Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącczerwiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony

Spis uchwał 1992 rok

 1. Uchwała nr XIX/121/92 z dnia 04.01.1992 r. w sprawie wyboru Wójta Gminy Lubicz.
 2. Uchwała nr XIX/122/92 z dnia 04.01.1992 r. w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Lubicz.
 3. Uchwała nr XX/123/92 z dnia 31.01.1992 r. w sprawie miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego wsi Gronowo.
 4. Uchwała nr XX/124/92 z dnia 31.01.1992 r. w sprawie zmiany miejscowego ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz.
 5. Uchwała nr XX/125/92 z dnia 31.01.1992 r. w sprawie oddania w dzierżawę zabudowanej nieruchomości gruntowej , położonej w miejscowości Lubicz Dolny, stanowiącej własność Gminy Lubicz.
 6. Uchwała nr XX/126/92 z dnia 31.01.1992 r. w sprawie ustalenia opłat za grunty gminne położone w terenach budowlanych lub za grunty prywatne wydzierżawiona dla potrzeb Gminy Lubicz położone w terenach budowlanych lub wykorzystywane pod działalność inną niż określoną w Uchwale rady Gminy Lubicz nr VIII/6591.
 7. Uchwała nr XX/127/92 z dnia 31.01.1992 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Młyniec II gmina Lubicz.
 8. Uchwała nr XX/128/92 z dnia 31.01.1992 r. w sprawie przekazania w użytkowanie wieczyste gruntu położonego w terenach budowlanych, oznaczonych nr 146/1 o pow. 0,0240 ha w Lubiczu Dolnym.
 9. Uchwała nr XX/129/92 z dnia 31.01.1992 r. w sprawie przekazania w użytkowanie wieczyste gruntu położonego w terenach budowlanych, oznaczonych nr 146/2 o pow. 0,03090 ha w Lubiczu Dolnym.
 10. Uchwała nr XX/130/92 z dnia 31.01.1992 r. w sprawie przekazania w użytkowanie wieczyste gruntu położonego w terenach budowlanych, oznaczonych nr 146/3 o pow. 0,05240 ha w Lubiczu Dolnym.
 11. Uchwała nr XX/131/92 z dnia 31.01.1992 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej w miejscowości Lubicz Górny.
 12. Uchwała nr XX/132/92 z dnia 31.01.1992 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych w miejscowości Lubicz Górny.
 13. Uchwała nr XX/133/92 z dnia 31.01.1992 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny.
 14. Uchwała nr XX/134/92 z dnia 31.01.1992 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
 15. Uchwała nr XX/135/92 z dnia 31.01.1992 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lubicz.
 16. Uchwała nr XX/136/92 z dnia 31.01.1992 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta.
 17. Uchwała nr XX/137/92 z dnia 31.01.1992 r. w sprawie stawek podatku od posiadania psów.
 18. Uchwała nr XXI/138/92 z dnia 12.03.1992 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Młyniec I gmina Lubicz stanowiącej działkę gruntu nr 28/3.
 19. Uchwała nr XXI/139/92 z dnia 12.03.1992 r. w sprawie określenia trybu i warunków zwolnienia od podatku rolnego.
 20. Uchwała nr XXI/140/92 z dnia 12.03.1992 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Gminy Lubicz.
 21. Uchwała nr XXI/141/92 z dnia 12.03.1992 r. w sprawie ustalenia zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy.
 22. Uchwała nr XXI/142/92 z dnia 12.03.1992 r. w sprawie ustalenia zryczałtowanej diety dla Zastępców Przewodniczącego Rady Gminy.
 23. Uchwała nr XXI/143/92 z dnia 12.03.1992 r. w sprawie powołania Sekretarza Gminy Lubicz.
 24. Uchwała nr XXI/144/92 z dnia 12.03.1992 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria.
 25. Uchwała nr XXI/145/92 z dnia 12.03.1992 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 1992.
 26. Uchwała nr XXII/146/92 z dnia 28.03.1992 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów.
 27. Uchwała nr XXII/147/92 z dnia 28.03.1992 r. w sprawie wprowadzenie opłaty administracyjnej za sporządzenie testamentu.
 28. Uchwała nr XXII/148/92 z dnia 28.03.1992 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego za grunty będące własnością Gminy Lubicz, użytkowane na cele rolnicze.
 29. Uchwała nr XXII/149/92 z dnia 28.03.1992 r. w sprawie zmiany miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla domków jednorodzinnych z usługami rzemieślniczymi w Krobi.
 30. Uchwała nr XXII/150/92 z dnia 28.03.1992 r. w sprawie wprowadzenia nowej ceny wody na terenie Gminy Lubicz.
 31. Uchwała nr XXII/151/92 z dnia 28.03.1992 r. w sprawie zwolnień i obniżenia stawek podatku od środków transportowych.
 32. Uchwała nr XXII/152/92 z dnia 28.03.1992 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Gminy do przekazywania nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz w użytkowanie wieczyste na rzecz Spółdzielczego Przedsiębiorstwa Rolników Indywidualnych w Grębocinie.
 33. Uchwała nr XXIII/153/92 z dnia 15.05.1992 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Młyniec II gmina Lubicz.
 34. Uchwała nr XXIII/154/92 z dnia 15.05.1992 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Młyniec II gmina Lubicz.
 35. Uchwała nr XXIII/155/92 z dnia 15.05.1992 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Młyniec I gmina Lubicz.
 36. Uchwała nr XXIII/156/92 z dnia 15.05.1992 r. w sprawie przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze w związku z przeprowadzoną aktualizacją planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
 37. Uchwała nr XXIII/157/92 z dnia 15.05.1992 r. w sprawie przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze w związku z ustaleniami planu szczegółowego wsi Gronowo.
