Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść stronyUchwała

UCHWAŁA NR XIII/153/95

RADY GMINY LUBICZ
z dnia 27 września 1995 r.

w sprawie: utworzenia Przedszkola Publicznego w Lubiczu.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym ( Dz. U. Nr 16, poz. 95 z późn. zmianami), art. 58, art. 60 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zmianami) oraz art. 17, ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344 z późn. zmianami) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 maja1991 r. w sprawie zakładów budżetowych ( dz. U. Nr 42, poz. 183)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Tworzy się Przedszkole Publiczne w Lubiczu zwane dalej „Przedszkolem”.

§ 2


Przedszkole działa w formie zakładu budżetowego na podstawie rocznego planu finansowego i rozlicza się z budżetem gminy.

§ 3

1.Przedmiotem działalności Przedszkola jest prowadzenie bezpłatnego nauczania i wychowywania w zakresie co najmniej podstaw programowych.
2.Działalność Przedszkola wykraczająca poza podstawy programowe realizowana jest na zasadzie odpłatności.
3.Organizację, cele i zakres działania oraz podział zadań pomiędzy pracowników Przedszkola określa Statut, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 4

1.Przedszkole rozlicza się z działem 79 rozdz. 8211 budżetu gminy.
2.Źródłami przychodu są: odpłatność rodziców i dotacje z budżetu gminy.

§ 5

Stan wyposażenia Przedszkola w środki obrotowe określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy mgr Stanisław Giziński ( - )

 

 

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-06-24 10:21
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2006-03-31 11:05

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 66277
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-04-01 11:54:32