Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Renty strukturalne.
Renta strukturalna przysługuje producentowi rolnemu, będącemu osobą fizyczną, który: ukończył 55 lat, prowadził działalność rolniczą na własny rachunek w gospodarstwie rolnym co najmniej przez ostanie 10 lat przed złożeniem wniosku o rentę strukturalną i w tym okresie podlegał ubezpieczeniu emerytalno - rentowemu rolników przez co najmniej 5 lat, podlegał ubezpieczeniu emerytalno – rentowemu rolników w dniu złożenia wniosku o rentę strukturalną, przekazał posiadane gospodarstwo rolne oraz zaprzestał prowadzenia wszelkiej towarowej działalności rolniczej.

Renta strukturalna nie przysługuje rolnikowi, jeżeli:
- ma on ustalone prawo do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego,
- grunty wchodzące w skład gospodarstwa, planowane do przekazania, zostały przejęte od innego rolnika, który je przekazał w celu uzyskania renty strukturalnej, chyba, że wnioskodawca prowadził działalność rolniczą w powiększonym gospodarstwie, co najmniej 5 lat,
- uprawniony do renty strukturalnej (beneficjent) może, po przekazaniu gospodarstwa rolnego, prowadzić działalność rolniczą na gruntach własnych lub będących własnością małżonka o powierzchni nie większej niż 0,5 ha UR wraz z siedliskiem, które nie stanowią gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Działalność rolnicza (w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej), prowadzona na pozostawionych gruntach, może służyć wyłącznie zaspokajaniu potrzeb własnych i rodziny. Jeżeli rolnik nie spełnia warunków do uzyskania renty strukturalnej lub zamierza się ubiegać o to świadczenie, prawo do renty strukturalnej ustala się jego małżonkowi, o ile spełnia wszystkie warunki przewidziane dla rolnika (beneficjenta).

Wysokość renty strukturalnej ustala się jako odpowiedni procent kwoty najniższej emerytury.
- Podstawowa wysokość wynosi 210%, natomiast maksymalna 440% kwoty najniższej emerytury. Od 1 marca 2004 wysokość najniższej emerytury, określona w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynosi 562,58 zł. Wysokość renty strukturalnej może, więc się kształtować w granicach 1181,42 zł – 2475,35 zł.
- Podstawową wysokość renty strukturalnej (210%) zwiększa się o dodatek na małżonka w wysokości równej 60% kwoty najniższej emerytury, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: gospodarstwo rolne przekazane w ramach programu rent strukturalnych stanowiło źródło utrzymania dla obojga małżonków oraz oboje małżonkowie w dniu złożenia wniosku o rentę strukturalną spełniają jednocześnie warunki określone dla beneficjenta.
Podstawową wysokość renty zwiększa się również:
- o 50 % kwoty najniższej emerytury w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego w sposób trwały o powierzchni, co najmniej 3 ha,
- po 3 % kwoty najniższej emerytury za każdy pełny ha UR, przekazany w sposób trwały na powiększenie innego gospodarstwa rolnego, ale nie więcej niż za 20ha UR powyższej 3 ha UR,
- po 3 % kwoty najniższej emerytury za każdy pełny ha UR powyżej 3 ha UR, przekazany w sposób trwały na powiększenie innego gospodarstwa rolnego będącego w wieku powyżej 40 lat, ale nie więcej niż za 20 ha UR powyżej 3 ha UR.

Na podstawie "Unia Europejska" czerwiec-lipiec 2004,
Fundacja Prawo Europejskie

Metryka

  • data wytworzenia: 21.07.2004
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2004-07-21 10:41
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2005-07-21 11:04

« wstecz

Opis strony

redaguje:Magdalena Lisewska, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: info@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 163136
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-01-15 08:32

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00,

wtorek: 7:00 - 18:00

piątek: 7:00 - 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3657583
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-05 13:24

Stopka strony