Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

INW.271.4.2019 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
„WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACYJNYCH WRAZ Z WYKONANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POWYKONAWCZEJ DLA BUDYNKÓW „A” I „B” URZĘDU GMINY LUBICZ ORAZ Z WYKONANIEM ROBÓT BUDOWLANYCH TOWARZYSZĄCYCH ZADANIU”
data opublikowania zdarzenia: 2019-04-05 15:45
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: piątek 2019-04-05
Data końca składania ofert: wtorek 2019-04-23 godz. 10:00
Oznaczenie: INW.271.4.2019
Szczegółowa informacja:
 • Wykonanie instalacji klimatyzacyjnych w wyspecyfikowanych pomieszczeniach budynków „A” i „B” Urzędu Gminy Lubicz,
 • Wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych dla zasilania urządzeń klimatyzacyjnych,
 • Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin dla wszystkich urządzeń klimatyzacyjnych,
 • Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej powykonawczej
 • Wykonanie zabudów sufitów systemowych kasetonowych w korytarzach budynków „A” i „B”
 • Wykonanie systemowego oświetlenia w oprawach LED 600x600 w zabudowach kasetonowych.

 

  1. Podstawowe informacje o budynkach, w których przewiduje się realizację zamówienia

 

BUDYNEK A

Budynek A Urzędu Gminy Lubicz zlokalizowany na działkach o nr 610/11 i 610/15, obręb 0012 zlokalizowany w miejscowości Lubicz Dolny przy ul. Toruńskiej 21, 87-162 Lubicz. Obiekt to trójkondygnacyjny budynek wykonany w technologii tradycyjnej częściowo podpiwniczony. Ściany osłonowe wykonane z cegły pełnej gr. 37cm i 8 cm styropianu, stropy z płyt kanałowych, stropodach niewentylowany z płyt kanałowych (izolacja z żużla 10cm) pokryty papą asfaltową.

 

BUDYNEK B

Budynek B Urzędu Gminy Lubicz zlokalizowany na działce o nr 859, obręb 0012 zlokalizowany w miejscowości Lubicz Dolny przy ul. Toruńskiej 21-24, 87-162 Lubicz. Obiekt to trójkondygnacyjny (w tym poddasze użytkowe) budynek urzędu gminy wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany osłonowe wykonane z cegły pełnej, stropy z płyt kanałowych i żelbetowe, dach o konstrukcji drewnianej kryty dachówką ceramiczną.

  1. Ogólne wymagania dotyczące zakresu zamówienia

W pomieszczeniach objętych klimatyzacją projektuje się jednostki ścienne.

Lokalizacja jednostek wewnętrznych – w pomieszczeniach klimatyzowanych bezpośrednio nad drzwiami wejściowymi.  Jednostki zewnętrzne montowane będą na dachach budynków, w wyznaczonych miejscach na podkonstrukcjach. Jednostki zewnętrzne i wewnętrzne będą łączone za pomocą rur miedzianych, izolowanych. Widoczne instalacje pod stropem chować w systemowych korytkach PCV pomalowanych kolorem RAL 1007.

Instalacja freonowa

Instalacja chłodnicza wykonana zostanie z rur miedzianych stosowanych w chłodnictwie i klimatyzacji spełniających wymagania normy PN-EN 12735-1/2004.

Zastosować rury chłodnicze bezszwowe ciągnione o średnicach wg DTR dobranych urządzeń klimatyzacyjnych. Stosować rury:

 • w zwojach w stanie wyżarzonym R 220,
 • lub w odcinkach prostych w stanie twardym R 290.

Rury łączone są lutem twardym zgodnym z PN-EN 1044 z topnikami zgodnymi z PN-EN 1045 – połączenia nierozłączne wg wymagań normy PN-EN 378-2.

Instalacja chłodnicza tj. przewód gazowy i przewód cieczowy od jednostek zewnętrznych do poziomu piętra prowadzona jest w szachtach instalacyjnych. Dalej przechodzi w rurzeochronnej przez ścianę zewnętrzną i na korytarzach prowadzona jest w przestrzeni nad sufitem podwieszanym i mocowana do konstrukcji stropu. Dalej przez ścianę do jednostek wewnętrznych instalacje prowadzone są najkrótszą drogą równolegle do konstrukcji i mocowane do konstrukcji. W przypadku pomieszczeń bez sufitu podwieszonego wszystkie instalacje związane z jednostką wewnętrzną (instalacja chłodnicza, elektryczna, sterowania, skroplin) należy prowadzić w korytkach instalacyjnych.

 

Urządzenia klimatyzacyjne.

