Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


INFORMACJA

Lubicz, dnia 29.05.2007 r.

INFORMACJA

WÓJTA  GMINY  LUBICZ

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz. 902)

I n f o r m u j ę

że w publicznie dostępnym wykazie danych (prowadzonym przez stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i gospodarki odpadami Urzędu Gminy Lubicz ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz) zarejestrowano poniżej wymienione dokumenty.

Jednocześnie informuję o możliwości składania do Urzędu Gminy Lubicz ul. Toruńska 21 87-162 Lubicz – uwag i wniosków w terminie 21 dni, licząc od daty podania do publicznej wiadomości.

L.P.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

1.

Nr wpisu

 

 

                     

25

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy kurnika działka nr 195/1 w Mierzynku

3.

Znak sprawy

OŚW.7624-23/06

4.

Data złożenia

22.11.2006 r. (nr 9211)

5.

Dane wnioskodawcy

Wnioskodawca Radosław Wiśniewski Mierzynek ul. Farmerska 11 87-162 Lubicz

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

   - charakterystyka przedsięwzięcia  

-          kopia mapy ewidencyjnej

 

7.

Nazwa organu –adresata wniosku

Wójt Gminy Lubicz

8.

 

Miejsce przechowywania

 ( nazwa instytucji, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego )

Urząd Gminy Lubicz –samodzielne sta - nowisko ds. ochrony środowiska (pokój nr 36)    tel. 678 –22 – 15 w. 136

9.

Informacja o sposobie zakończe –

nia postępowania (nr wpisu w wyka –

zie decyzji)

 

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostę - pnienia informacji

Brak

11.

Nr  innych  kart  w wykazie,  doty-

czących wnioskodawcy

 

12.

 

Uwagi

 

 

 

drukuj (


INFORMACJA)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wójt Gminy Lubicz
  data wytworzenia: 29.05.2007
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2007-06-04 12:47
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2007-06-04 12:48

L.P.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

1.

 

Nr wpisu

 

                     

26

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy kurnika działka nr 198/1 i 198/2 w Mierzynku

3.

Znak sprawy

OŚW.7624-24/06

4.

Data złożenia

22.11.2006 r. (nr 9209)

5.

Dane wnioskodawcy

Wnioskodawca Robert Wiśniewski  ul. Rzemieślnicza 6,  87-162 Lubicz

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

   - charakterystyka przedsięwzięcia  

-          kopia mapy ewidencyjnej

 

7.

Nazwa organu –adresata wniosku

Wójt Gminy Lubicz

8.

 

Miejsce przechowywania

 ( nazwa instytucji, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego )

Urząd Gminy Lubicz –samodzielne sta - nowisko ds. ochrony środowiska (pokój nr 36)    tel. 678 –22 – 15 w. 136

9.

Informacja o sposobie zakończe –

nia postępowania (nr wpisu w wyka –

zie decyzji)

 

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostę - pnienia informacji

Brak

11.

Nr  innych  kart  w wykazie,  doty-

czących wnioskodawcy

 

 

12.

 

Uwagi

 

 

 

 

L.P.

Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

1.

Nr wpisu

6

2.

Nazwa dokumentu

Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia :

budowa kurnika wraz z infrastrukturą na działce nr  195/1 w Mierzynku

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

budowa kurnika wraz z infrastrukturą na działce nr  195/1 w Mierzynku

4.

Data sporządzenia dokumentu

Maj 2007 r.

5.

Zamawiający wykonanie  dokumentu

 wnioskodawca: Radosław Wiśniewski ul. Farmerska 11 Mierzynek, 87-162 Lubicz 

6.

Wykonawca dokumentu

 mgr inż. Józef Kiełbasa

7.

 

Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nr pokoju, nr telefonu kontakt.)

Urząd Gminy Lubicz –samodzielne sta - nowisko ds. ochrony środowiska (pokój nr 31)    tel. 678 –22 – 15 w. 129

8.

Zastrzeżenia dotyczące udostę - pnienia informacji

Brak

9.

Numery  innych  kart  w wykazie

dotyczących  podmiotu, który  opracował

 dokument

 

10.

Numery  innych  kart  w wykazie

dotyczących  podmiotu, który zamówił

wykonanie dokumentu

OŚW.7624/25-WN/06 – nr wpisu 25

 

11.

Uwagi

 

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2007-06-04 12:50

 

L.P.

Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

1.

Nr wpisu

7

2.

Nazwa dokumentu

Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia :

budowa kurników wraz z infrastrukturą na działce nr  198/1 i 198/2 w Mierzynku

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

budowa kurników wraz z infrastrukturą na działce nr  198/1 i 198/2 w Mierzynku

4.

Data sporządzenia dokumentu

Maj 2007 r.

5.

Zamawiający wykonanie  dokumentu

 wnioskodawca: Robert Wiśniewski ul. Rzemieślnicza 6, 87-162 Lubicz 

6.

Wykonawca dokumentu

 mgr inż. Józef Kiełbasa

7.

 

Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nr pokoju, nr telefonu kontakt.)

Urząd Gminy Lubicz –samodzielne sta - nowisko ds. ochrony środowiska (pokój nr 31)    tel. 678 –22 – 15 w. 129

8.

Zastrzeżenia dotyczące udostę - pnienia informacji

Brak

9.

Numery  innych  kart  w wykazie

dotyczących  podmiotu, który  opracował

 dokument

 

10.

Numery  innych  kart  w wykazie

dotyczących  podmiotu, który zamówił

wykonanie dokumentu

OŚW.7624/26-WN/06 – nr wpisu 26

 

11.

Uwagi

 

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2007-06-04 12:51
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2007-06-04 12:52

« wstecz

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 100923
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-06-02 12:45

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01
fax (56) 621-21-20

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00,

wtorek: 7:00 - 18:00

piątek: 7:00 - 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3249952
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-05-24 17:05

Stopka strony