Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


ZAWIADOMIENIE

OŚW.7624-08/(1)/07                                               Lubicz, 23.05.2007r.

ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art.49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego / Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z dnia 17.11.2000 r. ze zmianami / zawiadamiam, że: w dniu; 04.05.2007r. na wniosek nr rej.3780, po uzupełnieniu w dniu 15.05.2007r. nr rej.4068 firmy „TRAB”Mosty projektowanie i nadzory Zbigniew Bartnikowski, ul Makuszyńskiego 34, 81-595 Gdynia zostało, wszczęte postępowanie

w sprawie : wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację na działkach  nr. 585/2, 143, 585/1, 140, 43, 44, 163, 52/1, 150, 56, 53/9, 57, 626/1, 55/47, 155, 156/3, 156/6, 156/8, 55/48, 55/49, 55/18, 157, 55/19, 58/7, 58/8, 58/5, 158, 121/4 - obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz oraz działkach nr. 25, 413/4, 67, 4/2, 68, 12, 13/6, 13/10, 13/9, 15/11, 15/10, 16, 18, 19, 105, 101/1, 100, 81/2, 81/1, 80, 79, 74/1, 108, 73 – obręb Lubicz Górny, Gmina Lubicz

dla przedsięwzięcia polegającego na : remoncie i wzmocnieniu mostu przez rzekę Drwęcę w ciągu drogi kraj. nr 10 w kilometrze 318+232 w miejscowościach Lubicz Dolny i Lubicz Górny wraz z budową i rozbiórką drogi i mostu objazdowego oraz remontem drogi krajowej nr 10 od km 317+800 do 818+870

W związku z powyższym oraz w związku z art. 73 § 1 KPA, informuję, że:

- strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia,

- akta sprawy znajdują się w UG Lubicz, ul. Toruńska 21, pok 31, w godz. 7:15 – 15:00.

Zawiadomienie stron postępowania następuje poprzez wywieszenie niniejszego zawiadomienia na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Lubicz Dolny, Lubicz Górny, Urzędzie Gminy Lubicz, stronie internetowej UG Lubicz

Postępowanie jest prowadzone z zastosowaniem art.49 KPA z powodu liczby stron która przekracza ilość 20

Otrzymują strony:

  1. Zbigniew Bartnikowski, ul Makuszyńskiego 34, 81-595 Gdynia

  2. Przewodniczący Rady Sołeckiej w Lubiczu Dolnym i Lubiczu Górnym

  3. a/a MK

drukuj (ZAWIADOMIENIE)

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2007-05-24 13:43
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2007-05-24 13:43

« wstecz

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 140960
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-02 12:45:10