Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmaj 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


Decyzja
OŚW. 7624-22(13)/08

Obwieszczenie
OŚW.7624-22(14)/08

obwieszczenie
OŚW.7624-19(8)/08

Obwieszczenie
OŚW.7624-22(11)/08

Informacja
OŚW.7624-34(1)/08

OŚW.7624-29(2)/08


Decyzja


decyzja
OŚW. 7624-14(12)/08

Decyzja
OŚW. 7624-17(8)/08

Decyzja
OŚW. 7624-16(10)/08
OŚW.7624-22(8)/08

obwieszczenie


INFORMACJA

OŚW.7624-23(11)/08                                                                                      

 
 
            Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r, Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) zawiadamiam, że dnia 03.10.2008 r. do Urzędu Gminy Lubicz wpłynęło zażalenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-950 Bydgoszcz z dnia 01.10.2008 r. od postanowienia Wójta Gminy Lubicz nr OŚW. 7624-23(7)/08 wydanego dnia 23.09.2008 r. nakładającego na inwestora j.w. obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko naturalne dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi łączącej węzeł „Turzno” na planowanej autostradzie A1 z drogą krajową nr 15 na działkach nr: 17,18,20/3, 20/5, 20/8, 21, 22, 23, 24/4, 26, 35, 36/1, 40, 64/2, 66/8, 66/15, 77/1, 77/2, 78/4 – obręb Brzeźno, Gmina Lubicz.
 
Otrzymują:
1Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy,
     ul. Fordońska 6
     85-950 Bydgoszcz
2. Zarząd Dróg gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej
    ul. Toruńska 36a
    87-162 Lubicz
3. Pozostałe strony wg załącznika nr 1 OŚW.7624-23/08 (poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
    i Internet)
4. a/a EK

drukuj (INFORMACJA)

Metryka

 • data wytworzenia: 2008-10-06
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-10-06 13:58

Zażalenie

OŚW.7624-23(10)/08                                                                                    

 
 
                                                                                  Samorządowe Kolegium Odwoławcze
                                                                                  ul. Targowa 13/15
                                                                                  87-100 Toruń
 
 
            Zgodnie z art.133 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) w załączeniu przesyłam zażalenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-950 Bydgoszcz z dnia 01.10.2008 r. od postanowienia Wójta Gminy Lubicz nr OŚW. 7624-23(7)/08 wydanego dnia 23.09.2008 r.
            Jednocześnie stwierdzam, że strona wnosząca zażalenie zachowała termin do wniesienia zażalenia określony w art. 141 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zmianami).
 
 
Załączniki:
1. Zażalenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-950 Bydgoszcz
2. Akta sprawy wg załączonego zestawienia + „Informacja o planowanym przedsięwzięciu do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji”
 
 
Otrzymują:
1. Adresat
2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy,
     ul. Fordońska 6
     85-950 Bydgoszcz
3.Zarząd Dróg gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej
   ul. Toruńska 36A
   87-162 Lubicz
4. Pozostałe strony wg załącznika nr 1 OŚW.7624-23/08 (poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
    i Internet)
5. a/a EK

drukuj (Zażalenie)

Metryka

 • data wytworzenia: 2008-10-06
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-10-06 13:56

Obwieszczenie
OŚW.7624-23(6)/08

INFORMACJE WÓJTA GMINY
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ? Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz. 150 ) informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych ( prowadzonym przez stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i gospodarki odpadami Urzędu Gminy Lubicz ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz) zarejestrowano poniżej wymienione dokumenty. Jednocześnie informuję o możliwości składania do Urzędu Gminy Lubicz ul. Toruńska 21 ? uwag i wniosków w terminie 21 dni, licząc od daty podania do publicznej wiadomości.

ZAWIADOMIENIE
W związku ze złożonym w dniu 22.08.2008 r., nr rej. 8693/2008 r. przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 8, 85-950 Bydgoszcz, wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi łączącej węzeł ?Turzno? na planowanej autostradzie A1 z drogą krajową nr 15 na działkach nr 17, 18, 20/3, 20/5, 20/8, 21, 22, 23, 24/4, 26, 35, 36/1, 40, 64/2, 66/8, 66/15, 77/1, 77/2, 78/4 ? obręb Brzeźno, w miejscowości Brzeźno, Gmina Lubicz.Zagrożenia i obowiązki związane z wykorzystywaniem azbestu
Azbest to minerał charakteryzujący się niepalnością, odpornością na działania czynników chemicznych, wysoką wytrzymałością mechaniczną i łatwością łączenia się z innymi minerałami, np. z cementem. Na terenie naszego kraju stosowany był głównie do produkcji płyt azbestowo-cementowych tzw. eternitu, stosowanego jako pokrycia dachowe.

OBWIESZCZENIE

OŚW.7624-16(7)08                                                                            

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY

 

Na podstawie   art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr.15, poz. 150 ze zmianami);

 

Zawiadamiam, że jest prowadzone postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych na wniosek Cereal Partners Poland Toruń-Pacific Sp. z o.o.,ul. Szosa Lubicka  38/58, 87-100 Toruń, dla budowy budynku produkcyjnego, adaptacji budynku magazynowego nr 2 na budynek produkcyjny z dobudową stacji silosów oraz rozbudowie kotłowni   na działkach nr.401/11 i 401/13-obręb Lubicz Dolny,  w miejscowości Lubicz Dolny, ul. Małgorzatowo 3 B,.

 

Dokumentacja postępowania oraz treść raportu  jest do wglądu w UG Lubicz w godz. 7.15-15.00 w dniach pracy urzędu, pok.31.ul. Toruńska 21,87-162 Lubicz.

