Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


OBWIESZCZENIE

OŚW.7624-23(20)/08/09/10                                                              Lubicz, dn. 25.01.2010 r.
 
 
Obwieszczenie
Wójta Gminy Lubicz
 
            Wójt Gminy Lubicz na podstawie art. 74,ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) zawiadamia, że w dniu 15.01.2010 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydał postanowienie nr. RDOŚ-04.OO.6613-247/09/DB uzgadniające warunki środowiskowe dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na,, Budowie drogi łączącej węzeł ,,Turzno” na planowanej autostradzie A1 z drogą krajową nr 15”.;
 Zgodnie art.49 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony postępowania zostają powiadomione w drodze obwieszczenia wywieszonego w miejscowościach w których przedmiotowe przedsięwzięcie jest planowane do realizacji tj: Brzeźno i Gronowo Gmina Lubicz, Woj. Kujawsko- Pomorskie, na tablicy ogłoszeń UG Lubicz oraz w BIP UG Lubicz..    Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy jest wójt, a organem właściwym do dokonania uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia jest RDOŚ Bydgoszcz, natomiast opinię wyraża właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
            Informuję jednocześnie o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, możliwości składania zażalenia na treść postanowienia w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.
            Zgromadzona w trakcie postępowania dokumentacja jest do wglądu w Urzędzie Gminy Lubicz w godz. 7.15.-15.00. w dniach pracy urzędu, pok. 31, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz
 
 
 
Załącznik nr 1
wykaz działek stron postępowania OŚW. 7624-23/08
 
Obręb Gronowo Gmina Lubicz
Strony postępowania to właściciele, zarządcy działek o numerach:
 
 
65/9,78/13,78/14,80/1,92/5
Obręb Brzeźno
Gmina Lubicz
 
Strony postępowania to właściciele, zarządcy działek o numerach:
 
 
77/2, 22, 23, 19, 18, 15, 17, 20/7, 20/8, 21, 24/4, 24/3, 24/1, 25/3, 25/6, 20/3, 20/5, 20/6, 26, 34, 35, 38, 39, 40, 41/2, 37, 36/3, 36/1, 33, 36/4, 64/2, 71/1, 67, 66/15, 66/4, 65/2, 66/10, 66/9, 66/8, 66/11, 66/12, 66/13, 65/4, 65/3, 64/1, 77/1, 78/4, 78/12, 78/15, 78/16, 78/7, 78/6

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2010-01-25 14:43

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 97037
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-02-01 08:52

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5739435
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-04-20 12:02

Stopka strony