Ścieżka nawigacyjna

Treść stronyZagrożenia i obowiązki związane z wykorzystywaniem azbestu

INFORMACJA WÓJTA GMINY LUBICZ

 

o zagrożeniach związanych z azbestem oraz obowiązkach w zakresie wykorzystanie i usuwania wyrobów zawierających azbest

 

           Azbest to minerał charakteryzujący się niepalnością, odpornością na działania czynników chemicznych, wysoką wytrzymałością mechaniczną i łatwością łączenia się z innymi minerałami, np. z cementem. Na terenie naszego kraju stosowany był głównie do produkcji płyt azbestowo-cementowych tzw. eternitu, stosowanego jako pokrycia dachowe.

            Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz 20 z późn. zm.) zobowiązała Ministra Gospodarki do wydania rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649), a Ministra Pracy i Polityki Socjalnej do wydania rozporządzenia dotyczącego zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest i programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

            Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz.1206) odpady azbestowe wymienione są w grupach:

- 06 07 01 – odpady azbestowe z elektrolizy (odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chlorowców oraz z chemicznych procesów przetwórstwa chloru),

- 10 11 81 – odpady zawierające azbest (odpady z hutnictwa szkła),

- 10 13 09 - odpady zawierające azbest  z produkcji elementów cementowo-azbestowych

- 16 02 12 – zużyte urządzenia zawierające wolny azbest (odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych),

- 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest

- 17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest.

            Najczęściej, z wyszczególnionych powyżej odpadów niebezpiecznych, są poddawane utylizacji dwa ostatnie rodzaje.

            Od 14 maja 2002 roku obowiązuje w Polsce 30-letni program usuwania azbestu. Należy pamiętać, że sama obecność azbestu w budynku nie jest szkodliwa. Niebezpieczeństwo pojawia się w wyniku nieprawidłowego obchodzenia się z tymi elementami, na skutek czego mogą one stać się niebezpieczne – będąc źródłem emisji włókien azbestowych do powietrza, szkodliwych dla zdrowia (rakotwórcze) i środowiska. Najbardziej szkodliwą odmianą jest azbest krokidolitowy, którego włókna ze względu na rozmiary przenikają do obrzeży płuc i wykazują dużą trwałość w organizmie.

            Podstawowymi zasadami bezpiecznego usuwania azbestu są:

prowadzenie prac przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne oraz   zatrudniających pracowników przeszkolonych w zakresie zasad bhp w kontakcie z azbestem,

konieczność izolowania strefy prac przez odpowiednie ich oznakowanie i stosowanie osłon chroniących przed przenikaniem azbestu do środowiska,

zastosowanie środków technicznych – nawilżanie wyrobów, uszczelnianie otworów okiennych i drzwiowych, stosowanie komór dekontaminacyjnych (zachodzi w nich proces polegający na usunięciu i dezaktywacji substancji szkodliwej, która zagraża życiu lub zdrowiu ludzi poprzez kontakt bezpośredni lub używane sprzęty),

pakowanie wyrobów z azbestem w szczelne worki z folii polietylenowej o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm,

→ deponowanie wyrobów zawierających azbest na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub wydzielonych kwaterach innych składowisk.

            W powiecie toruńskim pozytywne decyzje zatwierdzające programy gospodarki odpadami wydane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu uzyskały następujące firmy:

 

1) PPHU ABBA-EKOMED sp.z o.o.

     ul. Moniuszki 11/13,

     87-100 Toruń

P.P.H.U. ABBA-EKOMED Sp. z o.o. (www.abba-ekomed.com.pl)

 

2) Firma Usługowo-Handlowa „Wod-Przem”

    ul. Sokola 34

    87-100 Toruń

    (0 56) 655 63 77

    (0 56) 655 63 78

    0 602 442 359

 

3) „Pekum” sp. z o.o.

      ul. Batorego 44

      87-100 Toruń

     (0 56) 623 00 66

 

4) T.K.J. Matuszewski sp. Jawna

     ul. Por. Krzycha 5

     86-300 Grudziądz

     (0 56) 46 54 888

 

5) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe  „Kolmex”

     Kolankowo 26

     87-600 Lipno

     0 693576048

 

6) Zakład Remontowo-Budowlany

    Mariusz Grzegórski

    ul. Widok 16

    87-731 Waganiec

    0 504 101 393

   

7) Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych „Termo export”

    ul. Żurawia 24/7    

    00-515 Warszawa

 

8) Ekoservice/Ekochem sp. z o.o.

    ul. Tkacka 9a

    90-156 Łódź

     www.ekochemekoservice.pl

 

9) AM Trans proces sp. z o.o.

     ul. Sarmacka 7

    61-616 Poznań

    biuro@amtrans.pl

 

 

opracowała: Ewelina Kowalska

Lubicz, dn. 28.08.2008 r.

drukuj (


Zagrożenia i obowiązki związane z wykorzystywaniem azbestu)

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2008-08-28 10:27
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2008-10-28 12:39

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 55859
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-01-15 10:55

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01
fax (56) 621-21-20

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00,

wtorek: 7:00 - 18:00

piątek: 7:00 - 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3358532
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-07-23 13:47

Stopka strony