Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


INFORMACJA

Lubicz, dnia 24.11.2005 r.

 

OŚW. 7624/08-PW/05

 

 

 

 

 

INFORMACJA

WÓJTA  GMINY  LUBICZ

 

 

 

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 627 ze zmianami)

 

 

 

I n f o r m u j ę

 

 

że w publicznie dostępnym wykazie danych (prowadzonym przez stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i gospodarki odpadami Urzędu Gminy Lubicz ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz) zarejestrowano poniżej wymienione dokumenty.

 

 

 

Jednocześnie informuję o możliwości składania do Urzędu Gminy Lubicz ul. Toruńska 21 87-162 Lubicz – uwag i wniosków w terminie 21 dni, licząc od daty podania do publicznej wiadomości.

 

L.P.

 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

1.

 

 

 

 

 

Nr wpisu

 

 

 

9

 

2.

 

Zakres przedmiotowy wniosku

 

Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej

 

(operatora sieci Era)

 

 Lubicz Górny ul.Paderewskiego 8 ( punk 36603)

 

3.

 

Znak sprawy

 

OŚW.7624/08/05

 

4.

 

Data złożenia

 

23.11.2005 r. (nr 10337)

 

5.

 

Dane wnioskodawcy

 

Ekosystem-Bydgoszcz Sp. z o.o z upow.

 

Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Warszawa

 

Al. Jerozolimskie 181

 

6.

 

Wyszczególnienie załączników do wniosku

 

-Raport oddziaływania na środowisko

 

opracowany przez „Ekosystem-Bydgoszcz”

 

     sp. z o.o.      listopad 2005 r.

 

- mapa ewidencyjna i upoważnienie,

 

7.

 

Nazwa organu –adresata wniosku

 

Wójt Gminy Lubicz

 

8.

 

 

 

Miejsce przechowywania

 

 ( nazwa instytucji, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego )

 

Urząd Gminy Lubicz –samodzielne sta - nowisko ds. ochrony środowiska (pokój nr 36)    tel. 678 –22 – 15 w. 136

 

9.

 

Informacja o sposobie zakończe –nia postępowania (nr wpisu w wyka –

 

zie decyzji)

 

 

 

10.

 

Zastrzeżenia dotyczące udostę - pnienia informacji

 

Brak

 

11.

 

Nr  innych  kart  w wykazie,  doty-

 

czących wnioskodawcy

 

OŚW.7624/05-RAP/05

 

12.

 

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.P.

 

Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

1.

 

Nr wpisu

 

5

 

2.

 

Nazwa dokumentu

 

Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia :

 

budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej

 

(operatora sieci Era) w Lubiczu Górnym

 

3.

 

Zakres przedmiotowy dokumentu

 

Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej

 

(operatora sieci Era)  ul. Paderewskiego 8 w Lubiczu Górnym (działka  nr 222 )

 

 

 

4.

 

Data sporządzenia dokumentu

 

Listopad 2005 r.

 

5.

 

Zamawiający  wykonanie  doku –

 

 mentu

 

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.

 

Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa

 

6.

 

Wykonawca dokumentu

 

  inż. Katarzyna Wrzos

 

7.

 

 

 

Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nr pokoju, nr telefonu kontakt.)

 

Urząd Gminy Lubicz –samodzielne sta - nowisko ds. ochrony środowiska (pokój nr 36)    tel. 678 –22 – 15 w. 136

 

8.

 

Zastrzeżenia dotyczące udostę - pnienia informacji

 

Brak

 

9.

 

Numery  innych  kart  w wykazie

 

dotyczących  podmiotu, który  opracował

 

 dokument

 

 

 

10.

 

Numery  innych  kart  w wykazie

 

dotyczących  podmiotu, który zamówił

 

wykonanie dokumentu

 

OŚW.7624/09-WN/05

 

11.

 

Uwagi

 

 

 

drukuj (INFORMACJA)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wójt Gminy Lubicz - Marek Olszewski
    data wytworzenia: 2005-11-24
  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2005-11-28 08:53

« wstecz

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 35898
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2006-04-27 09:56:52