Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

OŚW.7624-42/I/09
KARTA INFORMACYJNA
dla wniosków o wydanie decyzji
L.p.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
1.
Nr wpisu
                         42
2.
Zakres przedmiotowy sprawy
Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowoczesnej sieci szerokopasmowej współdziałającej ze szkieletową siecią regionalną jako podstawa systemu informacyjnego Miasta Torunia.
 
3.
Znak sprawy
OŚW.7624-42/09
4.
Data złożenia
21.10.2009 r.
5.
Dane wnioskodawcy
(imię, nazwisko, adres, regon)
 
6.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
 
7.
Nazwa organu- adresata wniosku
Wójt Gminy Lubicz
8.
Miejsce przechowywania
(nazwa instytucji, nr pokoju,
nr telefonu kontaktowego)
Urząd Gminy Lubicz, Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska, pokój nr 31, tel. 056-6782-215 w.129
9.
Informacja o sposobie zakończenia
postępowania
(nr wpisu w wykazie decyzji)
Postanowienie z dnia 27.10.2009 r. przekazujące do załatwienia wg właściwości Prezydentowi Miasta Torunia – Wydział Architektury i Urbanistyki w Toruniu
10.
Zastrzeżenia dot. udostępnienia informacji
Brak
11.
Nr innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
 
12.
Uwagi
 
 
 
OŚW.7624-43/I/09
KARTA INFORMACYJNA
dla wniosków o wydanie decyzji
L.p.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
1.
Nr wpisu
                         43
2.
Zakres przedmiotowy sprawy
Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej PE DN 90 mm, L=567 mb na nieruchomości oznaczonej dz. nr geod. 140, 311/9, 130/8, 130/9, 125/29, 125/2, 125/19, 122/4, 125/4 w m. Złotoria
 
3.
Znak sprawy
OŚW.7624-43/09
4.
Data złożenia
23.10.2009 r.
5.
Dane wnioskodawcy
(imię, nazwisko, adres, regon)
Wnioskodawca: Lubickie Wodociągi sp. z o.o., ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz
 
6.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
 
7.
Nazwa organu- adresata wniosku
Wójt Gminy Lubicz
8.
Miejsce przechowywania
(nazwa instytucji, nr pokoju,
nr telefonu kontaktowego)
Urząd Gminy Lubicz, Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska, pokój nr 31, tel. 056-6782-215 w.129
9.
Informacja o sposobie zakończenia
postępowania
(nr wpisu w wykazie decyzji)
 
10.
Zastrzeżenia dot. udostępnienia informacji
Brak
11.
Nr innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
 
12.
Uwagi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OŚW.7624-44/I/09
KARTA INFORMACYJNA
dla wniosków o wydanie decyzji
L.p.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
1.
Nr wpisu
                         44
2.
Zakres przedmiotowy sprawy
Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego z rozbudową na budynek usługowy na działalność agroturystyczną, dz. nr geod. 14/1, 13/3 – obręb Józefowo.
 
3.
Znak sprawy
OŚW.7624-44/09
4.
Data złożenia
27.10.2009 r.
5.
Dane wnioskodawcy
(imię, nazwisko, adres, regon)
Wnioskodawca: Filip Szemraj, Józefowo 18, 87-162 Lubicz
 
6.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
 
7.
Nazwa organu- adresata wniosku
Wójt Gminy Lubicz
8.
Miejsce przechowywania
(nazwa instytucji, nr pokoju,
nr telefonu kontaktowego)
Urząd Gminy Lubicz, Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska, pokój nr 31, tel. 056-6782-215 w.129
9.
Informacja o sposobie zakończenia
postępowania
(nr wpisu w wykazie decyzji)
 
10.
Zastrzeżenia dot. udostępnienia informacji
Brak
11.
Nr innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
 
12.
Uwagi
 
 
OŚW.7624-45/I/09
KARTA INFORMACYJNA
dla wniosków o wydanie decyzji
L.p.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
1.
Nr wpisu
                         45
2.
Zakres przedmiotowy sprawy
Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej PE DN 90 mm, L=209 mb na nieruchomościach dz. nr geod. 46/10, 46/17 – obręb Rogówko
 
3.
Znak sprawy
OŚW.7624-45/09
4.
Data złożenia
04.11.2009 r.
5.
Dane wnioskodawcy
(imię, nazwisko, adres, regon)
Wnioskodawca: Lubickie Wodociągi sp. z o.o., ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz
 
6.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
 
7.
Nazwa organu- adresata wniosku
Wójt Gminy Lubicz
8.
Miejsce przechowywania
(nazwa instytucji, nr pokoju,
nr telefonu kontaktowego)
Urząd Gminy Lubicz, Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska, pokój nr 31, tel. 056-6782-215 w.129
9.
Informacja o sposobie zakończenia
postępowania
(nr wpisu w wykazie decyzji)
 
10.
Zastrzeżenia dot. udostępnienia informacji
Brak
11.
Nr innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
 
12.
Uwagi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OŚW.7624-46/I/09
KARTA INFORMACYJNA
dla wniosków o wydanie decyzji
L.p.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
1.
Nr wpisu
                         46
2.
Zakres przedmiotowy sprawy
Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie myjni bezdotykowej samoobsługowej trzystanowiskowej dla pojazdów o dmc do 3,5 tony na dz. nr geod. 200/1 – obręb Lubicz Górny
 