Zamawiający przewiduje zamontowanie urządzeń klimatyzacyjnych w następujących pomieszczeniach:

- Budynek „A”

Wszystkie pomieszczenia za wyjątkiem toalet, pomieszczeń gospodarczych i ciągów komunikacyjnych

- Budynek „B”

Wszystkie pomieszczenia za wyjątkiem toalet, pomieszczenia kotłowni i ciągów komunikacyjnych

 

Zaproponowane przez Wykonawcę urządzenia klimatyzacyjne winny spełniać następującewymagania:

 • Zastosowany czynnik chłodniczy ekologiczny R32
 • Poziom ciśnienia akustycznego mierzony w odległości 1m od jednostki wewnętrznej/zewnętrznej nie większy jak:
 • dla urządzeń 2,5kW - 21/50 dBA
 • dla urządzenia 3,4kW - 22/51 dBA
 • dla urządzenia 4,2kW - 24/50 dBA
 • dla urządzenia 5 kW   - 28/50 dBA
 • Ekwiwalent CO2 nie większy niż:
 • dla urządzenia 2,5kW - 0,30 t
 • dla urządzenia 3,4kW - 0,32 t
 • dla urządzenia 4,2kW - 0,50 t
 • dla urządzenia 5 kW   - 0,55 t

  

W celu wykazania, iż zaproponowane przez Wykonawcę urządzenia klimatyzacyjne spełniają powyższe  parametry Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu wyspecyfikowanych wszystkich tych urządzeń wraz z podaniem nazwy producenta, dokładnego i jednoznacznego typu urządzenia oraz załączenia dokumentów określających parametry techniczne jak DTR, aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca parametry techniczne wyżej wyspecyfikowane, certyfikaty, atesty.

 

Instalacja elektryczna.

Wykonawca, w ramach prowadzonych prac, wykona kpl. instalację elektryczną zasilającą zamontowane jednostki klimatyzacyjne wewnętrzne i zewnętrzne wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami. Instalacja wykonana będzie z zachowaniem odpowiednich norm i przepisów.

 

Instalacja odprowadzenia skroplin.

Wykonawca wykona kpl. instalację odprowadzenia skroplin od wszystkich zamontowanych urządzeń. W razie konieczności zastosuje każdorazowo pompki skroplin. W przypadku prowadzenia instalacji na zewnątrz budynku Wykonawca wykona w elewacji bruzdy, a następnie je uzupełni i doprowadzi elewację do stanu pierwotnego.

 

Roboty budowlane wykończeniowe.

W ramach prowadzonych prac związanych z klimatyzacją pomieszczeń w budynkach A i B Wykonawca wykona we własnym zakresie zabudowy sufitowe systemowe kasetonowe na całej powierzchni sufitów w korytarzach obu budynków. Zabudowy maja zakryć prowadzone instalacje freonowe, elektryczne i skroplin.

Wykonawca jest zobowiązany również do wykonania oświetlenia systemowego w ramach wykonanych zabudów systemowych, spełniającego normy dotyczące natężenia światła. Do wykonania oświetlenia Wykonawca zastosuje Oprawy LED do sufitów kasetonowych 600x600 ze szkłem matowym.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru typu zastosowanych opraw.

Metryka

 • zdarzenie opublikował: brak informacji
  data dodania: 2019-04-04 17:37
Załączniki:
 • ogłoszenie o zamówieniu 533816-N-2019238.44kB
  ogłoszenie o zamówieniu 533816-N-2019

  Metryka

  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2019-04-05 12:50
 • Wzór umowy 355.29kB
  Wzór umowy

  Metryka

  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2019-04-05 12:58
 • SIWZ432.3kB
  SIWZ

  Metryka

  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2019-04-05 12:58
 • druk zapytania o informację12.63kB
  druk zapytania o informację

  Metryka

  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2019-04-15 07:16
  • zmodyfikował: brak informacji
   ostatnia modyfikacja: 2019-04-15 07:17
Wyjaśnienie treści SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2019-04-18 15:00
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Szczegółowa informacja:

Wyjaśnienie treści SIWZ

Metryka

 • zdarzenie opublikował: brak informacji
  data dodania: 2019-04-18 14:44
Załączniki:
 • wyjaśnienie treści SIWZ 124.45kB
  wyjaśnienie treści SIWZ

  Metryka

  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2019-04-18 14:54
 • rzut dachu budynek A89.7kB
  rzut dachu budynek A

  Metryka

  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2019-04-18 14:54
 • rzut parter budynek A104.32kB
  rzut parter budynek A

  Metryka

  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2019-04-18 14:54
 • rzut I piętro budynek A89.93kB
  rzut I piętro budynek A

  Metryka

  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2019-04-18 14:54
 • rzut II piętro budynek A89.88kB
  rzut II piętro budynek A

  Metryka

  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2019-04-18 14:54
 • rzut budynek B117.31kB
  rzut budynek B

  Metryka

  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2019-04-18 14:54
Informacja z otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2019-04-23 14:00
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: INW.271.4.2019

Metryka

 • zdarzenie opublikował: brak informacji
  data dodania: 2019-04-23 12:46
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert136.29kB
  Informacja z otwarcia ofert

  Metryka

  • załącznik opublikował: brak informacji
   data dodania: 2019-04-23 12:47
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
data opublikowania zdarzenia: 2019-04-26 13:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: INW.271.4.2019
Szczegółowa informacja:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Metryka

 • zdarzenie opublikował: brak informacji
  data dodania: 2019-04-26 12:17
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-16 17:00
Załączniki:
[drukuj]