Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącczerwiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony

Spis uchwał 1995 rok

 1. Uchwała nr VII/70/95 z dnia 23.01.1995 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
 2. Uchwała nr VII/71/95 z dnia 23.01.1995 r. w sprawie wprowadzenia nowej ceny wody na terenie Gminy Lubicz.
 3. Uchwała nr VII/72/95 z dnia 23.01.1995 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za lokale użytkowe stanowiące własność gminy Lubicz.
 4. Uchwała nr VII/73/95 z dnia 23.01.1995 r. w sprawie stawek czynszu najmu lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Lubicz.
 5. Uchwała nr VII/74/95 z dnia 23.01.1995 r. w sprawie zwolnień i obniżenia stawek podatku od środków transportowych.
 6. Uchwała nr VII/75/95 z dnia 23.01.1995 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
 7. Uchwała nr VII/76/95 z dnia 23.01.1995 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
 8. Uchwała nr VII/77/95 z dnia 23.01.1995 r. w sprawie poręczenia Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Lubiczu pożyczki.
 9. Uchwała nr VII/78/95 z dnia 23.01.1995 r. w sprawie przejęcia przez Gminę finansowania zasiłków dla rodzin zastępczych jako zadanie zlecone.
 10. Uchwała nr VII/79/95 z dnia 23.01.1995 r. w sprawie stawek podatku od posiadania psów.
 11. Uchwała nr VII/80/95 z dnia 23.01.1995 r. w sprawie określenia wysokości opłat targowych.
 12. Uchwała nr VII/81/95 z dnia 23.01.1995 r. w sprawie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez podległe Radzie Gminy organy.
 13. Uchwała nr VII/82/95 z dnia 23.01.1995 r. w sprawie wyrażenie stanowiska Rady Gminy Lubicz na temat realizacji zadania o dodatkach mieszkaniowych.
 14. Uchwała nr VII/83/95 z dnia 23.01.1995 r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego i oddania gruntu w użytkowanie wieczyste w miejscowości Lubicz Górny.
 15. Uchwała nr VII/84/95 z dnia 23.01.1995 r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego wraz z gruntem położonego w miejscowości Grabowiec.
 16. Uchwała nr VIII/85/95 z dnia 08.03.1995 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Młyniec I oraz przeniesienia własności budynku.
 17. Uchwała nr VIII/86/95 z dnia 08.03.1995 r. w sprawie zamiany gruntów położonych w obrębie Złotoria.
 18. Uchwała nr VIII/87/95 z dnia 08.03.1995 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Złotoria.
 19. Uchwała nr VIII/88/95 z dnia 08.03.1995 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w miejscowości Złotoria oraz przeniesienia własności budynków i urządzeń.
 20. Uchwała nr VIII/89/95 z dnia 08.03.1995 r. w sprawie określenia sposobu ustalania opłat eksploatacyjnych w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy.
 21. Uchwała nr VIII/90/95 z dnia 08.03.1995 r. w sprawie zawieszenia wykonywania uchwały dotyczącej utworzenia Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Gminy w Lubiczu.
 22. Uchwała nr VIII/91/95 z dnia 08.03.1995 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 1995.
 23. Uchwała nr VIII/92/95 z dnia 08.03.1995 r. w sprawie odwołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lubiczu oraz zmiany w uchwale Rady Gminy Lubicz Nr VI/52/90 z dnia 03.12.1990 r. w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lubiczu.
 24. Uchwała nr VIII/93/95 z dnia 08.03.1995 r. w sprawie powołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lubiczu.
 25. Uchwała nr VIII/94/95 z dnia 08.03.1995 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 1995.
 26. Uchwała nr IX/95/95 z dnia 31.03.1995 r. w sprawie likwidacji szkoły filialnej w Rogówku.
 27. Uchwała nr IX/96/95 z dnia 31.03.1995 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz z gruntem położonego w miejscowości Lubicz Dolny.
 28. Uchwała nr IX/97/95 z dnia 31.03.1995 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz z gruntem położonego w miejscowości Lubicz Dolny.
 29. Uchwała nr IX/98/95 z dnia 31.03.1995 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Złotoria.
 30. Uchwała nr IX/99/95 z dnia 31.03.1995 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Gronowo gmina Lubicz.
 31. Uchwała nr IX/100/95 z dnia 31.03.1995 r. w sprawie zbycia gruntu rolnego położonego w miejscowości Kopanino gmina Lubicz.
 32. Uchwała nr IX/101/95 z dnia 31.03.1995 r. w sprawie zbycia gruntu rolnego położonego w miejscowości Kopanino gmina Lubicz
 33. Uchwała nr IX/102/95 z dnia 31.03.1995 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości położonej w Kopaninie gmina Lubicz.
 34. Uchwała nr IX/103/95 z dnia 31.03.1995 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Górny gmina Lubicz.
 35. Uchwała nr IX/104/95 z dnia 31.03.1995 r. w sprawie desygnowania Radnych Rady Gminy do Komisji d/s przetargów publicznych.
 36. Uchwała nr IX/105/95 z dnia 31.03.1995 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Rady Gminy Lubicz oraz ustalenia zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy i Zastępców Przewodniczącego Rady Gminy.
