Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Obwieszczenie

OŚW.7624-01(9)/10                                    Lubicz, dn. 30.08.2010r.
 
 
Obwieszczenie
Wójta Gminy Lubicz
 
            Wójt Gminy Lubicz na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) zawiadamia, że w dniu 06.01.2010r. z wniosku złożonego przez  Pana Piotra Klyszcz, Brzozówka, ul. Owocowa 48, 87-123 Dobrzejewice, nr rej. 140 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.        
            Przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego na części nieruchomości oznaczonej działką numer geod. 78/11 – obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy jest wójt, a organem właściwym do dokonania uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy , natomiast opinię wyraża właściwy organ Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej.
            Informuję jednocześnie o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, tj. do dnia 20.09.2010 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.
            Zgromadzona w trakcie postępowania dokumentacja jest do wglądu w Urzędzie Gminy Lubicz w godz. 7.15.-15.00. w dniach pracy urzędu, pok. 31,  ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz.

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2010-08-30 10:19
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2010-08-30 10:27

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 96865
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-02-01 08:52

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5718982
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-04-14 09:32

Stopka strony