3.
Znak sprawy
OŚW.7624-46/09
4.
Data złożenia
04.11.2009 r.
5.
Dane wnioskodawcy
(imię, nazwisko, adres, regon)
Wnioskodawca: Radtur sp. z o.o., ul. Piaskowa 30, 87-162 Lubicz
 
6.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
 
7.
Nazwa organu- adresata wniosku
Wójt Gminy Lubicz
8.
Miejsce przechowywania
(nazwa instytucji, nr pokoju,
nr telefonu kontaktowego)
Urząd Gminy Lubicz, Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska, pokój nr 31, tel. 056-6782-215 w.129
9.
Informacja o sposobie zakończenia
postępowania
(nr wpisu w wykazie decyzji)
 
10.
Zastrzeżenia dot. udostępnienia informacji
Brak
11.
Nr innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
 
12.
Uwagi
 
 
 
 
OŚW.7624-47/I/09
KARTA INFORMACYJNA
dla wniosków o wydanie decyzji
L.p.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
1.
Nr wpisu
                         47
2.
Zakres przedmiotowy sprawy
Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu biurowego (siedziby firmy) zajmującej się działalnością usługową poza siedzibą firmy na nieruchomości dz. nr geod. 810/2, 809 – obręb Lubicz Dolny
 
3.
Znak sprawy
OŚW.7624-47/09
4.
Data złożenia
23.11.2009 r.
5.
Dane wnioskodawcy
(imię, nazwisko, adres, regon)
Wnioskodawca: Tadeusz Kowalski PPH GFT, ul. Ślaskiego 6, 87-100 Toruń
 
6.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
 
7.
Nazwa organu- adresata wniosku
Wójt Gminy Lubicz
8.
Miejsce przechowywania
(nazwa instytucji, nr pokoju,
nr telefonu kontaktowego)
Urząd Gminy Lubicz, Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska, pokój nr 31, tel. 056-6212100
9.
Informacja o sposobie zakończenia
postępowania
(nr wpisu w wykazie decyzji)
 
10.
Zastrzeżenia dot. udostępnienia informacji
Brak
11.
Nr innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
 
12.
Uwagi
 
 
 
 
 
 
 
OŚW.7624-48/I/09
KARTA INFORMACYJNA
dla wniosków o wydanie decyzji
L.p.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
1.
Nr wpisu
                         48
2.
Zakres przedmiotowy sprawy
Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednostanowiskowej automatycznej myjni samochodowej na nieruchomości dz. nr geod. 44/5 – obręb Rogówko
 
3.
Znak sprawy
OŚW.7624-48/09
4.
Data złożenia
25.11.2009 r.
5.
Dane wnioskodawcy
(imię, nazwisko, adres, regon)
Wnioskodawca: AN-DAW Antoni Kujawski, Rogówko 114, 87-162 Lubicz
6.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
 
7.
Nazwa organu- adresata wniosku
Wójt Gminy Lubicz
8.
Miejsce przechowywania
(nazwa instytucji, nr pokoju,
nr telefonu kontaktowego)
Urząd Gminy Lubicz, Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska, pokój nr 31, tel. 056-6212100
9.
Informacja o sposobie zakończenia
postępowania
(nr wpisu w wykazie decyzji)
 
10.
Zastrzeżenia dot. udostępnienia informacji
Brak
11.
Nr innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
 
12.
Uwagi
 
 
OŚW.7624-49/I/09
KARTA INFORMACYJNA
dla wniosków o wydanie decyzji
L.p.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
1.
Nr wpisu
                         49
2.
Zakres przedmiotowy sprawy
Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie podpiwniczonego pawilonu handlowego z poddaszem użytkowym i infrastrukturą towarzyszącą dz. nr geod. 156/8, 156/9 – obręb Lubicz Dolny
 
3.
Znak sprawy
OŚW.7624-49/09
4.
Data złożenia
04.12.2009 r.
5.
Dane wnioskodawcy
(imię, nazwisko, adres, regon)
Wnioskodawca: Świtalski Mieczysław F.U.H. Torpap, ul. Piaskowa 14, 87-162 Lubicz
6.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
 
7.
Nazwa organu- adresata wniosku
Wójt Gminy Lubicz
8.
Miejsce przechowywania
(nazwa instytucji, nr pokoju,
nr telefonu kontaktowego)
Urząd Gminy Lubicz, Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska, pokój nr 31, tel. 056-6212100
9.
Informacja o sposobie zakończenia
postępowania
(nr wpisu w wykazie decyzji)
 
10.
Zastrzeżenia dot. udostępnienia informacji
Brak
11.
Nr innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
 
12.
Uwagi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OŚW.7624-50/I/09
KARTA INFORMACYJNA
dla wniosków o wydanie decyzji
L.p.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
1.
Nr wpisu
                         50
2.
Zakres przedmiotowy sprawy
Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hotelu o pow. Zabul. 1082,12 m2, pow. użytk. 1827,98 m2 wraz z elementami urządzania terenu przewidzianego do realizacji na dz. nr geod. 15/32 – obręb Krobia
 
