Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


INFORMACJA

OŚW.7624-9/16/07                                                                    Lubicz, 23.07.2007r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Szosa Bydgoska 1
87-100 Toruń

     W związku ze złożonym w dniu 28.05.2007r. wnioskiem nr rejestru 4505 przez ,, Toruńskie Wodociągi'' ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń, w Urzędzie Gminy w Lubiczu prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie:     
Wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowościach Gronowo, Brzeżno, Rogówko, Grębocin i Toruń (ul. Olsztyńska).

     W związku z tym, że planowane przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko, spełnia wymogi  § 3 ust.1 pkt.72 a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikacją przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływań na środowisko /Dz. U. z 2004 r. nr. 257, poz. 2573 ze zmianami/ wymaga zgodnie z art. 57 ust. 1 ? Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz 902 ze zmianami/ wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie wymaga uzgodnień Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Stosowanie do art. 106 KPA uzgodnienie następuje w drodze postanowienia
Uprzejmie informuję że komplet map z zakresem planowanej do realizacji inwestycji został Państwu przekazany na etapie wystąpienia o wydanie opinii w sprawie zakresu raportu.

Załączniki:1.kopia wniosku

Otrzymują strony:1.,,Toruńskie Wodociągi'' ul. Rybaki 31/35 , 87-100 Toruń,
2.Pozostałe strony poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń,
3.a/aJB

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2007-07-24 14:58
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2007-07-24 15:07

« wstecz

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 140963
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-02 12:45:10