Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


ROS.6220.6.2011                        


                                                                          Obwieszczenie
                                                                       Wójta Gminy Lubicz

    Wójt Gminy Lubicz na podstawie art. 85 ust.3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) zawiadamia, że z wniosku złożonego przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska,ul. Jana z Kolna 4,65-014 Zielona Góra,, nr rej. 2820 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Grębocin , Gmina Lubicz. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy jest wójt, a organem właściwym do wydania opinii w sprawie realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy , natomiast opinię wyraża właściwy organ Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej.
    Informuję jednocześnie o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, możliwości składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.
    Zgromadzona w trakcie postępowania dokumentacja jest do wglądu w Urzędzie Gminy Lubicz w godz. 7.15.-15.00. w dniach pracy urzędu, pok. 31, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz.

 

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2011-06-02 12:42
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-02 12:44

« wstecz

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 139930
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-02 12:45:10