Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiąclipiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


DECYZJA

OŚW. 7624-46(2)/09                                                                                    

 

 

 

 

 

DECYZJA

 

              

 

             Na podstawie art. 104 §1, §2, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 59 ust.1, art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. nr 199, poz. 1227), § 3 pkt.70 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z dnia 3 grudnia 2004 r.) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-8/05 z dnia 08.05.2005 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 11759 – złożonego w dniu 06.11.2009 r. przez Inwestora – RADTUR Sp. z o.o, ul Piaskowa 30,  87-162 Lubicz,  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie myjni bezdotykowej samoobsługowej trzystanowiskowej  dla pojazdów o dmc do 3.5 tony na nieruchomości oznaczonej działką numer geod. 200/1-obręb Lubicz Górny, Gmina Lubicz .

 

 

 

umarzam

 

 

 

postępowanie w sprawie określenia warunków środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie myjni bezdotykowej samoobsługowej trzystanowiskowej dla pojazdów o dmc do 3,5 tony na nieruchomości oznaczonej działkami numer geod. 200/1 w miejscowości Lubicz Górny, Gmina Lubicz , inwestor – RADTUR Sp z o.o, ul. Piaskowa 30, Lubicz Górny,87-162 Lubicz .

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

 

            Zgodnie z art. 71 ust. 2, art.73 ust.1 oraz art.74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227) wnioskiem dnia 06.11.2009 r. nr rej. 11756 złożonym przez RADTUR Sp. z o.o., ul Piaskowa 30, Lubicz Górny, 87-162 Lubicz, zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedsięwzięcia polegającego budowie myjni bezdotykowej samoobsługowej trzystanowiskowej dla pojazdów o dmc do 3,5 tony na nieruchomości oznaczonej działkami numer geod. 200/1 w miejscowości Lubicz Górny, Gmina Lubicz.

 

            Wniosek dotyczy realizacji przedsięwzięcia na terenie istniejącej stacji diagnostycznej. Z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego przez Radę Gminy Lubicz uchwałą nr. XL.VIII/566/06 z dnia 24 kwietnia 2006 roku, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr.106, poz.1631 z dnia 10 sierpnia 2006 r, teren oznaczony jest symbolem 83 U/P, przeznaczony jest pod zabudowę usługową z zaleceniem usług związanych z obsługą transportu drogowego. Zaproponowana lokalizacja nie jest uciążliwa dla środowiska – lokalizacja poza istniejącą zabudową mieszkaniową.

            Wody opadowe z terenu miejsca realizacji przedsięwzięcia będą odprowadzane do instalacji odwodnieniowej zakończonej separatorem koalescencyjnym PSK KOALA 11. Zamontowane urządzenia są obliczone dla spełnienia wymagań związanych z obsługą planowanej inwestycji, w tym ścieków przemysłowych i ścieków bytowych.

           

Teren nieruchomości na której planowane jest do realizacji przedsięwzięcie będące przedmiotem decyzji leży poza obszarem chronionego krajobrazu „Dolina Drwęcy”. Realizowana inwestycja nie będzie miała także bezpośredniego oddziaływania na obszary podlegające ochronie NATURA 2000.

 

            Planowane przedsięwzięcie nie spełnia wymogów zawartych w § 2,3,4,5  Rozporządzenia Rady Ministrów (Dz. U. z 2004r. Nr 257.poz.2573 ze zmianami) i nie jest przedsięwzięciem określonym w art. 59 ust. 1 jako mogące znacząco oddziaływujące na środowisko naturalne w myśl ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227).

 

            Spełniając wymogi art. 10 i art. 61 § 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr  98, poz. 1071 ze zmianami), oraz art. 59 ust.1, art.60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (Dz.U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z dnia 3 grudnia 2004 r.) Wójt Gminy Lubicz zawiadomieniem nr OŚW. 7624-46(1)/09 z dnia 09.11.2009 r. zawiadomił strony postępowania o jego wszczęciu oraz o możliwości składania wniosków i uwag. do dnia 24.11.2009r., nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski dotyczące sprawy.

 

Wójt Gminy Lubicz na podstawie treści złożonego wniosku, analizy załączników w postaci karty informacyjnej przedsięwzięcia, mapy lokalizującej miejsce realizacji zamierzenia stwierdza, że planowane przedsięwzięcie nie jest określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) i nie może zostać zakwalifikowane jako przedsięwzięcie spełniające wymogi art.59 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227) i nie może podlegać procedurze wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska.

 

 

 

Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.

 

 

POUCZENIE:

 

Od niniejszej decyzji służy stronie  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. RADTUR Sp z o. o,ul. Piaskowa 30, Lubicz Górny, 87-162 Lubicz
 2. Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej, ul. Toruńska 36 a, 87-162 Lubicz,
 3. Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul Polna 113,87-100 Toruń,
 4. pozostałe strony wg załącznika nr 1
 5. a/a MG

 

 

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2009-11-27 11:00
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2009-12-01 12:33

« wstecz

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 245530
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-02 12:45:10