 37. Uchwała nr IX/106/95 z dnia 31.03.1995 r. w sprawie realizacji przez Szkoły Podstawowe zleconych zajęć rekreacyjno- sportowych.
 38. Uchwała nr IX/107/95 z dnia 31.03.1995 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr VIII/94/95 Rady Gminy Lubicz w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1995 r.
 39. Uchwała nr IX/108/95 z dnia 31.03.1995 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.
 40. Uchwała nr X/109/95 z dnia 27.04.1995 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy na rok 1994.
 41. Uchwała nr X/110/95 z dnia 27.04.1995 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy.
 42. Uchwała nr X/111/95 z dnia 27.04.1995 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Lubicz.
 43. Uchwała nr X/112/95 z dnia 27.04.1995 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz.
 44. Uchwała nr X/113/95 z dnia 27.04.1995 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
 45. Uchwała nr X/114/95 z dnia 27.04.1995 r. w sprawie telefonizacji Gminy Lubicz przy współudziale „Telekomunikacji S.A.”.
 46. Uchwała nr X/115/95 z dnia 27.04.1995 r. w sprawie uzupełnienia uchwały Nr IX/95/95 dotyczącej likwidacji Szkoły Filialnej w Rogówku.
 47. Uchwała nr XI/116/95 z dnia 26.06.1995 r. w sprawie zatwierdzenia wydatków z ponadplanowych przychodów gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 1995 r.
 48. Uchwała nr XI/117/95 z dnia 26.06.1995 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr VIII/94/95 Rady Gminy Lubicz w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1995 r.
 49. Uchwała nr XI/118/95 z dnia 26.06.1995 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w miejscowości
 50. Uchwała nr XI/119/95 z dnia 26.06.1995 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Złotoria.
 51. Uchwała nr XI/120/95 z dnia 26.06.1995 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz.
 52. Uchwała nr XI/121/95 z dnia 26.06.1995 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz.
 53. Uchwała nr XI/122/95 z dnia 26.06.1995 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz.
 54. Uchwała nr XI/123/95 z dnia 26.06.1995 r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy w miejscowości Grębocin gmina Lubicz.
 55. Uchwała nr XI/124/95 z dnia 26.06.1995 r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy w miejscowości Grębocin gmina Lubicz.
 56. Uchwała nr XI/125/95 z dnia 26.06.1995 r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy w miejscowości Grębocin gmina Lubicz.
 57. Uchwała nr XI/126/95 z dnia 26.06.1995 r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy w miejscowości Grębocin gmina Lubicz.
 58. Uchwała nr XI/127/95 z dnia 26.06.1995 r. w sprawie wydania opinii dot. przyłącza obszaru Krobi n/Szosą do wsi Lubicz Górny.
 59. Uchwała nr XII/128/95 z dnia 27.07.1995 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Złotoria.
 60. Uchwała nr XII/129/95 z dnia 27.07.1995 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowych położonych w Gronowie.
 61. Uchwała nr XII/130/95 z dnia 27.07.1995 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowych położonych w Złotorii.
 62. Uchwała nr XII/131/95 z dnia 27.07.1995 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Górny.
 63. Uchwała nr XII/132/95 z dnia 27.07.1995 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria gmina Lubicz.
 64. Uchwała nr XII/133/95 z dnia 27.07.1995 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Górny.
 65. Uchwała nr XII/134/95 z dnia 27.07.1995 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny.
 66. Uchwała nr XII/135/95 z dnia 27.07.1995 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
 67. Uchwała nr XII/136/95 z dnia 27.07.1995 r. w sprawie zawieszenia wykonywania na 1 rok uchwały Nr IX/95/95 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 marca 1995 r. o likwidacji Szkoły Filialnej w Rogówku.
 68. Uchwała nr XIII/137/95 z dnia 27.09.1995 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi: Krobia i Lubicz Górny.
 69. Uchwała nr XIII/138/95 z dnia 27.09.1995 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny.
 70. Uchwała nr XIII/139/95 z dnia 27.09.1995 r. w sprawie zbycia lokalu użytkowego wraz z gruntem położonego w miejscowości Lubicz Górny.
 71. Uchwała nr XIII/140/95 z dnia 27.09.1995 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Gronowo gmina Lubicz.
 72. Uchwała nr XIII/141/95 z dnia 27.09.1995 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Wieś gmina Lubicz.
 73. Uchwała nr XIII/142/95 z dnia 27.09.1995 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia gmina Lubicz.
 74. Uchwała nr XIII/143/95 z dnia 27.09.1995 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny.
 75. Uchwała nr XIII/144/95 z dnia 27.09.1995 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny.
 76. Uchwała nr XIII/145/95 z dnia 27.09.1995 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gronowo.
 77. Uchwała nr XIII/146/95 z dnia 27.09.1995 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Złotoria.
 78. Uchwała nr XIII/147/95 z dnia 27.09.1995 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krobia gmina Lubicz
 79. Uchwała nr XIII/148/95 z dnia 27.09.1995 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krobia gmina Lubicz
 80. Uchwała nr XIII/149/95 z dnia 27.09.1995 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krobia gmina Lubicz.
 81. Uchwała nr XIII/150/95 z dnia 27.09.1995 r. w sprawie zmiany w statucie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Zdrowia w Lubiczu.