 

drukuj (OBWIESZCZENIE)

Metryka

 • data wytworzenia: 2008-08-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-08-27 07:53
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-08-28 10:29

DECYZJA

OŚW.7624-13(9)/08


DECYZJA
 Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 46. 1 pkt. 1, art. 46 a, ust. 1 i 7 pkt  4; art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2008 r., nr 25, poz. 150). Po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez „Lubickie Wodociągi” Sp z o.o. ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz, w dniu 28.04.2008 r. o numerze rej. 4641, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na nieruchomościach oznaczonymi numerami: 126/16, 178, 177, 179, 132/11, 162, 133/6 – obręb Kopanino, Gmina Lubicz.

Określam

Dla inwestora „Lubickie Wodociągi” Sp z o.o. ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na nieruchomościach oznaczonymi numerami: 126/16, 178, 177, 179, 132/11, 162, 133/6 – obręb Kopanino, Gmina Lubicz.

warunki środowiskowe korzystania ze środowiska naturalnego polegające na:

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia
- teren działek nr 126/16, 178, 177, 179, 132/11, 162, 133/6 – obręb Kopanino, przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci wodociągowej
• Informacja o planowanym przedsięwzięciu:
planowana inwestycja polegać będzie na budowie sieci wodociągowej na nieruchomościach oznaczonymi numerami: 126/16, 178, 177, 179, 132/11, 162, 133/6 – obręb Kopanino, Gmina Lubicz. przez „Lubickie Wodociągi” Sp z o.o. ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz.
• Skala:
przedsięwzięcie obejmować będzie budowę sieci wodociągowej w drogach gminnych oraz działkach prywatnych stanowiących drogę -  ul. Leśny Zakątek o długości 554mb z rur PCV Ø90mm. Teren, na którym planowana jest inwestycja wykorzystywany jest jako droga dojazdowa do posesji zlokalizowanych przy ul. Leśny Zakątek w Kopaninie.

      I a. Rodzaj technologii robót przy realizacji przedsięwzięcia
Kolektory z rur PCV będą układane w wykopie szalowanym. Ziemia z wykopów będzie pryzmowana przy wykopie, natomiast jej nadmiar będzie wywożony na plac składowy. Po wykonaniu robót montażowych wykopy zostaną zasypane. Ponowne zasypywanie wykopów będzie odbywało się warstwami, zgodnie z technologią robót ziemnych, z zagęszczeniem zagęszczarkami mechanicznymi.
Sprzęt: koparko-ładowarka, samochody ciężarowe z wywrotem.
II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.
1. W zakresie gospodarki odpadami:
• posiadacz odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz. 628) zobowiązany jest do postępowania z nimi w sposób zgodny z obowiązującym gminnym planem gospodarki odpadami
• wytwórca powinien prowadzić takie działania, aby zapobiegać powstaniu odpadów lub ograniczać ich ilość i negatywne oddziaływania na środowisko
• odpady będą zbierane w pojemniku na odpady, następnie wywiezione na zorganizowane wysypisko odpadów.
2. W zakresie ochrony przyrody
• na terenie planowanej inwestycji nie występują obszary chronionego krajobrazu „Obszar Doliny Drwęcy”, NATURA 2000
• brak jest również wpływu przedsięwzięcia na w/w obszary
• tereny przekształcone w wyniku prac ziemnych po zakończeniu robót należy zrekultywować i przywrócić w miarę możliwości do stanu wyjściowego
3. W zakresie gospodarki wodno-ściekowej
• ok. 2m3 ścieków bytowych z toalety Toi-Toi zostanie wywiezione do Oczyszczalni Ścieków w Lubiczu
• ok. 60m3 wody oraz ok. 910 litrów podchlorynu sodu zostanie wprowadzonych do rowu melioracyjnego
• w przypadku konieczności odwodnienia wykopów należy wykonać dokumentację określającą warunki hydrogeologiczne terenu lokalizacji inwestycji.
4. W zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji hałasu
• dotrzymać dopuszczalnych poziomów emisji zanieczyszczeń do powietrza określonych w przepisach szczególnych w fazie realizacji inwestycji
• dotrzymywać dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w przepisach szczególnych w fazie realizacji inwestycji


III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w
projekcie budowlanym
• w czasie projektowania i realizacji inwestycji należy zapewnić rozwiązania technologiczne i techniczne w zakresie ochrony gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniem

IV. Wymogi w zakresie ograniczenia transgenicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których prowadzono postępowanie dotyczące transgenicznego oddziaływania na środowisko

 Nie dotyczy.

