Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącluty 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


ROŚ.6220.6.2011                                                                 

                                                                        D E C Y Z J A
                                                       o uwarunkowaniach środowiskowych

        Na podstawie art.104,art.155 § 1,§ 2,§ 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr.98,poz.1071 ze zmianami), art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. z 2008 r. Nr.199, poz.1227 ze zmianami) oraz na podstawie § 3 ust.1 pkt.79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia   przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. z 2010 r. Nr.213,poz. 1397 ze zmianami) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja ORG-0153-6/10 z dnia 22 grudnia. 2010 r. po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Inżynierii Środowiska, ul. Jana z Kolna 6,65-014 Zielona Góra z dnia 24.05.2011 r. nr.rej.5514 w sprawie zmiany decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych wydanej przez Wójta Gminy Lubicz dnia 18.05.2011 r. nr ROŚ.6220.6.2011 dla planowanego do realizacji przez inwestora Gminę Lubicz przedsięwzięcia polegającego na ,, Budowie kanalizacji sanitarnej i tłocznej”  w miejscowości Grębocin  ,Gmina Lubicz.

                                                                          orzekam
 
zmienić decyzję Wójta Gminy Lubicz nr ROŚ.6220.6.2011 z dnia 18.05.2011 r. o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji ,, Budowie kanalizacji sanitarnej i tłocznej” w miejscowości Grębocin, Gmina Lubicz
1.poprzez zmianę w przywołaniu podstawy prawnej, sentencji, uzasadnieniu oraz załączniku nr.2 do decyzji ROŚ.6220.6.2011 z dnia 18.05.2011 numeru nieruchomości, działki nr ew. 452-obręb Grębocin i wprowadzenie w przywołaniu podstawy prawnej , sentencji, uzasadnieniu oraz załączniku nr.2 do decyzji numerów nieruchomości działek  nr ew.452/1,452/2,452/4,452/5 – obręb Grębocin.
2.usunięcie akapitów od 17 do 21 strony 4 decyzji  z treści  sentencji.
3.usunięcie akapitów od 28 do 29 strony 5 decyzji  z treści sentencji.
4. pozostałe warunki określone w decyzji pozostają bez zmian.

                                                                  U Z A S A D N I E N I E

     Dnia 11.03.2011 r. Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska ul. Jana z Kolna 4,65-014 Zielona Góra, Inwestor Gmina Lubicz wystąpiło  do Wójta Gminy Lubicz z wnioskiem nr rej.2820 o zmianę decyzji  ostatecznej ROŚ.6220.6.2011 z dnia 18.05.2011 r. o uwarunkowaniach środowiskowych dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia  polegającego na ,, Budowie kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowości Grębocin.” Gmina Lubicz Organ prowadzący postępowanie dokonał analizy treści złożonego przez upoważnionego projektanta  wniosku  a także dokonał ponownej analizy dowodów zgromadzonych w trakcie postępowania w postaci; karty informacyjnej zadania,  a także treści  opinii upoważnionych organów i przychylił się do stanowiska Wnioskodawcy i orzekł

- 2 -
na podstawie art.155 KPA ( Dz U z 2000r Nr.98.poz.1071 ze zmianami) o zmianie przedmiotowej decyzji w brzmieniu określonym w sentencji niniejszej decyzji.
Zgodnie z art.155 KPA dla zmiany decyzji, na mocy której strona nabyła prawo niezbędne jest spełnienie czterech przesłanek; istnienie decyzji ostatecznej, za jej zmianą przemawia interes społeczny lub słuszny interes strony, zgody strony na zmianę oraz brak przeciwwskazań w przepisach ustaw szczególnych. Przepis szczególny tj.art.87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U z 2008 r. Nr.199,poz.1227 ze zmianami) dopuszcza stosowanie odpowiednio art.155 KPA a zgodę na zmianę decyzji wyraża wyłącznie strona która złożyła wniosek o jej wydanie.W związku z tym że wniosek złożony przez upoważnionego projektanta obejmował zmiany określone w sentencji niniejszej decyzji zdaniem organu prowadzącego postępowanie zostały spełnione.
Zmiana treści decyzji określona w sentencji nie narusza interesów stron biorących udział w postępowaniu o wydanie decyzji Wójta Gminy Lubicz  nr ROŚ.6220.6.2011 z dnia 18.05.2011, decyzja ta tworzyła prawo tylko dla jednej strony postępowania tj. Inwestora a interes społeczny podyktowany względami celowości poprzez brak wystąpienia niekorzystnego oddziaływania na środowisko nie wystąpi poprzez powyższą zmianę decyzji środowiskowej.
 
W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie.
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego kolegium odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 od daty jej otrzymania.
 

Otrzymują;
1. Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska, ul. Jana z Kolna 4,65-014 Zielona Góra,
2. Zarząd Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Toruńska 36 A,87-162 Lubicz,
3. Pozostałe strony w drodze obwieszczenia
4. a/a MG,

Do wiadomości;
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Szosa Bydgoska 1,87-100 Toruń,
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul . Dworcowa 63,85-950 Bydgoszcz,
 

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2011-06-02 12:38
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-02 12:45

« wstecz

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 234599
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-02 12:45:10