Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


INFORMACJA

OŚW.7624-21-PW/06/07                                                                             Lubicz, dnia 20.02.2007 r.

INFORMACJA

WÓJTA GMINY UBICZ

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Z 2006 r. nr 129, poz. 902) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r.  Nr 98, poz. 1070 ze zmianami)

Informuję

że w publicznie dostępnym wykazie danych (prowadzonym przez stanowisko ds. Ochrony środowiska, gospodarki wodneji gospodarki odpadami Urzędu Gminy Lubicz ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz) zarejestrowano- wydaną dnia 19.02.2007 r. nr OŚW. 7624-21-D/06/07 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach korzystania  ze środowiska dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji, stacji uzdatniania wody „Drwęca- Jedwabno” w miejscowości Lubicz Dolny (działki 17/9, 17/10)

Z treścią powyższej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Lubicz ul. Toruńska 21- pokój nr 31.

 

Postanowienia i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

1

Nr wpisu

9

2

Zakres przedmiotowy decyzji

Postanowienia

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach korzystania  ze środowiska dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji, stacji uzdatniania wody „Drwęca- Jedwabno” w miejscowości Lubicz Dolny (działki 17/9, 17/10)

3

Znak prawny

OŚW.7624-21-D/06/07

4

Data wydania

19.02.2007 r.

5

Nazwa organu, który wydał decyzje / postanowienie

Wójt Gminy Lubicz

6

Nazwa podmiotu którego, decyzja postanowienie / dotyczy

Toruńskie Wodociągi, Sp. z. o. o.  Ul. Rybaki 31-35, 87-100 Toruń (regon 871243538)

7

Numer wpisu wniosku  dot. decyzji

23

8

Miejsce przechowywania

(nazwa instytucji, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Lubicz- samodzielne stanowisko ds. Ochrony środowiska (pokój nr 31) tel. (056)-678-21-29 w. 129

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne lub adnotacje o ewent. wstrzymaniu wyk decyzji/postan. lub o dokonanych zmianach

 

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

Brak

11

Nr innych kart dot. podmiotu, którego dotyczy decyzja / postanowienie

 

 

 

OŚW.7624/67-P/06 – nr wpisu (2006 r.)

OŚW.7624/01/RAP/07 – nr wpisu 1

OŚW.7624/04/P/07 – nr wpisu 4

OŚW.7624/08/P/07 – nr wpisu 8

OŚW.7624/06?P/07 – nr wpisu 6

12

Uwagi

 

 

 

 

drukuj (INFORMACJA)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wójt Gminy Lubicz
    data wytworzenia: 2007-02-20
  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2007-02-21 08:49
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2007-02-21 08:50

« wstecz

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 139772
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-02 12:45:10