UZASADNIENIE

 Zgodnie z art. 46 ust. 1 z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. mr 25, poz. 150) w dniu 28.04.2008 r. wnioskiem złożonym przez „Lubickie Wodociągi” Sp z o.o. ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz, o numerze rej. 4641, zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na nieruchomościach oznaczonymi numerami: 126/16, 178, 177, 179, 132/11, 162, 133/6 – obręb Kopanino, Gmina Lubicz.
 Zgodnie z procedurą Wójt Gminy Lubicz dnia 06.05.2008 r. pismem OŚW.7624-13(1)/08 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń. Dnia 06.05.2008 r. Wójt Gminy zwrócił się odpowiednimi pismami nr OŚW.7624-13(3)/08 i OŚW.7624-13(2)/08 do Starosty Powiatowego w Toruniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii o zakresie i konieczności sporządzania raportu o oddziaływaniach na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na nieruchomościach oznaczonymi numerami: 126/16, 178, 177, 179, 132/11, 162, 133/6 – obręb Kopanino, Gmina Lubicz.
 Odpowiedzią były pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr  N/NZ-403-L-42-08 z dnia 30.05.2008  r., który zaopiniował, że dla przedmiotowej inwestycji nie jest konieczne sporządzenie raportu o oddziaływaniach na środowisko, oraz nr OS.III.7633-42/08 z dnia 16.05.2008 r. Starosty Toruńskiego, który zaopiniował, że dla przedmiotowej inwestycji nie jest konieczne sporządzenie raportu o oddziaływaniach na środowisko. Uwzględniając te opinie Wójt Gminy dnia 26.06.2008 r. wydał postanowienie nr OŚW.7624-13(5)/08, w którym stwierdził brak potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływanie na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.
W toku prowadzonego postępowania organ prowadzący sprawę zwrócił się do upoważnionych organów o wydanie postanowień uzgadniających warunki korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia pismami: OŚW.7624-13(6)/08 oraz OŚW.7624-13(7)/08. W odpowiedzi na powyższe wnioski o wydanie uzgodnień do decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach upoważnione ograny tj Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny postanowieniem nr N/NZ-403-L-76-2008 z dnia 08.08.2008 r. oraz Starosta Toruński  postanowieniem nr OŚ.III.7633-42/UZG/08 z dnia 18.07.2008 r. wydali stosowne uzgodnienia.
Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.


 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat od dnia, w którym stała się ostateczna. Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się ustalenia określone w decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują strony postępowania:
1. „Lubickie Wodociągi” Sp z o.o. ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz, adres do korespondencji: ul. Polna 20, 87-162 Lubicz
2. pozostałe strony wg załącznika
3. a/a LS

Do wiadomości:
1. Starosta Toruński, ul Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 1,
87-100 Toruń

Załącznik nr 1
Charakterystyka przedsięwzięcia.

 Budowa odcinka sieci wodociągowej PCV Ø90mm. Przedsięwzięcie ma zasięg lokalny, obejmuje budowę wodociągu w drogach gminnych oraz działkach prywatnych stanowiących drogę, ul. Leśny Zakątek. Kolektory z rur PCV będą układane w wykopie szalowanym. Ziemia z wykopów będzie pryzmowana przy wykopie, natomiast jej nadmiar będzie wywożony na plac składowy. Po wykonaniu robót montażowych wykopy zostaną zasypane. Wykopy prowadzone będą sprzętem mechanicznym- koparki, wywóz samochodami ciężarowymi z wywrotem. Ponowne zasypywanie wykopów będzie odbywało się warstwami, zgodnie z technologią robót ziemnych, z zagęszczeniem zagęszczarkami mechanicznymi.

 Przewidywane zużycie:
1. wody na cele technologiczne – 60m3
2. energii elektrycznej – nie przewiduje się wykorzystania
3. podchloryn sodu – 910 l
4. olej napędowy – 170 l
 

drukuj (DECYZJA)

Metryka

 • data wytworzenia: 2008-08-18
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-08-18 13:17
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-08-18 13:18

DECYZJA

 

OŚW.7624-11(9)/2008                                                                     

D E C Y Z J A

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960. – Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 46 ust.1 pkt.1, art.46 a ust. 1 i 7 pkt. 4 oraz art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku złożonego  w dniu 17.04.2008 r. nr rej. 4147, przez Lubickie Wodociągi sp. z o. o. ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz, o wydanie decyzji dot. środowiskowych uwarunkowaniach  korzystania ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na  budowie odcinka sieci wodociągowej na nieruchomościach nr 98/4, 97/3, 98/8, 115, 177, 178 obręb Kopanino w miejscowości Kopanio, gmina Lubicz

O K R E Ś L A M

dla Lubickie Wodociągi sp. z o. o. ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz, w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej na nieruchomościach nr 98/4, 97/3, 98/8, 115, 177, 178 obręb Kopanino w miejscowości Kopanio, gmina Lubicz,

warunki środowiskowe korzystania ze środowiska naturalnego polegające na:

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie polega na budowie odcinka sieci wodociągowej w drogach gminnych oraz działkach prywatnych stanowiących drogę, ul Kalinową w miejscowości Kopaniono.  Kolektory z rur PCV będą układane w wykopie szalowanym, wykonywanym w systemie mechanicznym z wykorzystaniem sprzętu typu koparka, samochod ciężarowy z wywrotem i zagęszczarka mechaniczna. Ziemia będzie pryzmowana przy wykopie, a jej nadmiar wywożony na plac składowy. Po wykonaniu prac zasypywanie będzie odbywało się warstwami, zgodnie z technologią robót ziemnych z zagęszczaniem.
Przewiduje się wykonanie płukania sieci wodociągowej przy użyciu 30 m3 wody i 468 litrów podchlorynu sodu, a pozostałość będzie skierowana, poprzez kanalizację sanitarną, do oczyszczalni w Lubiczu Górnym. Woda z odwodnienia wykopu zostanie skierowana do kanalizacji deszczowej. Odpady będą zbierane do pojemnika na odpady i wywożone na zorganizowane wysypisko odpadów. Ścieki socjalno-bytowe będą gromadzone w zbiorniku toalety Toi-Toi i wywożone do Oczyszczalni Ścieków w Lubiczu.
 Powierzchnia przedsięwzięcia w czasie realizacji wynosi 711 m2.
W ramach przedsięwzięcia przewidziano do wykonania:
- rurociąg wodociągowy z rur PCV DN90, długość 237 m
- 1 hydrant żeliwny DN80
- 1 zasuwa żeliwna DN90

