Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Lubicz, dnia 11.09.2007 r.

INFORMACJA WÓJTA  GMINY  LUBICZ

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz. 902 ze zmianami)

I n f o r m u j ę

że w publicznie dostępnym wykazie danych (prowadzonym przez stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i gospodarki odpadami Urzędu Gminy Lubicz ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz) zarejestrowano poniżej wymienione dokumenty.

Jednocześnie informuję o możliwości składania do Urzędu Gminy Lubicz ul. Toruńska 21 87-162 Lubicz- uwag i wniosków w terminie 21 dni, licząc od daty podania do publicznej wiadomości.

L.P.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

1.

Nr wpisu

                      9

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia-remont i wzmocnienie mostu na rz. Drwęca z remontem drogi krajowej nr 10 od km 317 do km 318

3.

Znak sprawy

OŚW.7624-08/07

4.

Data złożenia

4.05.2007 r. (nr 3780)

5.

Dane wnioskodawcy

wnioskodawca - TRAB Mosty-Projektowanie i Nadzory ul. Makuszyńskiego 34, 81-595 Gdynia (regon 191192942)

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

-          mapa ewidencyjna w skali 1:1000

-          upoważnienie GDDKiA  w Bydgoszczy

-          informacja o planowanym przedsięwzięciu

7.

Nazwa organu -adresata wniosku

Wójt Gminy Lubicz

8.

Miejsce przechowywania

 ( nazwa instytucji, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego )

Urząd Gminy Lubicz - samodzielne sta - nowisko ds. ochrony środowiska (pokój nr 31)    tel. 678 -22-15 w. 129

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji)

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

Brak

11.

Nr  innych  kart  w wykazie,  Dotyczących wnioskodawcy

12.

Uwagi

L.P.

Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

1.

Nr wpisu

9

2.

Nazwa dokumentu

Raport oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia - remont i wzmocnienie mostu oraz remont drogi krajowej nr 10

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

remont i wzmocnienie mostu na rz. Drwęca z remontem drogi krajowej nr 10 od km 317 do km 318

4.

Data sporządzenia dokumentu

Sierpień  2007 r.

5.

Zamawiający wykonanie  dokumentu

 TRAB Mosty-Projektowanie i Nadzory ul. Makuszyńskiego 34, 81-595 Gdynia 

6.

Wykonawca dokumentu

 mgr inż. Dagmara Andrzejewska

7.

Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nr pokoju, nr telefonu kontakt.)

Urząd Gminy Lubicz -samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska (pokój nr 31)    tel. 678-22-15 w. 129

8.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

Brak

9.

Numery  innych  kart  w wykazie

dotyczących  podmiotu, który  opracował

 dokument

10.

Numery  innych  kart  w wykazie

dotyczących  podmiotu, który zamówił

wykonanie dokumentu

OŚW.7624/24-III/07- nr wpisu 24

OŚW.7624/26-III/07 - nr wpisu 26

OŚW.7624/34-III/07 - nr wpisu 34

11.

Uwagi

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2007-09-12 11:38
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2007-09-12 11:46

« wstecz

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 134802
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-06-02 12:45

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 6148672
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-06-22 14:01

Stopka strony