Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Kontrole w gospodarstwach rolnych pod kątem przestrzegania przepisów ochrony środowiska w gospodarstwach.

Kontrole w gospodarstwach rolnych pod kątem przestrzegania przepisów ochrony środowiska w gospodarstwach.

 

 

 

ARiMR przypomina podstawowe informacje dotyczące wymogów ochrony środowiska, jakie muszą być przestrzegane w gospodarstwach na terenach objętych ONW:

 

 

 

1) nawozy naturalne wyprodukowane w ciągu roku w gospodarstwie nie powinny przekraczać rocznej dawki 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych,

 

- przy nadwyżce obornika powinna być zawarta umowa z sąsiadem na odbiór nadwyżkowych ilości nawozów naturalnych,

 

2) nawozy naturalne należy przechowywać w pomieszczeniach inwentarskich (na głębokiej ściółce) lub na nieprzepuszczalnych płytach zaopatrzonych w instalacje odprowadzające wycieki do szczelnych zbiorników na gnojowicę i wodę gnojową,

 

3) stosowanie nawozów naturalnych na pola winno odbywać się w okresie od 1 marca do 30 listopada,

 

4) nawozy naturalne należy wymieszać z glebą nie później niż następnego dnia po ich zastosowaniu,

 

5) nawozów naturalnych nie należy stosować w odległości mniejszej niż 20 m od strefy ochronnej źródeł i ujść wody,

 

6) nawozy mineralne należy przechowywać zgodnie z etykietą znajdującą się na opakowaniu lub wytycznymi producenta danego środka,

 

- nawozy luzem należy przechowywać w pryzmach formowanych na utwardzonym podłożu pod przykryciem z materiału wodoszczelnego,

 

- pryzma nie może być złożona na spadku terenu oraz strefie ochrony pośredniej,

 

7) zabronione jest stosowanie nawozów mineralnych na glebach zalanych wodą, przykrytych śniegiem lub zmarzniętych do głębokości 30 cm,

 

8) środki ochrony roślin – należy stosować tylko dopuszczone do obrotu, posiadające stosowne zezwolenia (etykieta na opakowaniu)

 

9) sprzęt w gospodarstwie powinien być sprawny technicznie, w przypadku posiadania opryskiwacza rolnik powinien posiadać aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w tym zakresie,

 

10) należy posiadać ewidencję zabiegów wykonywanych przy użyciu środków ochrony roślin w swoim gospodarstwie,

 

11) należy przestrzegać okresów karencji podczas stasowania środków ochrony roślin (zapis w ewidencji)

 

12) w przypadku zastosowania środków ochrony roślin, należy przestrzegać okresów prewencji dla pszczół, zgodnie z informacją zawartą na etykiecie środków ochrony roślin

 

13) obowiązuje zakaz wypalania użytków zielonych i ściernisk (słomy, resztek pożniwnych), a fakt podpalenia należy zgłosić policji i straży pożarnej,

 

14) urządzenia melioracji szczegółowej (tamy i rowy) powinny być utrzymane w sprawności technicznej,

 

15) przy rolniczym wykorzystaniu ścieków i osadów komunalnych na terenie gospodarstwa, należy posiadać kserokopię ważnego pozwolnienia wodnoprawnego oraz plan nawożenia i analizy glebowej,

 

16) obowiązuje zakaz wykorzystywania ścieków na gruntach do upraw roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi i zwierzęta,

 

17) należy utrzymać czystość i porządek w gospodarstwie (posiadanie urządzenia do gromadzenia odpadów bytowych – pojemnik na śmieci, zakaz posiadania dzikich wysypisk na terenie całego gospodarstwa, posiadanie zbiornika na gromadzenie ścieków bytowych),

 

18) w przypadku wykorzystywania środków ochrony roślin, gospodarstwo powinno posiadać wyznaczone miejsca do gromadzenia opakowań po środkach produkcji

 

Uwaga !

 

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2006r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej objętych planem rozwoju obszarów wiejskich – termin realizacji wymogu przystosowania gospodarstw do wymogów UE dotyczący budowy płyt obornikowych i zbiorników na gnojowicę, został przesunięty do dnia 31 grudnia 2007r.     

 

 

 

 

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2006-09-07 13:54
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2006-09-07 13:57

« wstecz

Opis strony

redaguje:Magdalena Lisewska, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: info@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 163142
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-01-15 08:32

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00,

wtorek: 7:00 - 18:00

piątek: 7:00 - 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3657629
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-05 13:24

Stopka strony