Miejscem realizacji przedsięwzięcia są działki nr 98/4, 97/3, 98/8, 115, 177, 178 obręb Kopanino w miejscowości Kopanio, gmina Lubicz.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

1. w zakresie gospodarki odpadami

1) posiadacz odpadów jest obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz obowiązującymi planami gospodarki odpadami
2) wytwórca odpadów powinien prowadzić takie działania, aby zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ich ilość i negatywne oddziaływania na środowisko
3) jeżeli nie uda się zapobiec powstawaniu odpadów, wytwórca obowiązany jest zapewnić zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk odpadów u źródła

2. w zakresie ochrony przyrody

1) tereny przekształcone w wyniku prac ziemnych po zakończeniu robót zrekultywować i przywrócić w miarę możliwości do stanu wyjściowego

3. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

1) w trakcie projektowania i realizacji inwestycji należy zapewnić rozwiązania technologiczne i techniczne w zakresie ochrony gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami, a tym samym ograniczyć jej negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi
2) w przypadku trwałego odwadniania obiektów lub wykopów budowlanych należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne
3)  ścieki bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub szczelnego zbiornika bezodpływowego

4. w zakresie zanieczyszczeń do powietrza i emisji hałasu

1) dotrzymywać dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń w powietrzu określone w przepisach szczególnych
2) w trakcie wykonywanych robót budowlanych należy ograniczyć emisję hałasu pracujących maszyn poprzez stosowanie urządzeń zapewniających ograniczenie poziomu emitowanego hałasu (prace należy wykonywać w przedziale czasowym od godz. 6 do 22)

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

1) prace budowlane należy prowadzić zgodnie z zasadami ochrony środowiska zapewniając w szczególności ochronę gleby, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych
2) w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu (minimalizować szerokość pasa roboczego)
3) Przewidzieć i zabezpieczyć miejsca bezpiecznego gromadzenia, magazynowania i składowania odpadów przewidzianych do wytworzenia w trakcie realizacji inwestycji
4)realizacja inwestycji winna uwzględnić zalecenia projektowe zawarte w informacji o oddziaływaniu inwestycji na środowisko

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpień poważnych awarii.  
Nie dotyczy.

V.  Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których prowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Nie dotyczy.

U Z A S A D N I E N I E

 Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 ze zmianami), wnioskiem z dnia 17.04.2008r. nr rej. 4147, złożonym przez Lubickie Wodociągi sp. z o. o. ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz, zwrócono się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającego na na  budowie odcinka sieci wodociągowej na nieruchomościach nr 98/4, 97/3, 98/8, 115, 177, 178 obręb Kopanino w miejscowości Kopanio, gmina Lubicz.
 Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest zgodne z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lubicz Górny przyjętego uchwałą Rady Gminy Lubicz  Nr VIII/73/07, dnia 31 maja 2007 r.(Dz. U. Woj. Kuj- Pom.  z dnia 12.09.2007 r. nr 108, poz. 4765).
          Wójt Gminy Lubicz wystąpił pismami z dnia 02.04.2008 r. do upoważnionych organów o wydanie opinii o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu postanowieniem N/NZ-402-L-76-2008 z dnia 25.06.2008 r. oraz Starosta Powiatowy w Toruniu  postanowieniem OS.III.7633-24/O/08 z dnia 30.04.2008 r.  wyrazili opinię o braku konieczności sporządzenia takiego raportu.
          Dnia 09.07.2008 r. Wójt Gminy Lubicz wystąpił do wspomnianych wyżej organów o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizacje przedsięwzięcia.
Wynikiem tego były nadesłane postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 08.08..2008 r. nr N/NZ-403-L-77-2008  oraz Starosty Powiatowego w Toruniu z dnia 18.07.2008r nr OS.III-7633-24/UZG/08 określające środowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje planowanego przedsięwzięcia.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia w którym stała się ostateczna.
Termin Ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji.

POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Otrzymują strony:
1) Lubickie Wodociągi sp. z o. o.
    ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz
2) Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
    ul. Toruńska 21
    87-162 Lubicz
3) Pozostałe strony wg załącznika nr 2
4) a/a AP

Otrzymują do wiadomości:
1) Starostwo Powiatowe w Toruniu
    ul. Szosa Chełmińska 30/32
    87-100 Toruń
2) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
    ul.Szosa Bydgoska 1
    87-100 Toruń

Załącznik nr 1

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej na nieruchomościach nr 98/4, 97/3, 98/8, 115, 177, 178 obręb Kopanino w miejscowości Kopanio, gmina Lubicz.

CHARAKTERYSTYKA CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Obszar lokalizacji położony jest w gminie Lubicz, miejscowości Kopaniono  na nieruchomościach nr 98/4, 97/3, 98/8, 115, 177, 178 obręb Kopanino i nie zawiera się w granicach obszarów ochrony przyrody. Powierzchnia planowanego przedsięwzięcia wynosi 711 m2. W ramach budowy odcinka sieci wodociągowej zostaną położone kolektory z rur PCV DN90 o długości 237 m, zamontowany 1 hydrant żeliwny DN80 i 1 zasuwa żeliwna DN90.  Roboty będą prowadzone w systemie szalowanym za pomocą sprzętu typu koparka, samochód ciężarowy z wywrotem, zagęszczarka mechaniczna. Ziemia będzie pryzmowana w wykopie, a jej nadmiar będzie wywożony na plac składowy. Zasypywanie po zakończeniu robót będzie odbywało się warstwami, zgodnie z technologia robót ziemnych z zagęszczaniem mechanicznym. Przewiduje się wykorzystanie 90 litrów oleju napędowego przy pracy koparki, natomiast nie przewiduje się wykorzystania energii elektrycznej do wykonania przedsięwzięcia. Planuje się oczyszczenie sieci wodociągowej przy użyciu 30 m3 wody i 468 litrów podchlorynu sodu, a pozostałość zostanie  skierowana do kanalizacji sanitarnej i oczyszczona w oczyszczalni w Lubiczu Górnym. Woda z odwodnienia wykopów będzie usuwana przy pomocy kanalizacji deszczowej. Ścieki bytowo-socjalne w ilości 2  m3 będą gromadzone w zbiorniku toalety Toi-Toi, następnie wywożone do Oczyszczalni Ścieków w Lubiczu. Odpady będą zbierane do pojemnika na odpady i wywożone na zorganizowane wysypisko odpadów.
 

