Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony

ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚĆI

NAZWA REFERATU
Referat Gospodarki Przestrzennej

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 17.05.1989 r. - prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.z 2005 r. Nr 240  poz. 2027 )

Rozporządzenie Ministrów : Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45 poz. 453)

WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek zainteresowanego

OPŁATA
Zwolnione z opłaty skarbowej (część III pkt 44 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej)

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Zgodnie z KPA, zależnie od tempa prac geodezyjnych

TRYB ODWOŁAWCZY
Na postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie służy zażalenie.
Decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości w trybie administracyjnym jest ostateczna. Strona niezadowolona z ustalenia przbiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy sądowi.

DODATKOWE INFORMACJE
Rozgraniczenie przeprowadza upoważniony przez Wójta Gminy geodeta, którego (własnym staraniem i kosztem) wskazuje strona wnosząca o rozgraniczenie.

FORMULARZE
Brak

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Szczęśniak
  • opublikował: Sławomir Szczęśniak
    data publikacji: 2003-06-15 19:42
  • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
    ostatnia modyfikacja: 2008-04-11 09:53

drukuj całą stronę

Opis strony

redaguje: Sławomir Szczęśniak, Referat Gospodarki Przestrzennej, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13899
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2008-04-11 09:53:24