Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


INFORMACJA

Lubicz, dnia 19.10.2005 r.

 

 

OŚW.7624/03-PW/05

 

 

 

 

 

INFORMACJA

WÓJTA  GMINY  LUBICZ

 

 

 

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 627 ze zmianami)

 

 

 

I n f o r m u j ę

 

 

że w publicznie dostępnym wykazie danych (prowadzonym przez stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i gospodarki odpadami Urzędu Gminy Lubicz ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz) zarejestrowano poniżej wymienione dokumenty.

 

 

 

Jednocześnie informuję o możliwości składania do Urzędu Gminy Lubicz ul. Toruńska 21 87-162 Lubicz – uwag i wniosków w terminie 21 dni, licząc od daty podania do publicznej wiadomości.

 

 

L.P.

 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

1.

 

Nr wpisu

 

                             3

 

2.

 

Zakres przedmiotowy wniosku

 

Budowa stacji demontażu pojazdów samochodowych w Rogówku

 

3.

 

Znak sprawy

 

OŚW.7624/03/05

 

4.

 

Data złożenia

 

10.10.2005 r. (nr 9028)

 

5.

 

Dane wnioskodawcy

 

Autozłom „ZAKS” Joanna Górna ul. Turystyczna

 

nr 10 w Toruniu, 87-100 Toruń

 

6.

 

Wyszczególnienie załączników do wniosku

 

-Raport oddziaływania na środowisko

 

opracowany październik 2005 r.

 

7.

 

Nazwa organu –adresata wniosku

 

Wójt Gminy Lubicz

 

8.

 

 

 

Miejsce przechowywania

 

 ( nazwa instytucji, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego )

 

Urząd Gminy Lubicz –samodzielne sta - nowisko ds. ochrony środowiska (pokój nr 36)    tel. 678 –22 – 15 w. 136

 

9.

 

Informacja o sposobie zakończe –

 

nia postępowania (nr wpisu w wyka –

 

zie decyzji)

 

 

 

10.

 

Zastrzeżenia dotyczące udostę - pnienia informacji

 

Brak

 

11.

 

Nr  innych  kart  w wykazie,  doty-

 

czących wnioskodawcy

 

OŚW.7624/03-RAP/05

 

 

 

12.

 

 

 

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.P.

 

Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

1.

 

Nr wpisu

 

3

 

2.

 

Nazwa dokumentu

 

Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia :

 

budowa stacji demontażu pojazdów samochodowych w Rogówku

 

3.

 

Zakres przedmiotowy dokumentu

 

Budowa stacji demontażu pojazdów samochodowych w Rogówku

 

na terenie działki nr 5 w miejscowości Rogówko

 

4.

 

Data sporządzenia dokumentu

 

Październik 2005 r.

 

5.

 

Zamawiający  wykonanie  doku –

 

 mentu

 

Autozłom „ZAKS” Joanna Górna

 

 ul. Turystyczna 10 w Toruniu,

 

 87-100 Toruń

 

 

 

6.

 

Wykonawca dokumentu

 

mgr  Ryszard Dworznikowski

 

mgr inż. Mirosław Bulczyński

 

7.

 

 

 

Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nr pokoju, nr telefonu kontakt.)

 

Urząd Gminy Lubicz –samodzielne sta - nowisko ds. ochrony środowiska (pokój nr 36)    tel. 678 –22 – 15 w. 136

 

8.

 

Zastrzeżenia dotyczące udostę - pnienia informacji

 

                         Brak

 

9.

 

Numery  innych  kart  w wykazie

 

dotyczących  podmiotu, który  opracował

 

 dokument

 

 

 

10.

 

Numery  innych  kart  w wykazie

 

dotyczących  podmiotu, który zamówił

 

wykonanie dokumentu

 

OŚW.7624/03-WN/05

 

11.

 

Uwagi

 

 

 

drukuj (INFORMACJA)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wójt Gminy Lubicz - Marek Olszewski
    data wytworzenia: 2005-10-19
  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2005-10-19 11:50

« wstecz

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 35899
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2006-04-27 09:56:52