 82. Uchwała nr XIII/151/95 z dnia 27.09.1995 r. w sprawie zmiany w statucie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Zdrowia w Grębocinie.
 83. Uchwała nr XIII/152/95 z dnia 27.09.1995 r. w sprawie zmiany w statucie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Zdrowia w Złotorii.
 84. Uchwała nr XIII/153/95 z dnia 27.09.1995 r. w sprawie utworzenia Przedszkola Publicznego w Lubiczu.
 85. Uchwała nr XIII/154/95 z dnia 27.09.1995 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych w miejscowości Lubicz Dolny oraz przeniesienia własności budynków.
 86. Uchwała nr XIII/155/95 z dnia 27.09.1995 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr VIII/94/95 Rady Gminy Lubicz w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1995 r.
 87. Uchwała nr XIII/156/95 z dnia 27.09.1995 r. w sprawie realizacji przez Szkoły Podstawowe zleconych zajęć rekreacyjno-sportowych w terminie 18.09 - 17.12.1995 r.
 88. Uchwała nr XIII/157/95 z dnia 27.09.1995 r. w sprawie wniosku do Wojewódzkiej Komisji Wyborczej o powołanie obwodowych komisji wyborczych.
 89. Uchwała nr XIV/158/95 z dnia 30.10.1995 r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy Lubicz oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
 90. Uchwała nr XIV/159/95 z dnia 30.10.1995 r. w sprawie zmieniające uchwałę Nr XI/116/95 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 czerwca 1995 r. w sprawie zatwierdzenia wydatków z ponadplanowych przychodów gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 1995 r.
 91. Uchwała nr XIV/160/95 z dnia 30.10.1995 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz.
 92. Uchwała nr XIV/161/95 z dnia 30.10.1995 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz.
 93. Uchwała nr XIV/162/95 z dnia 30.10.1995 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr VIII/94/95 Rady Gminy Lubicz w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1995 r.
 94. Uchwała nr XIV/163/95 z dnia 30.10.1995 r. w sprawie powołania jednostek budżetowych - szkół podstawowych na terenie gminy Lubicz.
 95. Uchwała nr XIV/164/95 z dnia 30.10.1995 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Grębocinie.
 96. Uchwała nr XIV/165/95 z dnia 30.10.1995 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Mierzynek gmina Lubicz.
 97. Uchwała nr XIV/166/95 z dnia 30.10.1995 r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy w miejscowości Lubicz Dolny.
 98. Uchwała nr XIV/167/95 z dnia 30.10.1995 r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy w miejscowości Lubicz Dolny.
 99. Uchwała nr XIV/168/95 z dnia 30.10.1995 r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy w miejscowości Krobia gmina Lubicz.
 100. Uchwała nr XV/169/95 z dnia 21.12.1995 r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu i oddania gruntu w użytkowanie wieczyste w miejscowości Lubicz Dolny.
 101. Uchwała nr XV/170/95 z dnia 21.12.1995 r. w sprawie zbycia garażu i oddania gruntu w użytkowanie wieczyste w miejscowości Lubicz Dolny.
 102. Uchwała nr XV/171/95 z dnia 21.12.1995 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w miejscowości Grębocin oraz przeniesienia własności budynków.
 103. Uchwała nr XV/172/95 z dnia 21.12.1995 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria .
 104. Uchwała nr XV/173/95 z dnia 21.12.1995 r. w sprawie ograniczenia używania materiałów pirotechnicznych na terenie gminy Lubicz.
 105. Uchwała nr XV/174/95 z dnia 21.12.1995 r. w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grębocinie.
 106. Uchwała nr XV/175/95 z dnia 21.12.1995 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr VIII/94/95 Rady Gminy Lubicz w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1995 r.
 107. Uchwała nr XV/176/95 z dnia 21.12.1995 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria.
 108. Uchwała nr XV/177/95 z dnia 21.12.1995 r. w sprawie zamiany gruntów położonych w obrębie Złotoria.
 109. Uchwała nr XV/178/95 z dnia 21.12.1995 r. w sprawie przejęcia przez Gminę finansowania zasiłków dla rodzin zastępczych jako zadanie zlecone.
 110. Uchwała nr XVI/179/95 z dnia 29.12.1995 r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu Publicznemu w Lubiczu Dolnym.
 111. Uchwała nr XVI/180/95 z dnia 29.12.1995 r. w sprawie zmian w podziale na obwody głosowania oraz ustalenia innych siedzib obwodowych komisji d/s referendum.
 112. Uchwała nr XVI/181/95 z dnia 29.12.1995 r. w sprawie przyłączenia części wsi Krobia do wsi Lubicz Górny.
 113. Uchwała nr XVI/182/95 z dnia 29.12.1995 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz.
 114. Uchwała nr XVI/183/95 z dnia 29.12.1995 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-11-05 09:20

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16584
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 1970-01-03 08:38:31