3.
Znak sprawy
OŚW.7624-50/09
4.
Data złożenia
07.12.2009 r.
5.
Dane wnioskodawcy
(imię, nazwisko, adres, regon)
Wnioskodawca: Nova sp. J. M. Romanowski, Sz. Romanowski, Dolna Drwęcy 40, 87-162 Lubicz
6.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
 
7.
Nazwa organu- adresata wniosku
Wójt Gminy Lubicz
8.
Miejsce przechowywania
(nazwa instytucji, nr pokoju,
nr telefonu kontaktowego)
Urząd Gminy Lubicz, Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska, pokój nr 31, tel. 056-6212100
9.
Informacja o sposobie zakończenia
postępowania
(nr wpisu w wykazie decyzji)
 
10.
Zastrzeżenia dot. udostępnienia informacji
Brak
11.
Nr innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
 
12.
Uwagi
 
 
OŚW.7624-51/I/09
KARTA INFORMACYJNA
dla wniosków o wydanie decyzji
L.p.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
1.
Nr wpisu
                         51
2.
Zakres przedmiotowy sprawy
Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na stworzeniu kompleksu hotelowego „Dolina Drwęcy” poprzez przebudowę budynku dawnej szkoły, dz nr geod. 273/6, 273/7 – obręb Krobia
 
3.
Znak sprawy
OŚW.7624-51/09
4.
Data złożenia
08.12.2009 r.
5.
Dane wnioskodawcy
(imię, nazwisko, adres, regon)
Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo-Handlowe LIT sp. z o.o., ul. Wielkie Garbary 15, 87-100 Toruń
6.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
 
7.
Nazwa organu- adresata wniosku
Wójt Gminy Lubicz
8.
Miejsce przechowywania
(nazwa instytucji, nr pokoju,
nr telefonu kontaktowego)
Urząd Gminy Lubicz, Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska, pokój nr 31, tel. 056-6212100
9.
Informacja o sposobie zakończenia
postępowania
(nr wpisu w wykazie decyzji)
 
10.
Zastrzeżenia dot. udostępnienia informacji
Brak
11.
Nr innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
 
12.
Uwagi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OŚW.7624-52/I/09
KARTA INFORMACYJNA
dla wniosków o wydanie decyzji
L.p.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
1.
Nr wpisu
                         52
2.
Zakres przedmiotowy sprawy
Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu hotelowo-gastronomicznego w m. Lubicz dolny dz. nr geod. 45/20,45/21,46/22,45/24,45/26,45/28,45/30,45/31,45/33,45/35,45/36 – obręb Lubicz Dolny
 
3.
Znak sprawy
OŚW.7624-52/09
4.
Data złożenia
09.12.2009 r.
5.
Dane wnioskodawcy
(imię, nazwisko, adres, regon)
Wnioskodawca: F.P.U. „Elżbieta” Bukowska Elżbieta, Przy Skarpie 76, 87-100 Toruń
6.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
 
7.
Nazwa organu- adresata wniosku
Wójt Gminy Lubicz
8.
Miejsce przechowywania
(nazwa instytucji, nr pokoju,
nr telefonu kontaktowego)
Urząd Gminy Lubicz, Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska, pokój nr 31, tel. 056-6212100
9.
Informacja o sposobie zakończenia
postępowania
(nr wpisu w wykazie decyzji)
 
10.
Zastrzeżenia dot. udostępnienia informacji
Brak
11.
Nr innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
 
12.
Uwagi
 
 
OŚW.7624-53/I/09
KARTA INFORMACYJNA
dla wniosków o wydanie decyzji
L.p.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
1.
Nr wpisu
                         53
2.
Zakres przedmiotowy sprawy
Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kolektora kanalizacji sanitarnej PCV DN 300 mm, L=765 mb na dz. nr geod. 57,53/9,121/4,163,150,155/4,156/3,156/8,156/6,157,158,413/8 – obręb Lubicz Dolny oraz dz. nr geod. 110/1 – obręb Lubicz Górny
 
3.
Znak sprawy
OŚW.7624-53/09
4.
Data złożenia
29.12.2009 r.
5.
Dane wnioskodawcy
(imię, nazwisko, adres, regon)
Wnioskodawca: Lubickie Wodociągi sp. z o.o., Toruńska 21, 87-162 Lubicz
6.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
 
7.
Nazwa organu- adresata wniosku
Wójt Gminy Lubicz
8.
Miejsce przechowywania
(nazwa instytucji, nr pokoju,
nr telefonu kontaktowego)
Urząd Gminy Lubicz, Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska, pokój nr 31, tel. 056-6212100
9.
Informacja o sposobie zakończenia
postępowania
(nr wpisu w wykazie decyzji)
 
10.
Zastrzeżenia dot. udostępnienia informacji
Brak
11.
Nr innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
 
12.
Uwagi
 
 

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2010-02-18 11:23

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 191545
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-02-18 12:32

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5718936
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-04-14 09:32

Stopka strony