 ust.3 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 roku, Nr 25, poz. 150 ze zmianami) wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie wymaga wydania opinii organu ochrony środowiska – Starosty Powiatowego.

 

            Stosownie do art. 106 § 5 KPA wydanie opinii następuje w drodze postanowienia, na które nie służy stronie zażalenie.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art.49 KPA, zgodnie z art.46a ust. 5 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

 

 

 

Załączniki:

1. kopia wniosku

2.informacja o planowanym przedsięwzięciu

3. mapa ewidencyjna (kopie)

4. wykaz działek stron postępowania

 

 

 

Otrzymują strony:

1. Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu,

ul. Toruńska 36A,

87-162 Lubicz

2. Okręgowa Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy

    ul. Fordońska 6

    85-95- Bydgoszcz

3. Pozostałe strony poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń i Internet

4. a/a EK

 

 

Załącznik nr 1

wykaz działek stron postępowania OŚW. 7624-23/08

 

 

Obręb Gronowo

Gmina Lubicz

Strony postępowania to właściciele, zarządcy działek o numerach:

65/9, 78/13, 78/14, 80/1, 92/5

 

 

 

Obręb Brzeźno

Gmina Lubicz

Strony postępowania to właściciele, zarządcy działek o numerach:

77/2, 22, 23, 19, 18, 15, 17, 20/7, 20/8, 21, 24/4, 24/3, 24/1, 25/3, 25/6, 20/3, 20/5, 20/6, 26, 34, 35, 38, 39, 40, 41/2, 37, 36/3, 36/1, 33, 36/4, 64/2, 71/1, 67, 66/15, 66/4, 65/2, 66/10, 66/9, 66/8, 66/11, 66/12, 66/13, 65/4, 65/3, 64/1,  77/1, 78/4, 78/12,  78/15, 78/16, 78/7, 78/6

 

 

OŚW.7624-23(1)/08                                                                                 Lubicz.28.08.2008r.

 

 

 

 

 

 ZAWIADOMIENIE

 

           Na podstawie art.49, art.61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. -Kodeks Postępowania Administracyjnego/Dz. U. z 2000 r. Nr. 98, poz. 1071  ze zmianami/ zawiadamiam że;

 

w dniu;   22.08.2008 r.

z wniosku złożonego przez: Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6,85-950 Bydgoszcz, 

nr rejestru :   8693/2008r.

       

 

zostało wszczęte postępowanie   

 

w sprawie : wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na korzystanie ze środowiska  dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi łączącej węzeł ,,Turzno” na planowanej autostradzie A 1 z drogą krajową nr. 15  na działkach nr.17,18,20/3,20/5,20/8,21,22,23,24/4,26,35,36/1,40,64/2,66/8,66/15,77/1,77/2,78/4-obręb Brzeźno w miejscowości Brzeźno, Gmina Lubicz.    

 

W związku z powyższym oraz w związku z art.73 § 1 Kpa, informuję, że:

- strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia,

-akta sprawy znajdują się UG Lubicz, ul. Toruńska 21, pok.31, w godz.7.15-15,00.

 

Otrzymują strony;

1. Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu, ul. Toruńska 36 A, 87-162 Lubicz,

2. Okręgowa Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-950 Bydgoszcz,

3. Pozostałe strony poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń i Internet

4. a/a MG

 

OŚW.7624-23(2)/08                                                                                Lubicz.28.08.2008 r.

 

 

 

           W związku ze  złożonym w dniu 28.08.2008 r. wnioskiem nr.rej.8693 przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad ,ul.Fordońska 6, 85-950 Bydgoszcz,  w Urzędzie Gminy w Lubiczu  prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie:

 

Wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie drogi łączącej węzeł ,,Turzno” na planowanej autostradzie A 1 z drogą krajową nr.15 na działkach nr.17,18,20/3,20/5,20/8,21,22,23,24/4,26,35,36/1,40,64/2,66/8,66/15,77/1,77/2,78/4-obręb Brzeźno w miejscowości Brzeźno, Gmina Lubicz.

 

            W związku z tym, że planowane  przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem  spełniającym    wymogi  §  3  ust. 1  pkt. 56  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z dnia  9  listopada  2004 r. /Dz. U. Nr. 257 ,poz. 2573 z 2004 r. ze zmianami /  wymaga zgodnie  z  art. 57 ust. 1  ustawy – Prawo ochrony  środowiska  wydania opinii  w sprawie konieczności sporządzenia i zakresu  raportu  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko  przez  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

          

Stosownie do art. 106 § 1 KPA wydanie opinii następuje w drodze postanowienia.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art.49 KPA w związku z  art.46 a,ust.5-ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Załączniki:

  1. kopia wniosku,
  2. informacja o planowanym przedsięwzięciu,
  3. kopie map ewidencyjnych,

      6.   wykaz działek stron postępowania,

 Otrzymują strony:

      1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Fordońska 6,85-950 Bydgoszcz,

      2. Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu, ul. Toruńska 36 A,     87-162 Lubicz,

3. Pozostałe strony poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i Internet,,

5. a/a MG

 

 

drukuj (ZAWIADOMIENIE)

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2008-08-28 13:55
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2008-08-28 14:01

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 122721
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-01-15 10:55:28