Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Obwieszczenie

 

OŚW.7624-23(9)/10                                         Lubicz, dn. 06.10.2010 r.
 
Obwieszczenie
Wójta Gminy Lubicz
 
            Wójt Gminy Lubicz na podstawie art. 33  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) zawiadamia, że w dniu 18.07.2010 r.  z wniosku złożonego przez ,,Bud-Krusz” Kazimierz Mączyński, ul.Kamienna 17,Lubicz Górny, 87-162 Lubicz, nr rej. 7074 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego z udokumentowanego złoża  na nieruchomościach oznaczonych działkami nr.geod.1/5,2/2-obręb Józefowo, Gmina Lubicz.
            Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy jest wójt, a organem właściwym do dokonania uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, natomiast opinię wyraża właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
            Informuję jednocześnie o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, tj. do dnia 31.10.2010 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt gminy Lubicz.
            Zgromadzona w trakcie postępowania dokumentacja jest do wglądu w Urzędzie Gminy Lubicz w godz. 7.15.-15.00. w dniach pracy urzędu, pok. 31, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz.

 

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2010-10-06 09:28

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 96807
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-02-01 08:52

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5716526
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-04-14 09:32

Stopka strony