Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


OŚW.7624-23(27)08/09/10

OŚW.7624-23(27)08/09/10                                          Lubicz.19.02.2010 r.
 
 
 
                                                                                    Państwowy Powiatowy
                                                                                    Inspektor Sanitarny
                                                                                    Ul Szosa Bydgoska 1
                                                                                     87-100 Toruń,
 
Dotyczy: prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi łączącej węzeł ,,Turzno” na autostradzie A 1 z drogą krajową nr 15 znak postępowania OŚW.7624-23/08/09/10.
 
Uprzejmie informuję że w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi łączącej węzeł ,,Turzno” z drogą krajową nr 15 działający zgodnie z pełnomocnictwem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy projektant firma Scott Wilson Sp. z o.o, ul. Chłapowskiego 29, 60-965 Poznań wystąpił do Wójta Gminy Lubicz
o uwzględnienie w prowadzonym postępowaniu nieokreślonych dotychczas nieruchomości, na których zlokalizowana będzie planowana do realizacji inwestycja. Z treści złożonego do Wójta Gminy Lubicz wniosku znak. C11-PO-RD2/Pl1283/306/2010 z dnia 18.02.2010r (nr.rej1936) wynika, że inwestycja zostanie zlokalizowana również na nieruchomościach określonych geodezyjnymi numerami działek:
obręb Brzeźno-20/7,32,33,36/2,37,38,39,54,2,64/1,65/2,65/3,66/4,66/9,66/12,67,71/1,78/678/7,78/8,78/11,78/15,78/16,83,
obręb Gronowo- 16/2,65/9,78/2,80/1,91,92/5.
Wójt Gminy Lubicz w trakcie prowadzonego postępowania zgodnie z § 3 ust.1 pkt.56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz.2573 ze zmianami) określił przedmiotowe przedsięwzięcie jako mogące znacząco oddziaływać na środowisko
i wymagające sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
w pełnym zakresie art.52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - prawo ochrony środowiska  
(Dz. U. z 2008 r. Nr.25,poz.150). Inwestor sporządził wymagany przepisami prawa raport oraz zostały uzyskane stosowne uzgodnienia i opinie co do warunków środowiskowych realizacji zamierzenia od upoważnionych organów w tym opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu nr. N. NZ-403-L-72-2009r. z dnia 24.11.2009 r. W treści tej  opinii zostały wyszczególnione nieruchomości na terenie których będzie realizowane przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie ze złożonym wnioskiem Wójta Gminy Lubicz. Sporządzony przez Inwestora raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a także załączniki do wniosku o wydanie decyzji w postaci informacji o planowanym przedsięwzięciu wraz z mapami zawierają określenie granic oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Na ich podstawie inwestor dokonał przed wydaniem decyzji analizy
 
- 2 -
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określił wszystkie nieruchomości na których będzie zlokalizowana inwestycja. Zgodnie z treścią załącznika do wniosku nr.rej.1936 z dnia 18.02.2010r.wykaz wszystkich nieruchomości niezbędnych do budowy drogi łączącej autostradę A-1 z drogą krajową nr 15 to nieruchomości określone nr geodezyjnymi w obrębie Brzeźno:
17,18,20/3,20/5,20/8,21,22,23,24/4,26,35,36/1,40,64/2,66/8,66/15,77/1,77/2,78/4,20/7,32,33,36/2,37,38,39,54/2,64/1,65/2,65/3,65/4,66/4,66/9,66/12,67,71/1,78/6,78/7,78/8,78/11,78/12,78/15,78/16,83 oraz obrębie Gronowo-16/2,65/9,78/2,80/1,91,92/5.
W związku z powyższym w celu spełnienia wymogów określonych w art.10 i 49 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000r Nr.98, poz.1071 ze zmianami) wnioskuję o uwzględnienie tych numerów nieruchomości w treści wydanej opinii uzgadniającej warunki realizacji planowanej do realizacji budowy drogi krajowej.
 
 Z uwagi na wagę inwestycji i jej powiązanie z realizacją Umowy Koncesyjnej dla autostrady A1, a także zobowiązania Ministra Infrastruktury proszę o potraktowanie tej sprawy priorytetowo.
                                                                                                   
 
 
                                                                                                         
                                                                                                              Z   poważaniem
 
Załączniki;
1.kserokopia wniosku
2.raport + raport w wersji elektronicznej,
3.informacja o planowanym przedsięwzięciu,
4.streszczenie w języku niespecjalistycznym,
 
 
 
 
Otrzymują;
 1. adresat,
 2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6,85-950 Bydgoszcz,
 3. Zarząd Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubiczu, ul. Toruńska 36 A,87-162 Lubicz,
 4. Wojewódzki Zarząd Dróg, ul. Polna 113,87-100 Toruń,
 5. Scott Wilson Sp. z o. o, ul. Chłapowskiego 29, 60-965 Poznań,
 6. pozostałe strony w drodze obwieszczenia,
 7. a/a Mg

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2010-02-23 07:59
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2010-02-23 08:02

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 96867
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-02-01 08:52

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5718992
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-04-14 09:32

Stopka strony