drukuj (DECYZJA)

Metryka

 • data wytworzenia: 2008-08-18
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-08-18 09:24
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-21 13:55

OŚW.7624-8(13)/08

 

                                                                  DECYZJA
 Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 46. 1 pkt. 1, art. 46 a, ust. 1 i 7 pkt  4; art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2008 r., nr 25, poz. 150) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-8/05 z dnia 08.05.2008 r., przez „Z&Z Złomańczuk” Sp z o.o. ul. Kusocińskiego 3, 87-100 Toruń, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie salonu sprzedaży samochodów osobowych z częścią serwisową i biurowo-socjalną oraz budynku magazynowego w miejscowości Lubicz Dolny na terenie działek nr 254/4, 254/9 obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz.

Określam

Dla „Z&Z Złomańczuk” Sp z o.o. ul. Kusocińskiego 3, 87-100 Toruń, w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie salonu sprzedaży samochodów osobowych z częścią serwisową i biurowo-socjalną oraz budynku magazynowego w miejscowości Lubicz Dolny na terenie działek nr 254/4, 254/9 obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz.

warunki środowiskowe korzystania ze środowiska naturalnego polegające na:

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia
- teren działek nr 254/4, 254/9 obręb Lubicz Dolny, przedsięwzięcie polegać będzie na budowie salonu sprzedaży samochodów osobowych z częścią serwisową i biurowo-socjalną oraz budynku magazynowego
• Informacja o planowanym przedsięwzięciu:
planowana inwestycja polegać będzie na budowie salonu sprzedaży samochodów osobowych z częścią serwisową i biurowo-socjalną oraz budynku magazynowego w miejscowości Lubicz Dolny przez „Z&Z Złomańczuk” Sp z o.o. ul. Kusocińskiego 3, 87-100 Toruń
• Skala:
przedsięwzięcie obejmować będzie na budowie salonu sprzedaży samochodów osobowych, punktu serwisowego oraz budynku socjalno-biurowego. Na terenie serwisu przewiduje się lokalizację 8-iu stanowisk naprawczych, 1-go stanowiska diagnostycznego, 2-óch stanowisk przygotowania (mysie ręczne, konserwacja), 1-go stanowiska przygotowania do sprzedaży. Przewiduje się obsługę 40 pojazdów w ciągu doby.
Przewiduje się budowę magazynu przeznaczonego do przechowywania opon letnich i zimowych oraz odpadów. Powierzchnia przeznaczona pod inwestycję wyniesie 9495 m2, w tym powierzchnia zabudowy wyniesie 2295 m2.
I a. Rodzaj technologii robót przy realizacji przedsięwzięcia
Budynek w konstrukcji lekkiej niepodpiwniczony, roboty ziemne będą tylko w ograniczonym zakresie (wykonanie ław fundamentowych i fundamentów).
Sprzęt: koparko-ładowarka, samochody samowyładowawcze, dźwig. Gotowe konstrukcje metalowe montowane na placu budowy.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.
1. Zakresie gospodarki odpadami:
• posiadacz odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz. 628) zobowiązany jest do postępowania z nimi w sposób zgodny z obowiązującym gminnym planem gospodarki odpadami
• wytwórca powinien prowadzić takie działania, aby zapobiegać powstaniu odpadów lub ograniczać ich ilość i negatywne oddziaływania na środowisko
• jeżeli nie uda się zapobiec powstawaniu odpadów wytwórca obowiązany jest zapewnić zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk odpadów u źródła
• inwestor zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia w zakresie wytwarzania odpadów, zgodnie z art. 17 w/w. ustawy, a ich magazynowanie winno spełniać warnki określone w decyzji właściwego organu.
2. W zakresie ochrony przyrody
• na terenie planowanej inwestycji nie występują obszary chronionego krajobrazu „Obszar Doliny Drwęcy”, NATURA 2000
• brak jest również wpływu przedsięwzięcia na w/w obszary
• należy pozostawić istniejący drzewostan, należy również przewidzieć nasadzenia zieleni średnio i wysokopiennej. Zieleń jest cennym elementem środowiska pozwoli ograniczyć hałas, poprawić mikroklimat i regulować stosunki wodne na danym terenie.
3. W zakresie gospodarki wodno-ściekowej
• skanalizować cały teren inwestycji z odprowadzeniem ścieków sanitarnych i technologicznych do kanalizacji gminnej
• uzyskać pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód – wprowadzenie ścieków od wód lub do ziemi z terenu utwardzonego inwestycji do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz pozwolenie na wprowadzenie ścieków technologicznych do kanalizacji gminnej
• ścieki technologiczne i deszczowe z terenów utwardzonych odprowadzenie do gruntu wymagają podczyszczenia w odpowiednim piaskowniku i separatorze
• ścieki z zanieczyszczonej powierzchni terenu inwestycji, ujęte w szczelnym, zamkniętym systemie kanalizacyjnym wprowadzone od wód i do ziemi, nie powinny zawierać substancji zanieczyszczonych w ilościach przekraczających 100mg/l zawiesin oraz 15mg/l węglowodorów ropopochodnych
4. W zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji hałasu
• dotrzymać dopuszczalnych poziomów emisji zanieczyszczeń do powietrza określonych w przepisach szczególnych
• dotrzymywać dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w przepisach szczególnych
• eksploatacja zrealizowanego przedsięwzięcia nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem przewidzianym do realizacji przedsięwzięcia.

