Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


INFORMACJA

Lubicz, dnia 1.12.2005 r.

 

OŚW.7624-3-PW/05

 

 

 

INFORMACJA

WÓJTA  GMINY  LUBICZ

 

 

 

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 627 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity : Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 ze zmianami)

 

 

 

I n f o r m u j ę

 

 

że w publicznie dostępnym wykazie danych (prowadzonym przez stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i gospodarki odpadami Urzędu Gminy Lubicz ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz) zarejestrowano–wydaną dnia 1.12.2005 r.  nr OŚW.7624-3-D/05 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – budowa stacji demontażu pojazdów samochod. w Rogówku (działka nr 5).

 

L.P.

 

Postanowienia i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

1.

 

Nr wpisu

 

                             12

 

2.

 

Zakres przedmiotowy decyzji /

 

Postanowienia

 

 Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia – budowa stacji demontażu pojazdów samoch. w miejscowości Rogówko (działka nr 5)

3.

 

Znak sprawy

 

OŚW.7624-3/05

 

4.

 

Data wydania

 

1.12.2005 r.

 

5.

 

Nazwa organu, który wydał decyzje / postanowienie

 

 Wójt Gminy Lubicz

 

6.

 

Nazwa podmiotu, którego decyzja postanowienie dotyczy

 

  Autozłom „ZAKS” Joanna Górna ul. Turystyczna 10  w Toruniu, 87-100 Toruń

 

 

 

7.

 

Numer wpisu wniosku dot. decyzji

 

3

 

8.

 

 

 

Miejsce przechowywania

 

 ( nazwa instytucji, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego )

 

Urząd Gminy Lubicz –samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska (pokój nr 36)    tel. 678 –22 – 15 w. 136

 

9.

 

Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne lub adnotacje o ewent. wstrzymaniu wyk  decyzji/postan. lub o dokonanych zmianach

 

 

 

 

 

 

10.

 

Zastrzeżenia dotyczące udostę - pnienia informacji

 

Brak

 

11.

 

Nr  innych  kart   dot. podmiotu, którego dotyczy decyzja / postanowienie

 

OŚW.7624-3RAP/05 –raport nr wpisu 3

 

OŚW.7624-8-P/05 –postan. nr wpisu 10

 

OŚW.7624-9-P/05 –postan. nr wpisu 11

 

 

 

12.

 

 

 

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

drukuj (INFORMACJA)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wójt Gminy Lubicz - Marek Olszewski
    data wytworzenia: 2005-12-01
  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2005-12-05 11:01

« wstecz

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 35302
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2006-04-27 09:56:52