Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Obwieszczenie

OŚW.7624-23(28)08/09/10                                         Lubicz, dn. 22.02.2010 r.
 
 
Obwieszczenie
Wójta Gminy Lubicz
 
            Wójt Gminy Lubicz na podstawie art.10 ustawy- Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr.98, poz.1071) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) zawiadamia, że w dniu 18.02.2009 r. z wniosku złożonego przez Scott Wilson Sp. z o. o, ul. Chłapowskiego 29, 60-965 Poznań, nr rej. 1936 został złożony wykaz nieruchomości niezbędnych do realizacji budowy drogi łączącej autostradę A1 z drogą krajową nr.15 w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W związku z powyższym Wójt Gminy Lubicz jako organ prowadzący postępowanie wystąpił w dniu 19.02.2010 r. pismami nr. OŚW.7624-23(26-27)08/09/10 do upoważnionych organów tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o dokonanie uzupełnień w wydanych uzgodnieniach i opiniach.
            Informuję jednocześnie o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, tj. do dnia 16.03.2010 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.
            Zgromadzona w trakcie postępowania dokumentacja jest do wglądu w Urzędzie Gminy Lubicz w godz. 7.15.-15.00. w dniach pracy urzędu, pok. 31, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz.
 
 

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2010-02-23 08:00
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2010-02-23 08:02

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 96868
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-02-01 08:52

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5719039
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-04-14 09:32

Stopka strony