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w
projekcie budowlanym
• przewidzieć i zabezpieczyć miejsca bezpiecznego gromadzenia magazynowania i składowania odpadów skupionych w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia
• w czasie projektowania i realizacji inwestycji należy zapewnić rozwiązania technologiczne i techniczne w zakresie ochrony gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniem

IV. Wymogi w zakresie ograniczenia transgenicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których prowadzono postępowanie dotyczące transgenicznego oddziaływania na środowisko

 Nie dotyczy.

UZASADNIENIE

 Zgodnie z art. 46 ust. 1 z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. mr 25, poz. 150) w dniu 07.04.2008 r. wnioskiem złożonym przez Z&Z Złomańczuk” Sp z o.o. ul. Kusocińskiego 3, 87-100 Toruń zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz a sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie salonu sprzedaży samochodów osobowych z częścią serwisową i biurowo-socjalną oraz budynku magazynowego w miejscowości Lubicz Dolny na terenie działek nr 254/4, 254/9 obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz.
 Zgodnie z procedurą Wójt Gminy Lubicz dnia 09.04.2008 r. pismem OŚW.7624-08(1)/08 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składani wniosków i zastrzeżeń. Dnia 09.04.2008 r. Wójt Gminy zwrócił się odpowiednimi pismami nr OŚW.7624-8(3)/08 i OŚW.7624-6(2)/08 do Starosty Powiatowego w Toruniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii o zakresie i konieczności sporządzania raportu o oddziaływaniach na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie salonu sprzedaży samochodów osobowych z częścią serwisową i biurowo-socjalną oraz oraz budynku magazynowego w miejscowości Lubicz Dolny na terenie działek nr 254/4, 254/9 obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz.
 Odpowiedzią były pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr  N/NZ-402-L-37-08 z dnia 02.05.2008  r., który zaopiniował, że dla przedmiotowej inwestycji nie jest konieczne sporządzenie raportu o oddziaływaniach na środowisko, oraz nr OS.III.7633-19/R/08 z dnia 21.04.2008 r. Starosty Toruńskiego, który zaopiniował pozytywnie obowiązek sporządzenia raportu dla w/w inwestycji. Uwzględniając te opinie Wójt Gminy dnia 07.05.2008 r. wydał postanowienie nr OŚW.7624-08(4)/08, w którym stwierdził konieczność sporządzenia raportu o oddziaływanie na środowisko dla w/w inwestycji. W dniu 09.05.2008 r. na powyższe postanowienie Z&Z Złomańczuk” Sp z o.o. złożył zażalenie wnosząc o odstąpienie od konieczności sporządzenia raportu. Pismem nr OŚW.7624-08(5)/08 z dnia 13.05.2008 r. Wójt przekazał do rozpoznania zażalenie wraz z aktami sprawy Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Toruniu, zawiadomił o tym strony postępowania pismem nr OŚW.7624(6)/08 z dnia 13.05.2008 r. Z&Z Złomańczuk” Sp z o.o. korzystając z prawa  strony postępowania dnia 16.05.2008 r. wycofał zażalenie na postanowienie nr OŚW.7624-08(4)/08 z dnia 07.05.2008 r. Następnie zgodnie z obowiązującą procedurą Wójt pismem nr OŚW.7624-08(7)/08 poinformował Samorządowe Kolegium Odwoławcze o cofnięciu zażalenia na postanowienie. SKO w Toruniu uwzględniło cofnięcie zażalenia i postanowieniem nr SKO-72-95/08 z dnia 29.05.2008 r. umorzyło postępowanie odwoławcze.
 Zgodnie z nałożonym obowiązkiem sporządzenia raportu o oddziaływaniach na środowisko wnioskodawca przedłożył w dniu 13.06.2008 r. Na podstawie art. 53 ustawy – Prawo Ochrony Środowiska Wójt w drodze  obwieszczenia nr OŚW.7624-8(10)/08 a dnia 16.06.2008 r. podał do wiadomości publicznej informację o możliwości składania wniosków i zastrzeżeń w związku z obowiązkiem sporządzenia raportu i wynikającym z tego udziału społeczeństwa w toczącym się postępowaniu. W przewidzianym ustawowo terminie 21 dni wpłynął do Wójta dnia 3.07.2008 r.  wniosek Pana Tadeusza Krężel popierający realizacje inwestycji w zakresie określonym we wniosku inwestora oraz w raporcie. Wniosek został w całości uwzględniony w niniejszej decyzji. W toku prowadzonego postępowania organ prowadzący sprawę zwrócił się do upoważnionych organów o wydanie postanowień uzgadniających warunki korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. W odpowiedzi na powyższe wnioski o wydanie uzgodnień do decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach upoważnione ograny tj Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny postanowieniem nr N/NZ-403-L-66-2008 z dnia 04.07.2008 r. oraz Starosta Toruński  postanowieniem nr OŚ.III.7633-19/UZG/08 z dnia 10.07.2008 r. wydali stosowne uzgodnienia.
Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.


