Ścieżka nawigacyjna

  • Menu przedmiotowe

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
:
:
:
zapytanie o cenę
Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
Sporządzanie w roku 2014 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości położonych na terenie gminy Lubicz
data opublikowania zdarzenia: 2013-12-12 14:35
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: GP.271.5.2013
Szczegółowa informacja:

Lubicz Dolny, 2013.12.12

 GP.271.5.2013.AK                  

Z A W I A D O M I E N I E

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Sporządzanie w roku 2014 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości położonych na terenie gminy Lubicz”.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, ze zmianami) zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na „Sporządzanie w roku 2014 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości położonych na terenie gminy Lubicz”, na poszczególne części wybrane zostały oferty:

Zadanie 1: oferta nr 2

BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI Michał Michalak

ul. Podchorążych 13B/55

87-100 Toruń

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała najwyższą ilość punktów w oparciu o kryterium oceny ofert.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom:

Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „ARO” inż. Józef Ryszard Hryniewicki

ul. Stefana Batorego 2, 77-300 Człuchów – 64,86 pkt

Oferta nr 2: BIURO WYCEN NIERUCHOMOSCI Michał Michalak

            ul. Podchorążych 13B/55, 87-100 Toruń –  100 pkt

 

Zadanie 2: oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „ARO” inż. Józef Ryszard Hryniewicki

ul Stefana Batorego 2

77-300 Człuchów

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała najwyższą ilość punktów w oparciu o kryterium oceny ofert.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom:

Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „ARO” inż. Józef Ryszard Hryniewicki

ul. Stefana Batorego 2, 77-300 Człuchów – 100 pkt

Oferta nr 2: BIURO WYCEN NIERUCHOMOSCI Michał Michalak

            ul. Podchorążych 13B/55, 87-100 Toruń –  55,35 pkt

 

Zadanie 3: oferta nr 2

BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI Michał Michalak

ul. Podchorążych 13B/55

87-100 Toruń

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała najwyższą ilość punktów w oparciu o kryterium oceny ofert.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom:

Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „ARO” inż. Józef Ryszard Hryniewicki

ul. Stefana Batorego 2, 77-300 Człuchów – 92,32 pkt

Oferta nr 2: BIURO WYCEN NIERUCHOMOSCI Michał Michalak

            ul. Podchorążych 13B/55, 87-100 Toruń –  100 pkt

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, ze zmianami)  informuję, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, ze zmianami) informuję, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

Metryka

  • zdarzenie opublikował: Sławomir Szczęśniak
    data dodania: 2013-12-12 14:37
  • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
    ostatnia modyfikacja: 2013-12-12 14:40
[drukuj]

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00,

wtorek: 7:00 - 18:00

piątek: 7:00 - 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3662766
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-06 15:37

Stopka strony