Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


INFORMACJA

OŚW.7635/I/07

INFORMACJA

WÓJTA  GMINY  LUBICZ

Stosownie do art. 19  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz. 902 ze zmianami)

I n f o r m u j ę

że w publicznie dostępnym wykazie danych (prowadzonym przez stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i gospodarki odpadami Urzędu Gminy Lubicz ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz – pokój 36) sukcesywnie rejestrowane są poniżej wymienione dokumenty z zakresu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2004 r. nr 92, poz. 880 ze zmianami ), które podlegają udostępnieniu – zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 24 lit. e i f ustawy Prawo ochrony środowiska :

  • Wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

  • Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

  • Decyzje o wymiarze administracyjnych kar pieniężnych za :

-         zniszczenie terenów  zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystywaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności,

-         usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,

-         zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów.

drukuj (INFORMACJA)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wójt Gminy Lubicz
  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2007-01-16 12:49
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2007-02-16 13:08

« wstecz

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 201343
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2008-01-21 09:23:52