Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Obwieszczenie

OŚW.7624-32(5)/09/10                                       Lubicz, dn. 11.01.2010 r.


Obwieszczenie Wójta Gminy Lubicz

Wójt Gminy Lubicz na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, póz. 1227) zawiadamia, że w dniu 21.08.2009 r. z wniosku złożonego przez Firmę „Generon" Marcin Śróbka, ul. Focha 9,86-300 Grudziądz, nr rej. 8580 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na serwisie rozbudowie istniejącej stacji LPG o zbiornik paliwowy na paliwo płynne, dystrybutor, wiatę stacji oraz myjnię samochodową wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. o nr.243/18-obręb Grębocin, Gmina Lubicz.Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 75 ust. l pkt 4 w/w ustawy jest wójt, a organem właściwym do dokonania uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy , natomiast opinię wyraża właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Informuję jednocześnie o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, tj. do dnia 03.02.2010 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.
Zgromadzona w trakcie postępowania dokumentacja jest do wglądu w Urzędzie Gminy Lubicz w godz. 7.15.-15.00. w dniach pracy urzędu, pok. 31, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz.

 

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2010-01-11 13:38
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2010-01-11 13:38

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 96862
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-02-01 08:52

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5718952
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-04-14 09:32

Stopka strony