 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat od dnia, w którym stała się ostateczna. Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się ustalenia określone w decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują strony postępowania:
1. „Z&Z Złomańczuk” Sp z o.o. ul. Kusocińskiego 3, 87-100 Toruń
2. pozostałe strony wg załącznika
3. a/a MR

Do wiadomości:
1. Starosta Toruński, ul Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 1,
87-100 Toruń

Załącznik nr 1
Charakterystyka przedsięwzięcia.

Rozpatrywany obszar lokalizacji położony jest w Gminie Lubicz. Na terenie projektowanego obiektu przewidywana jest sprzedaż samochodów osobowych. Pojazdy do sprzedaży będą przygotowane zgodnie z życzeniem klienta poprzez montaż wyposażenia dodatkowego typu alarmy, klimatyzację i inne. Samochód zarówno przed sprzedażą jaki i przed wykonaniem przeglądów będzie myty na stanowiskach myjni ręcznych (dwa stanowiska) w celu umożliwienia dokładnego obejrzenia stanu karoserii. Na tych stanowiskach wykonywane będą również konserwacje samochodów. W ramach usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych na terenie stacji wykonywane będą przeglądy samochodów i naprawy w zakresie wymiany podzespołów w tym celu zaprojektowano 8stanowisk naprawczych, 1 stanowisko diagnostyczne, 1 stanowisko przygotowania do sprzedaży. Typowe procesy gwarancyjne to wymiana oleju i innych płynów, wymiana filtrów paliwa, oleju, powietrza, wymiana klocków hamulcowych i innych drobnych podzespołów ulegających zużyciu podczas eksploatacji.
 Na stanowiskach będą również wykonywane większe prace naprawcze np. remont silnika czy skrzyni biegów oraz naprawy powypadkowe w zakresie mechaniki. Na terenie zakładu w chwili obecnej nie planuje się wykonywania napraw blacharsko-lakierniczych. Stacja wyposażona będzie w następujące urządzenia: podnośniki (8 szt.), kompresory, urządzenia diagnostyczne typu komputery, ręczne myjki ciśnieniowe (2 szt.) poza tym używane będą wkrętaki, klucze różnego rodzaju. Stacja prowadzić będzie wymianę ogumienia, a w celu przechowania sezonowego ogumienia klientów planowana jest budowa magazynu opon połączonego z magazynem odpadów – budynku nieogrzewanego, jednokondygnacyjnego. Przewidywana jest maksymalnie obsługa 40 pojazdów w ciągu doby w systemie dwuzmianowym.

 Przewidywane zużycie:
1. wody na cele technologiczne – 6m3
2. wody na cele socjalno-bytowe i sanitarne  – 6m3
3. energii elektrycznej 160kW
4. gazu 17x103m3 lub oleju – 50 MG/rok
 

drukuj ()

Metryka

 • data wytworzenia: 2008-08-08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-08-12 15:00
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-08-12 15:03

OBWIESZCZENIE

OŚW. 7624-8(14)/08                                                            Lubicz, 08.08.2008r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Lubicz

 

 

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27  kwietnia 2001 r. – prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz. 902)

 

 

zawiadamiam, że została wydana decyzja na wniosek „Z&Z Złomańczuk” sp. z o. o. ul. Kusocińskiego 3, 87-100 Toruń o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie salonu sprzedaży samochodów osobowych z częścią serwisową i biurowo-socjalną oraz budynku magazynowego w miejscowości Lubicz Dolny na terenie działek nr 254/4, 254/9 obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz.

 

 

Z treścią powyższej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Lubicz ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz – pok. 31 (stanowisko ds. Ochrony środowiska, gospodarki wodnej i gospodarki odpadami.)

drukuj (OBWIESZCZENIE)

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-08-08 12:25
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-08-08 12:33

DECYZJA
DECYZJA

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr. 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 46 ust.1 pkt 1, art. 46 a ust. 1 i 7 pkt 4; art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Z 2008 r. Nr 25, poz. 150) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz ? decyzja nr ORG-0153-8/05 z dnia 08.05.2008 r.,po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 3608 ? złożonego w dniu 03.04.2008 r. przez Państwa Barbarę i Dariusza Kisielewskich, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu eksploatacji kruszywa naturalnego ? pospolitego ze złoża Młyniec XXXI położonego na nieruchomości oznaczonej dz. nr geod. 73/2 ? obręb Młyniec Pierwszy, w miejscowości Młyniec Pierwszy, gmina Lubicz. Inwestor Państwo Barbara i Dariusz Kisielewscy.

DECYZJA
D E C Y Z J A

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 46 ust.1 pkt. 1, art. 46 a, ust. 1 i 7 pkt. 4; art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2008 r., nr 25, poz. 150) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz- decyzja nr ORG-0153-8/05 z dnia 4 marca 2005r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 3798- złożonego w dniu 09.04.2008r. przez Auto Toruń Sp. z o.o., ul. Toruńska 58 b,87-162 Lubicz, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek lakierni samochodowej na nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 117/5-obręb Lubicz Dolny. Gmina Lubicz, Województwo Kujawsko-Pomorskie,

OBWIESZCZENIE


OŚW.7624-14(7)08                                                                                              Lubicz, dnia 07.07.2008


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LUBICZ


Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami)


Zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Zenona Polińskiego,  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach korzystania ze środowiska dla przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kruszywa naturalnego ze złoża „Młyniec XI/A/1” na terenie działki nr 44/2 – obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz.


