Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


WSPARCIE FINANSOWE

W S P A R C I E   F I N A N S O W E   N A

 

D O S T O S O W A N I E   F I R M Y   D O   

 

W Y M O G Ó W   O C H R O N Y   Ś R O D O W I S K A

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Punkt Konsultacyjny przy Kujawsko-Pomorskim Związku Pracodawców i Przedsiębiorców oferujący bezpłatne usługi informacyjne dla małych i średnich firm zawiadamia, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił kolejną turę przyjmowania wniosków o udzielenie wsparcia na dostosowanie firmy do wymogów ochrony środowiska. Małe, średnie i duże firmy zobligowane do wdrażania działań inwestycyjnych ograniczających zanieczyszczenie środowiska naturalnego mogą starać się o dotację z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP) Działanie 2.4 „Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska”.

 

Z bezpłatnych konsultacji dotyczących tego programu można skorzystać w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Związku Pracodawców i przedsiębiorców od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 (tel. 52/345 80 00).

 

 

 

Celem działania 2.4 jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw poprzez wsparcie finansowe tych firm, które zgodnie z prawodawstwem muszą dostosowywać swoją infrastrukturę do wymogów ochrony środowiska. Dotacje są tu udzielane w formie refundacji poniesionych wydatków – za sprawą środków pochodzących z budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pomoc publiczna – w zależności od rodzaju inwestycji, wielkości przedsiębiorstwa i jego lokalizacji – może maksymalnie wynosić nawet 65% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 mln euro. Wnioski przyjmuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie od 15 listopada 2005r. do 6 stycznia 2006r., przedstawiający na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl dokumentację konkursu niezbędną dla każdego beneficjenta.

Wsparcie może tu otrzymać firma, na którą konieczność dostosowania posiadanej instalacji czy inwestycji do standardów ochrony środowiska nakłada określony akt prawny. Program nie obejmuje przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i przetwórstwa produktów rolnych (podlegających załącznikowi I Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską) – oraz w zakresie pomocy regionalnej – firm prowadzących działalność w tzw. sektorach wrażliwych (transport, hutnictwo żelaza i stali, sektor stoczniowy, sektor włókien syntetycznych) oraz w sektorze rybołówstwa.

Wsparcie w ramach działania 2.4 jest pomocą publiczną. Ma charakter regionalny lub horyzontalny. Pomoc regionalna może być udzielana na nowe inwestycje związane z utworzeniem, rozbudową lub nabyciem przedsiębiorstwa, jak również rozpoczęcie w nim działalności obejmującej dokonanie zasadniczych zmian produkcji, produktu lub procesu produkcyjnego, zmian wyrobu, usługi i jej świadczenia.

Pomoc horyzontalna z kolei może być udzielana na dostosowanie do standardów środowiskowych, zastosowanie najlepszych dostępnych technik czy inwestycje prowadzące do zmniejszenia zużycia najlepszych dostępnych technik czy inwestycje prowadzące do zmniejszenia zużycia energii. Wsparcie ogranicza się tu wyłącznie do kosztów niezbędnych do osiągnięcia celów związanych z ochroną środowiska. Koszty kwalifikowane są tu pomniejszane o korzyści wynikające ze wzrostu zdolności produkcyjnych, oszczędności i produkcji pomocniczej, które firma uzyska w okresie pięciu lat po wdrożeniu inwestycji.

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2005-11-28 13:00

« wstecz

Opis strony

redaguje:Magdalena Lisewska, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: info@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 57480
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-10-09 13:31

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01
fax (56) 621-21-20

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00,

wtorek: 7:00 - 18:00

piątek: 7:00 - 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3249713
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-05-24 17:05

Stopka strony