 38. Uchwała nr XXIII/158/92 z dnia 15.05.1992 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego we wsi Grębocin.
 39. Uchwała nr XXIV/159/92 z dnia 04.07.1992 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Młyniec I wraz z zabudowaniami.
 40. Uchwała nr XXIV/160/92 z dnia 04.07.1992 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia gmina Lubicz.
 41. Uchwała nr XXIV/161/92 z dnia 04.07.1992 r. w sprawie przystąpienia do prac nad sporządzaniem planu uproszczonego zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego w Lubiczu Górnym.
 42. Uchwała nr XXIV/162/92 z dnia 04.07.1992 r. w sprawie zmiany „Miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz”.
 43. Uchwała nr XXIV/163/92 z dnia 04.07.1992 r. w sprawie zmiany „Miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz”.
 44. Uchwała nr XXIV/164/92 z dnia 04.07.1992 r. w sprawie zmiany „Miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz”.
 45. Uchwała nr XXIV/165/92 z dnia 04.07.1992 r. w sprawie zmiany „Miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz”.
 46. Uchwała nr XXIV/166/92 z dnia 04.07.1992 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Gminy Lubicz do dokonywania przeniesień środków budżetowych pomiędzy rozdziały i paragrafy.
 47. Uchwała nr XXIV/167/92 z dnia 04.07.1992 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Gminy Lubicz do zaciągnięcia kredytu bankowego.
 48. Uchwała nr XXIV/167a/92 z dnia 04.07.1992 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Gminy Lubicz do obciążenia długiem hipotecznym obiektu Przedszkola.
 49. Uchwała nr XXIV/168/92 z dnia 04.07.1992 r. w sprawie ustalenia opłaty parkingowej nad jeziorem w Józefowie.
 50. Uchwała nr XXIV/169/92 z dnia 04.07.1992 r. w sprawie przyjęcia dodatkowych zadań z zakresu administracji rządowej.
 51. Uchwała nr XXIV/170/92 z dnia 04.07.1992 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia na inkaso.
 52. Uchwała nr XXIV/171/92 z dnia 04.07.1992 r. w sprawie zamiany gruntów położonych w miejscowości Gronowo.
 53. Uchwała nr XXIV/172/92 z dnia 04.07.1992 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntów położonych w miejscowości Gronowo.
 54. Uchwała nr XXIV/173/92 z dnia 04.07.1992 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntów położonych w miejscowości Gronowo, stanowiących własność Gminy Lubicz.
 55. Uchwała nr XXIV/174/92 z dnia 04.07.1992 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Górny.
 56. Uchwała nr XXIV/175/92 z dnia 04.07.1992 r. w sprawie zmiany „Miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz”.
 57. Uchwała nr XXIV/176/92 z dnia 04.07.1992 r. w sprawie wprowadzenia nowej ceny ścieków odprowadzanych do oczyszczalni ścieków w Lubiczu Górnym.
 58. Uchwała nr XXV/177/92 z dnia 18.09.1992 r. w sprawie „Miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubicz Dolny”.
 59. Uchwała nr XXV/178/92 z dnia 18.09.1992 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Wieś gmina Lubicz.
 60. Uchwała nr XXV/179/92 z dnia 18.09.1992 r. w sprawie zmiany „Miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz”.
 61. Uchwała nr XXV/180/92 z dnia 18.09.1992 r. w sprawie przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze w związku z przeprowadzoną aktualizacją planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
 62. Uchwała nr XXV/181/92 z dnia 18.09.1992 r. w sprawie przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze w związku z przeprowadzoną aktualizacją planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
 63. Uchwała nr XXV/182/92 z dnia 18.09.1992 r. w sprawie przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze w związku z przeprowadzoną aktualizacją planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz woj. toruńskie.
 64. Uchwała nr XXV/183/92 z dnia 18.09.1992 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Górny.
 65. Uchwała nr XXV/184/92 z dnia 18.09.1992 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu.
 66. Uchwała nr XXV/185/92 z dnia 18.09.1992 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Lubicz.
 67. Uchwała nr XXV/186/92 z dnia 18.09.1992 r. w sprawie zmian w Uchwale nr XX/136/92 z dnia 31.01.1992 r.
 68. Uchwała nr XXV/187/92 z dnia 18.09.1992 r. w sprawie zmiany „Miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz”.
 69. Uchwała nr XXVI/188/92 z dnia 04.12.1992 r. w sprawie „Miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Złotoria”.
 70. Uchwała nr XXVI/189/92 z dnia 04.12.1992 r. w sprawie likwidacji Przedszkola w Złotorii.
 71. Uchwała nr XXVI/190/92 z dnia 04.12.1992 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 1992.
 72. Uchwała nr XXVI/191/92 z dnia 04.12.1992 r. w sprawie zmiany „Miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz”.
 73. Uchwała nr XXVI/192/92 z dnia 04.12.1992 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia gmina Lubicz.
 74. Uchwała nr XXVII/193/92 z dnia 30.12.1992 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXIII/155/92 Rady Gminy Lubicz z dnia 15.05.1992 r.
 75. Uchwała nr XXVII/194/92 z dnia 30.12.1992 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 1992.
 76. Uchwała nr XXVII/195/92 z dnia 30.12.1992 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 1992.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-11-05 09:22

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16863
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 1970-01-03 08:38:31