Jednocześnie informuje o możliwości składania do Urzędu Gminy w Lubiczu ul. Toruńska  21, 87-162 Lubicz, pok. Nr 31 w godz. 7.15 - 15.00 uwag i wniosków w terminie 21 dni, licząc od daty podania do wiadomości publicznej treści niniejszego obwieszczenia a także o możliwości zapoznania się z treścią zgromadzonej w sprawie dokumentacji. 
 

drukuj (OBWIESZCZENIE)

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-07-07 09:56
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-07-09 12:56

OBWIESZCZENIE

OŚW.7624-8(10)/08        Lubicz , dnia.16.06.2008r.

 


  OBWIESZCZENIE
  WÓJTA GMINY LUBICZ

 


Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.-Prawo Ochrony Środowiska  (Dz.U. z  2008r. Nr 25 , poz. 150 ze zmianami )


zawiadamiam ,że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek „Z&Z ZŁOMAŃCZUK„ Sp.z o.o., ul.Kussocińskiego 3 , 87-162 Lubicz  w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie salonu sprzedaży samochodów osobowych z częścią serwisową  i biurowo-socjalną oraz budynku magazynowego w miejscowości Lubicz Dolny na działkach nr 254/4 , 254/9 , obręb Lubicz Dolny ,Gmina Lubicz


Jednocześnie informuję o możliwości składania do Urzędu Gminy w Lubiczu ul.Toruńska 21 , 87-162 Lubicz , pok.nr 31 w godz.7.15 – 15.00 uwag i wniosków w terminie 21 dni , licząc od daty podania  do wiadomości publicznej treści niniejszego obwieszczenia a także o możliwości zapoznania się z treścią zgromadzonej w sprawie dokumentacji.
 

drukuj (OBWIESZCZENIE)

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-06-16 09:43
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-07-09 12:57

DECYZJA
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 , poz.1071 ze zmianami ), art. 46 ust. 1 pkt. 1 ,art .46 a ,ust. 1 i 7 pkt. 4 ; art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008r., nr 25, poz. 150) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz decyzja nr ORG-0153-8/05 z dnia 08.05.2008r.,po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 2247-złożonego w dniu 27.02.2008r.przez Pana Pawła Wiśniewskiego, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu skupu złomu i serwisu opon na terenie działki nr 160/1 , obręb Krobia ,Gmina Lubicz -Inwestor Pan Paweł Wiśniewski ,

OGłOSZENIE
05.07.2008r. W Lubiczu Górnym ,będzie przeprowadzona nieodpłatna zbiórka sprzętu AGD i RTV oraz innych urządzeń elektrycznych i elektronicznych ( w tym świetlówek i zużytych baterii)

OGłOSZENIE
28.06.2008r. na terenie Sołectwa Gronowo,będzie przeprowadzona nieodpłatna zbiórka sprzętu AGD i RTV oraz innych urządzeń elektrycznych i elektronicznych

OGłOSZENIE
05.07.2008r. W Lubiczu Dolnym ,będzie przeprowadzona nieodpłatna zbiórka sprzętu AGD i RTV oraz innych urządzeń elektrycznych i elektronicznych ( w tym świetlówek i zużytych baterii)

OGłOSZENIE
28.06.2008r. na terenie Sołectwa Grębocin,będzie przeprowadzona nieodpłatna zbiórka sprzętu AGD i RTV oraz innych urządzeń elektrycznych i elektronicznych

DECYZJA
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 , poz.1071 ze zmianami ), art. 46 ust. 1 pkt. 1 ,art .46 a ,ust. 1 i 7 pkt. 4 ; art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008r., nr 25, poz. 150) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz decyzja nr ORG-0153-8/05 z dnia 4 marca 2005r.,po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 468-złożonego w dniu 14.01.2008r.Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej ,ul.Toruńska 36a, 87-162 Lubicz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej (Małgorzatowo) na działkach nr 397/1 , 2008/17, 2008/27 , 2008/20 , 397/2 , 395/6 , 562/3 w miejscowości Lubicz Dolny Gmina Lubicz .

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ
OŚW. 7624-7(7)/2008

KOMUNIKAT
Zarządzeniem nr ORG/151/38/06 z dnia 27.11.2006 r. została powołana przez Wójta Gminy Lubicz komisja kontrolna. Jej zadaniem było sprawdzenie czy właściciele nieruchomości wypełniają obowiązki wynikające z realizacji uchwały nr XLIX/581/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 31.05.2006 r. w zakresie :
- gromadzenia przez właścicieli nieruchomości nieczystości ciekłych w odpowiednich zbiornikach bezodpływowych,
- udokumentowania korzystania z usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazywanie aktualnej umowy lub dowodów (rachunków) płacenia za te usługi.

OŚW.7624-7(4)/08

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ
OŚW. 7624-1(9)/2008

OŚW.7624-6(4)/08


Dofinansowanie budowy oczyszczalni
Zarządzenie nr OŚW-0151-12/08 Wójta Gminy Lubicz z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad dofinansowania budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków

OŚW.7624-02(07)08

DECYZJA
OŚW.7624-21/07/08

DECYZJA
OŚW.7624-20/07/08

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ
OŚW.7624-20(20)/07/08

INFORMACJA WÓJTA GMINY LUBICZ
OSW.7624-7-III/08

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY
OŚW.7624-23(06)07/08

INFORMACJA WÓJTA GMINY LUBICZ
OŚW.7624-1/I/08

DECYZJA
OŚW.7624-24(09)07/08

DECYZJA
OŚW.7624-23/06//07/08

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY LUBICZ
OŚW.7624-20(16)/07/08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 236290
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-01-15 10:55:28