Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom - instalacje i urządzenia

O C H R O N A     Ś R O D O W I S K A

 

przeciwdziałanie zanieczyszczeniom – instalacje i urządzenia

 

 

 

        Zgodnie z art. 152 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 627 ze zmianami) i rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22.12.2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2004 r. 283, poz. 2839)

 

 

 

w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące  przedsiębiorcami, eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, powodowanie hałasu oraz wytwarzanie pól elektromagnetycznych jest dozwolona po zgłoszeniu instalacji do eksploatacji. Organem właściwym do zgłoszenia instalacji do eksploatacji na terenie gminy jest Wójt Gminy Lubicz.

 

 

 

Zgłoszenie powinno zawierać :

 

-         oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,

 

-         adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,

 

-         rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,

 

-         czas funkcjonowania instalacji ( dni tygodnia i godziny ),

 

-         wielkość i rodzaj emisji,

 

-         opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji,

 

-         informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

Do instalacji, o których mowa w w/wym. rozporządzeniu należą m.in. :

-         instalacje energetyczne o nominalnej mocy cieplnej od 1 MW do:

¨      5 MW – opalane węglem kamiennym,

¨      10 MW - opalane koksem, drewnem, słomą, olejem napędowym i olejem opałowym,

¨      15 MW – opalane paliwem gazowym,

-         instalacje do produkcji węgla drzewnego,

-         instalacje do suszenia zboża lub innych płodów rolnych, leśnych o wydajności większej niż 30 Mg/godz.

-         instalacje do przechowywania zboża lub innych płodów rolnych, leśnych  w ilości większej niż 50 Mg,

-         instalacje do przesyłania, przeładunku lub magazynowania paliw płynnych,

-         instalacje do chowu lub hodowli zwierząt, zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy – prawo ochrony środowiska,

-         zbiorniki materiałów sypkich o pojemności mniejszej niż 20 m3,

-         oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód ( instalacje niewymagające pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi ).

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosław Górski
    data wytworzenia: 06.02.2006
  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2006-02-06 12:04
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2006-02-12 13:50

« wstecz

Opis strony

redaguje:Magdalena Lisewska, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: info@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 163140
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-01-15 08:32

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00,

wtorek: 7:00 - 18:00

piątek: 7:00 - 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3657627
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-05 13:24

Stopka strony